V ústí řeky Exe

 

20110117a

Hejno ústřičníků velkých na pobřeží. Foto – Petr Moutelík.

Anglie – Přibližně 250 km západně od Londýna leží město Exeter. Protéká jím řeka Exe. Mezi Exeterem a ústím řeky do moře se nachází řada pro biology atraktivních lokalit. Celkem se jedná o šest rezervací.Pro estéty nevábné bahnité prostředí ústí řek do moře, označované jako estuáry, je rájem pro tisíce ptáků. Na biorytmus ptáků má v těchto místech vliv příliv a odliv. Návštěvníci rezervací musí být opatrní a dodržovat doporučení správců chráněných území.

20110117b

Hejno vodoušů rudonohých. Foto – Petr Moutelík.

Milovníci ptactva zde mohou celoročně pozorovat vodouše rudonohé (Tringa totanus) a volavky stříbřité (Egretta garzetta). Protahují tady orlovci říční (Pandion haliaetus), rybáci severní (Sterna sandvicensis) a rybáci dlouhoocasí (Sterna paradisaea). V zimním období zde návštěvníci pozorují hejna hvízdáků eurasijských (Anas penelope), ostralky štíhlé (Anas acuta), bernešky tmavé (Branta bernicla), husice liščí (Tadorna tadorna), jespáky písečné (Calidris alba), tenkozobce opačné (Recurvirostra avosetta), ústřičníky velké (Haematopus ostralegus), břehouše černoocasé (Limosa limosa) a kulíky bledé (Pluvialis squatarola).

Velmi mě zaujaly prospekty propagující rezervace – měly za úkol mimo jiné mě nalákat k návštěvě (zatím jsem ji odložil). Osvětové materiály jsou velmi důsledně zpracovány jako didaktické pomůcky pro návštěvníky různorodého zaměření. Obsahují hutné informace pro hosty rezervací. Ty jsou jednak organizačního charakteru, dále odborného charakteru přírodovědeckého. V materiálech jsou uvedeny i kontakty na vlastníky a provozovatele rezervací a místní samosprávu. Pokyny regulující činnost lidí v rezervaci jsou srozumitelné a jednoznačné. Autoři nezapomněli ani na majitele nejlepších přátel člověka.

20110117f

Samec ostralky štíhlé. Foto – Petr Moutelík.

V osvětových materiálech je uvedeno, že 1m3 bahna estuárů má kalorickou hodnotu čtrnácti tyčinek Mars. Třeba i my se jednou dočkáme všestranně vybaveného návštěvnického centra na břehu letněného rybníka Nesytu. I toho, že letnění bude srozumitelné místním obyvatelům a samosprávě v obcích. V materiálech pro návštěvníky by mohlo být uvedeno, že kalorická hodnota jednoho kubíku bahna z Nesytu je rovna porci smaženého sýra s tatarkou a hranolky. Už aby to bylo!

Petr Moutelík

Další zajímavosti o estuarech najdete na stránkách

www.exe-estuary.org.uk
www.teignbridge.gov.uk
www.eastdevon.gov.uk
www.rspb.org.uk
www.devonwildlifetrust.org.uk
www.naturalengland.org.uk
www.nationaltrust.org.uk

20110117e

Jespáci píseční. Foto – Petr Moutelík.

20110117d

Samec hvízdáka eurasijského s netypicky zbarveným samcem kachny divoké. Foto – Petr Moutelík.

20110117c

Husice liščí. Foto – Petr Moutelík.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation