Články k tématu: Aplikovaná Ornitologie

VVT Podorličí 2014 (29.5. až 1.6.) – chladná rána v krajině krásných stromů

20140506ff

Tomáš Diviš značí doupné stromy.

Ve čtvrtek v pozdním odpoledni vyjíždíme s manželkou za deště, větru a teploty vzduchu odpovídající konci listopadu z Olešnice u Červeného Kostelce. Cestou zastavujeme jen u vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou, abychom naložili Martina Fejfara, a pak už bez dalšího zdržení dojíždíme po úzkých silničkách lemovaných po obou stranách zdravými jasany, kleny nebo mléči k penzionu u Šimánků v Kunčině Vsi. Jako první nás mnohoslibně vítá přeletující čáp černý a hned po něm pan Šimánek, mile nás zvoucí dovnitř hlavně příslibem vytopení prochladlých prostor penzionu. V kamnech zapraská, jazyky plamenů olíznou sklo dvířek a za chvilku už je milo usednout k projednání na počasí závislých programových variant akce.

Celý článek →

Hnízdní podpora dutinových dravců a sov na Javořích horách I.

20121129a

Diky vyvesovani budek se uspesne dari navysovat populace sycu sousnych. Foto – Miroslav Dusik.

Cílem zavedení systému plošné hnízdní podpory dutinových dravců a sov v oblasti Javořích hor na území CHKO Broumovsko, je posílení ekosystémové služby ve vztahu predátor – kořist, následné snížení populačních hustot drobných zemních hlodavců v lesním prostředí a omezení periodických škod na lesních kulturách.

Ke zvýšení intenzity predačního tlaku na ekonomicky závazné druhy drobných hlodavců je nutné zvýšení populačních hustot specializovaných predátorů, kteří se nechají do zájmového prostoru snadno přilákat a jsou schopni vytvořit početné společenstvo. Těmi jsou především dutinové druhy dravců a sov, které v běžně otevřené krajině nebo hospodářsky využívaných lesích nenacházejí dostatek hnízdních příležitostí.

Celý článek →

Zimní přikrmování pěvců v zimě 2011 / 2012

20120419a

Sykory v uplynule zime nevytvarely v blizkosti krmitek pocetna spolecenstva. Foto – Libor Dostal.

Pozorovani zimujicich ptaku na krmitcich v uplynulem zimnim obdobi leckteremu pozorovateli neprineslo prilis radosti. V porovnani s predchozimi zimami, kdy bylo ptaci spolecenstvo daleko pestrejsi i pocetnejsi, byla zimni sezona 2011/2012 daleko chudsi. Situace na krmitcich v intravilanu obci byla obdobna se situaci v tvrdych podminkach horskeho lesa (Jizerske hory – 800 m n. m.). Vyrazny byl zejmena 50 – 70 % pokles pocetnosti vetsiny zimujicich jedincu, i kdyz druhove spektrum zustalo temer zachovano. Vyjimkou byl pouze zvyseny podil vrabcu polnich (Passer montanus) a dalsi ubytek vrabce domaciho (Passer domesticus) na stalem krmitku v Jablonnem nad Orlici – 450 m n. m. a u Hradce Kralove – 250 m n. m. (St. Simek).

Neni ale treba jakkoli smutnit – ptaci tu jsou stale a prave v techto dnech, na pocatku pevecke sezony o sobe davaji vedet. Pokusme se poodhalit nektere priciny ubytku operencu na krmitcich a pochopit zmenu v jejich obvyklem chovani na prikladu dutinovych pevcu, predevsim sykor.

Celý článek →

Vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území CHKO Orlické hory za r. 2011 – 6. Další druhy 2

20120314a

Samička sršně obecné vyhledává vhodné dutiny už od konce dubna. Foto – Miroslav Dusík.

Příznivé prostředí ve velkých ptačích budkách, výhodné mikroklimatické podmínky, vysokou bezpečnost před vlastními nepřáteli a relativní klid pro úspěšný vývoj tu nachází některé běžné, ale cenné druhy hmyzu z řádu blanokřídlých (Hymenoptera). Významnou stabilizační funkci v lesním prostředí plní dravé, sociálně žijící vosy z čeledi sršňovitých (Vespidae). Dokáží v průběhu vegetační sezony vytvořit v dutinách kolonie čítající tisíce jedinců, kteří dokonale spolupracují při výchově potomstva i zajišťování potravy pro všechny své příslušníky. Jako praví predátoři intenzivně loví při zemi i v korunách stromů například vosičky pilatek nebo nejrůznější dvoukřídlý hmyz (mouchy, muchnice) a také sbírají při zvýšeném výskytu housenice pilatek, ploskohřbetek nebo housenky obalečů a píďalek

Celý článek →

Vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území CHKO Orlické hory za r. 2011 – 6. Další druhy 1.

