VVT Podorličí 2014 (29.5. až 1.6.) – chladná rána v krajině krásných stromů

20140506ff

Tomáš Diviš značí doupné stromy.

Ve čtvrtek v pozdním odpoledni vyjíždíme s manželkou za deště, větru a teploty vzduchu odpovídající konci listopadu z Olešnice u Červeného Kostelce. Cestou zastavujeme jen u vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou, abychom naložili Martina Fejfara, a pak už bez dalšího zdržení dojíždíme po úzkých silničkách lemovaných po obou stranách zdravými jasany, kleny nebo mléči k penzionu u Šimánků v Kunčině Vsi. Jako první nás mnohoslibně vítá přeletující čáp černý a hned po něm pan Šimánek, mile nás zvoucí dovnitř hlavně příslibem vytopení prochladlých prostor penzionu. V kamnech zapraská, jazyky plamenů olíznou sklo dvířek a za chvilku už je milo usednout k projednání na počasí závislých programových variant akce.

V pátek ráno je jen 5 stupňů, ale neprší už trvale a vodnatá mračna se tu a tam i trhají. Počasí vhodné tak nanejvýš na avifaunistiku otevřené krajiny a intravilánu obcí, která byla tak jako tak v plánu. Ráno se k nám připojuje Jan Bartoníček se studentkou zoologie z královéhradecké univerzity, kteří „slouží“ u ornitologických sítí v Orlickém Záhoří, ale odchyty pro nepřízeň počasí přerušili. Odpoledne a k večeru přijíždějí manželé Marcela a Vladimír Lemberkovi, Saša Trublová a Karel Tomeš s Karlem Málkem.
Jako poslední se k nám v sobotu ráno připojil Jaroslav Vaněk a z kufru auta vybalil přece jen přívětivější počasí, které nám dovolilo pustit se konečně do plánovaného vyhledávání a značení doupných stromů. V prudkých stráních se skalními výchozy a nádhernými exempláři buku, javoru a jedle na lokalitě Vlčinec jsme strávili s krátkou přestávkou na oběd celý den.
Já a M. Fejfar každé ráno už okolo 5. hodiny vyjíždíme do terénu „natočit“ hodinovku v okolních neobsazených kvadrátech letos nastartovaného Mapování hnízdního rozšíření ptáků. Ostatní účastníci tábora na náš návrat nečekají v peřinách, ale doplňují data do avifaunistiky okolí a někteří vycházejí mapovat i po večeři.
V neděli přijímáme pozvání J. Bartoníčka a navštěvujeme odchytové stanoviště v Orlickém Záhoří. Právě se chystá na další kontrolu, ze které později přináší po 1 ex. budníčka většího, pěvušky modré a ťuhýka obecného. Do rezervace nevstupujeme, ale jen z veřejných cest nasloucháme zpěvu několika samců hýla rudého. Na závěr lehce poobědváme na Šerlišském mlýně a po poledni se odtud rozjíždíme do svých domovů.

V rámci celého programu VVT jsme zjistili 76 druhů ptáků, z toho silně ohrožené křepelku polní (Coturnix coturnix), čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), krahujce obecného (Accipiter nisus), ostříže lesního (Falco subbuteo), chřástala polního (Crex crex), holuba doupňáka (Columba oenas) a kavku obecnou (Coloeus monedula) a ohrožené rorýse obecného (Apus apus), ťuhýka obecného (Lanius collurio), ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes), krkavce velkého (Corvus corax), vlaštovku obecnou (Hirundo rustica), lejska šedého (Muscicapa striata) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Z ostatních zjištěných druhů stojí jistě za zmínku alespoň čejka chocholatá (Vanellus vanellus), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius), sedmihlásek hajní (Hyppolais icterina), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), konipas horský (Motacilla cinerea), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) nebo křivka obecná (Loxia curvirostra).

V okolí základny (intravilán a zemědělská krajina v okolí obcí Kunčina Ves, Rampuše, Hláska a Liberk) jsme zjistili 48 druhů, na lokalitě Bělský les v hranicích lesních biotopů 27 druhů, na lokalitě Vlčinec v hranicích lesních biotopů 34 druhů a ve čtvercích 5763 dd, 5864 dd, 5764 cd a 5864 dc při hodinovkách 59 druhů ptáků.
Na lokalitě Vlčinec jsme na majetku panství Kolowrat-Krakowský vyhledávali doupné stromy. Vhodné porosty na pravém břehu Liberského potoka jsme prohledali s účinností cca 90% a na protějším břehu cca 70%. Našli jsme, zaevidovali a barevně označili 7 stromů – 7x buk, 1x bříza. Další dva stromy (modřín a smrk) jsme náhodně našli a označili na lokalitě Bělský les.

Tomáš Diviš

Předseda pobočky při značení doupných stromů.

20140506ee 20140506dd 20140506cc 20140506bb

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation