Články k tématu: Výzkum

Co je nového u mlynaříka a dravců

sokol_sthovav_2Každý si už asi všimnul, že žijeme v pro biologii zlomové době. Genetika a fylogeneze se pořádně „rozjely“ a vyvrátily řadu starých dogmat. Mnoho z nás to hodnotí negativně. Čemuž se nejde divit. Je těžké jen tak opustit něco, co celý život považujeme za správné a jasné. Je však nutné si uvědomit, že věda (a ornitologie je věda) musí pořád objevovat nové, posouvat naše znalosti dál a my bychom měli přijmout novinky a nelpět na starém. Tato aktualita pojednává o některých, nedávno objevených, skutečnostech u mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus) a řádu dravci (Falconiformes).

Tak nejprve k mlynaříkům. Dlouhá léta jsme byli všichni zvyklí se u nás setkávat s 2 podruhy těchto malých chundelatých ptáčků. S čistě bělohlavým severským ppd. caudatus a středoevropským ppd. europaeus, který má na bílé hlavě černý pruh. Zvláštní ale bylo, že jsme poměrně často mohli vidět také jejich smíšené páry a „hybridní“ mláďata. K úplnosti ještě dodejme, že v západní Evropě žije tmavě zbarvený poddruh irbii a v Turecku ppd. tephronotus. Tedy jako poddruhy žili, poslední studie totiž ukázují, že ve skutečnosti nemáme tu čest s žádnými poddruhy, ale se čtyřmi barevnými variacemi.

Trochu složitější je situace u dravců, kde není systém dosud úplně jasný. Pokud mám správné informace, tak sokoli nejsou blízce příbuzní dravcům a měli by snad mít svůj vlastní řád. Další otázkou u tohoto taxonu je postavení kondorů, kteří jsou často řazeni pro několik společných genetických i morfologických  znaků (př.: dlouhé, úzké a průchodné nozdry) k brodivým.

Tyto případy jsou jen jedny z mnoha změn, jež nyní zažíváme a ještě zažijeme. Těžko říct za jak dlouho se uchytí, ale jednou by určitě měly.  

Jakub Vrána


Rorýs obecný a jeho spánek

m Jilemnice – Jednou ze zvláštností života rorýse obecného (Apus apus) je jeho schopnost spát v letu, kdy „vypíná“ jednu hemisféru mozku. Tuto schopnost prokázaly studie, využívající radaru a radiotelemetrie u nehnízdících jedinců v Evropě. Totéž se předpokládá i pro nocování na afrických zimovištích – pokud tomu tak je, trávili by rorýsi ve vzduchu bez přestávky 9 měsíců v roce. Existuje ale jen málo přímých pozorování rorýsů nocujících v letu nad Africkým kontinentem.

Objevilo se však také několik pozorování rorýsů nocujících na stromech, zvláště mladých jedinců. Nejvíce jich je od Jana Holmgrena z jižního Švédska, který pozoroval v srpnu 1982 – 2000 celkem 118 nocujících rorýsů a 230 dalších kteří naletovali za soumraku na stromy nebo stožáry a pravděpodobně také spali obdobným způsobem mimo sledované území. Ptáci se drželi řapíků listí a svá těla opírali o listoví. Počet takto spících rorýsů byl vyšší v letech s nízkými srpovými teplotami. Jedno z prvních pozorování takto spícího rorýse pochází z 1. srpna 1893 u obce Povrly v severních Čechách (A. Hauptvogl). Nocování v korunách stromů je tedy pravděpodobně důležitou adaptací na přečkání nepříznivého počasí.

Sám mám pouze jedno takové pozorování, je ze 17. května 2007 – jednalo se tedy o jedince na jarním příletu. Teplota byla kolem 10 °C a polojasno. Rorýs naletoval na solitérní jírovec a asi po 15 náletech se přichytil na kůře kmenu 4 metry nad zemí. Jeho styl uchycení i doba je odlišná od případů, které Holmgren popisuje, mohlo se tedy jednat o vyčerpaného jednice. Nemáte někdo podobné pozorování?
Luděk Petrilák

Fotografie rorýsů, nocujících na stromech a další zajímavosti o těchto ptácích naleznete v citacích z práce J. Holmgrena zde.

pnoqr

{mxc}

Výzkum slavíků s létem nekončí

hnízdiště slavíků

Vyprahlé hnizdiště na úpatí Staré Studénky – foto: P. Kverek

 Mladoboleslavsko –  Ačkoliv slavíci obecní (Luscinia megarhynchos) z mladoboleslavských hnízdišť dávno odletěli, jejich výzkum nekončí. Jakmile první mrazíky vyholí bylinný podrost, nabízí se příležitost k hledání hnízd. Zkoumáno je umístění stavby i použitý materiál. Času však není nazbyt, protože padající listí hnízda umístěná přímo na zemi znovu ukryje.

Celý článek →

19. ročník letní odchytové akce na Žehuňském rybníku

bukáček malý

Bukáček malý (Ixobrychus minutus) chycený na Žehuňském rybníku – foto: L.Urbánek


Žehuň –
Ve dnech 2. až 9.8.2008 proběhl 19. ročník letní odchytové akce v národní přírodní rezervaci Žehuňský rybník. Akce byla letos poněkud omezena (pouze 2 kroužkovatelé a 2 stanoviště nenatažena, nechytáni dravci, pro nepříznivé počasí 3 půldny nechytáno), ale přesto je ji možno považovat za úspěšnou. Celkem bylo odchyceno 993 ptáků, 934 nově okroužkováno. Nejvíce se chytilo rákosníků obecných (256), rákosníků proužkovaných (152) a břehulí (140). Na sedmém místě co do početnosti byla cvrčilka slavíková (28 ex.), potěšitelný byl i počet moudivláčků (21).

Z druhů, pro které je vyhlášena ptačí oblast Žehuňský rybník byly odchyceny 3 kusy bukáčka malého a 2 chřástali kropenatí. Proti minulým létům byl zaznamenán pozoruhodný pokles konipasů lučních a strnadů lučních, což může souviset s faktem, že louky nebyly již dva roky koseny. Potěšitelný je opětovný růst populace sýkořic vousatých a stabilní počty modráčků.
Lubor Urbánek