20120213a

Brhlík lesní spolehlivě zazdí i velký otvor pro sovy. Foto – Miroslav Dusík.

Velké hnízdní budky i polobudky pro sovy a dutinové dravce (poštolky) zdaleka neslouží pouze těmto druhům. Jsou využívány dalšími druhy ptáků, některými savci i řadou bezobratlých živočichů, kteří v nich nalézají potřebné podmínky pro rozmnožování nebo jako přechodné útočiště před nepřízní počasí a k odpočinku. Stejně jako u cílových druhů,  pro které byly instalovány, lze vyčíst z jejich samotné přítomnosti, početnosti i průběhu vývoje řadu informací o aktuálním stavu okolního prostředí.

Celý článek →

Vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území CHKO Orlické hory za r. 2011 – 5. Potrava

20120117a

Mláďata sýce rousného. Foto – Miroslav Dusík.

Hlavnim cilem zavedeni systemu plosne hnizdni podpory dutinovych dravcu a sov v Orlickych horach na plose 204 km2 bylo snizeni populacnich hustot ekonomicky zavaznych druhu drobnych zemnich hlodavcu, omezeni skod na vysazovanych listnatych drevinach a pokud mozno vylouceni potreby pouzivani otravenych navnad. Prave postolka obecna (Falco tinnunculus), pustik obecny (Strix aluco) a syc rousny (Aegolius funereus) dokazi vytvorit pocetne spolecenstvo, osidlit mnozstvi rozdilnych lokalit na velkem uzemi, ve kterem si jednotlive druhy vymezi vlastni zivotni prostor a v nem dobre prosperuji.

Celý článek →

Vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území CHKO Orlické hory za r. 2011 – 4. sýc rousný

20111111

Mláďata sýce rousného. Foto – Libor Dostél.

Syc rousny (Aegolius funereus) je ve zdejsi oblasti obyvatelem predevsim smiseneho a jehlicnateho lesa, dostatecne prosvetleneho mytinami, ale usadi se take v husteji zapojenych porostech. Nedostatek datlich dutin je od roku 2006 kompenzovan plosne rozlozenymi hnizdnimi budkami, jejichz pocet v teto sezone dosahl 212 ks.

Celý článek →

Vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v CHKO Orlické hory za r. 2011 – 3: puštík obecný

20111112

Mládě puštíka obecného. Foto – Eva Netušilová.

Puštík obecný (Strix aluco) pro zahnízdění s oblibou využívá prostorné dutiny, které ve svém domovském okrsku, zvláště ve stabilním prostředí starších listnatých nebo smíšených lesů, méně často i při okraji prosvětlených čistých jehličnatých porostů využívají ptáci trvale. Přirozených hnízdišť je však v hospodářských lesích poskrovnu, a proto se rád usazuje do velkých budek, pomocí kterách lze snadno v krajině vytvořit rovnoměrnou nabídku hnízdních příležitostí i trvale obsazených teritorií.

Celý článek →

Vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov v CHKO Orlické hory za r. 2011 – 2: poštolka obecná

20111009c

Hnízdění poštolky obecné v plastové budce. Foto – Miroslav Dusík.

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) se velmi dobře usazuje do polobudek v otevřené zemědělsky využívané krajině i na horských loukách, přiléhajících k rozsáhlým lesním komplexům. Na území CHKO Orlické hory měla v roce 2011 k dispozici 106 velkých polobudek, umístěných převážně na loukách a pastvinách do 800 m n. m. Navštěvovala celkem 74 umělých hnízdišť, ale nakonec založila snůšku ve 44 polobudkách. Z toho úspěšně vyvedla mladé ze 41 hnízd a ve třech případech byla snůška opuštěna. Kotlinky vykroužené v hnízdním substrátu, vývržky nebo kořist bez následného hnízdění byly zjištěny v deseti hnízdech a dospělí ptáci se v jejich bezprostředním okolí zpravidla trvale zdržovali po celé jarní i letní období.

Celý článek →

Stručné vyhodnocení hnízdní podpory dutinových dravců a sov na území CHKO Orlické hory za r. 2011 – 1. Úvod

20110905aa

Kdo se zabývá hnízdní podporou některých skupin ptáků a případnými možnostmi rozvoje i případným využitím jejich populací, možná uvítá informaci o dosahovaných výsledcích v konkrétní geografické části. Rozsah následujícího příspěvku, rozděleného do šesti částí, nemůže zdaleka postihnout celou problematiku. Bude-li rozvinuta diskuse na těchto stránkách, na případné dotazy se pokusím uspokojivě odpovědět.

 

Celý článek →