Vytvoření náhradních hnízdišť pro rorýse obecného v Hořicích

Rorýs obecný na hnízdě. Foto L. Petrilák

V květnu letošního roku jsem požádal v rámci interního grantového řízení VČP ČSO o poskytnutí finančních prostředků na nákup 5 ks rorýsích budek. Důvodem bylo, že v minulých letech došlo k likvidaci nejdůležitějšího hnízdiště rorýsů v Hořicích (desítky hnízdících párů) v bytových domech v Pelikánově ulici, které se nacházejí v blízkosti sídla společnosti Swell, a.s.

Stěna prototypové dílny společnosti Swell v Hořicích, osazená budkami pro rorýse. Foto R. Pražák

Zakoupené budky jsem následně vyvěsil na 12 m vysokou severní stěnu prototypové dílny společnosti Swell v Hořicích. Vyvěšené budky jsem pravidelně vizuálně sledoval a koncem července provedl jejich fyzickou kontrolu. Bohužel v letošním roce k žádnému zahnízdění nedošlo, i když během hnízdní sezony rorýsi touto lokalitou občas prolétávali. Podařilo se mi alespoň vzbudit zájem zaměstnanců společnosti Swell, a.s., kterým samozřejmě vyvěšení budek neušlo. Ve spolupráci s PR oddělením vyšel na firemním extraktu článek o vytvoření hnízdišť pro rorýse. Důvodů, proč letos rorýsi nevyužili nabídnutá náhradní hnízdiště, může být několik: 1) nabídnutá lokalita pro náhradní hnízdění je na okraji obce. 2) na domě v Pelikánově ulici, kde došlo k zazdění odvětrávacích otvorů, se rorýsům podařilo nalézt několik dalších škvír a několik párů zde zahnízdilo. 3) při vyvěšení budek v polovině května již měli rorýsi hnízdiště vybrána.

Budky jsou nyní ze stěny sundány a vyvěšeny budou opět začátkem jara roku 2017. Uvidíme, jestli bude hnízdění v příštím roce úspěšné.

Radislav Pražák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation