Silně ohrožený čáp černý zahynul při dosednutí na sloup VN

detail odbočovacího sloupu

Detail odbočovacího sloupu smrti u Plasnice – foto: ing. R.Remeš

   Deštné v Orlických h. – V pátek 15. srpna byl Správě CHKO Orlické hory ohlášen nález uhynulého exempláře čápa černého v oblasti Plasnice u Deštného v O.h. Při podvečerní návštěvě byl na udaném místě na nedávno pokosené louce nalezen kadaver čápa uhynulého před několika dny. Na těle nebyly nalezeny žádné viditelné stopy vnějšího poranění ani nemoci. Za vysoce pravděpodobnou příčinu úhynu tak lze považovat zásah proudem z vedení vysokého napětí pod jehož odbočovacím stožárem došlo ke smutnému nálezu.

sloup smrti

Celkový pohled na odbočovací sloup, na kterém přišel čáp o život – foto: ing. R.Remeš

Čápa identifikoval pan Josef Vrána podle kroužku Národního muzea Praha BX19899 a plastového kroužku 62CF. Jedná se o letošní mládě z pravidelně sledovaného hnízda nacházejícího se méně než jeden kilometr od místa nálezu. Letošní přírůstek populace orlickohorských čápů je tak o jeden exemplář chudší.

Děkujeme členům rodiny Fabiánovy z Plasnic za ohlášení smutného nálezu.

Rudolf Remeš, Správa CHKO Orlické hory

 

kadaver čápa černého

Kadaver mladého čápa černého (Ciconia nigra) – foto: ing. R.Remeš

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation