Akce!

   Hradec Králové, Pardubice – V neděli 4. 1. skončila akce „Labutě 2009“. Po úspěšném kroužkování v lednu 2008 jsme se rozhodli náš projekt rozšířit na tři roky. Kroužkování si klade za cíl zjištění celé řady věcí. Zajímá nás, zda labutě přeletují ze zimoviště v Pardubicích do Hradce a obráceně, zda se vracejí na stejná zimoviště každý rok, zda návraty na zimoviště jsou nějak ovlivněny věkem ptáků, zda zde zimují labutě z východočeských populací nebo z jiných míst apod. Podrobně se o cílech projektu můžete dočíst zde na webu pod odkazem Labutě, kde rovněž naleznete podrobné reportáže a fotografie z jednotlivých dnů odchytu v obou letech. Ke značení labutí na zimovištích v Hradci králové a Pardubicích máme speciální povolení kroužkovací stanice.

Než budou zpracovány výsledky letošní akce, ještě to chvíli potrvá. Přesto už teď můžeme některé věci říci:

Nedávno proběhlých odchytů se účastnilo 6 polských ornitologů z naší partnerské organizace PwG OTOP pod vedením Pawla Dolaty. Za VČP ČSO se alespoň do jednoho dne kroužkování aktivně zapojilo 14 ornitologů, pomáhaly nám také 3 dámy mimo řady naší pobočky a několik dalších kolegů se přišlo alespoň na chvíli podívat. Zvláštní poděkování patří 6 členům pobočky, kteří se aktivně účastnili akce po celé tři dny a odvedli opravdu velký kus práce.

s

Rozzlobený labuťák klove do boty Pawla, který mu ohledává kloaku. Foto – Světlana Vránová.

Akce probíhala za velkého mediálního zájmu. První den v Hradci Králové byla přítomna Česká televize, Hradecký deník a MF Dnes. V Pardubicích se první části kroužkování zúčastnil reportér Českého rozhlasu a novinářky z MF Dnes a deníku AHA. Kromě toho jsem poskytovala několik telefonických rozhovorů různým rozhlasovým stanicím. Mediální kampaň okolo chytání labutí neděláme proto, abychom byli „slavní“, ale abychom předešli problémům s veřejností. Před začátkem akce také pokaždé informujeme městskou i státní policii a Českou inspekci životního prostředí. Kampaň se vyplácí, skutečně se setkáváme s tím, že lidé, procházející okolo nás, už předem vědí, co se děje a že labutím neubližujeme.

v

Pawel a labuť. Foto – Boris Medvěžov.

2. ledna bylo v Hradci Králové na Labi 74 labutí. Několik 3 z nich měly naše loňské kroužky, 2 měly jiné české kroužky, 1 má kroužek německé centrály v . Podařilo se nám chytit a okroužkovat 5 ptáků.
3. ledna na Pardubickém Bajkale bylo 33 labutí. Čtyři nosí naše loňské kroužky, dvě se nám nepodařilo chytit, zbývajících 27 bylo okroužkováno.
4. ledna byl na Labi v Hradci Králové stav labutí nezměněný. Okroužkováno bylo opět 5 labutí. Mezi zimující ptáky byly vypuštěny také 2 labutě, které se po rehabilitaci v jaroměřské záchranné stanici se mohly vrátit na svobodu. Jedna z nich byla před časem nalezena vysílená v Broumově, druhá na Rozkoši.
5. ledna mělo pokračovat kroužkování v Pardubicích, konkrétně na Labi, kde se zdržuje 20-30 dalších labutí. Vzhledem k nečekanému předčasnému odjezdu polské skupiny ale k tomu již bohužel nedošlo.

y

V plné kráse… Foto – Boris Medvěžov.

V lednu 2008 jsme v obou městech dohromady okroužkovali 50 labutí (27 v Hradci, 23 v Pardubicích), v letošním roce to bylo 37 labutí (10 v Hradci, 27 v Pardubicích). Celkem tedy po dvou ročnících kroužkování nosí kroužek 87 „našich“ labutí (respektive 86, protože o jedné s jistotou víme, že uhynula). V roce 2008 byly použity kroužky jediné série od jediného kroužkovatele (S. Vránová), v letošním roce byly použity celkem 3 série kroužků dvou kroužkovatelů (S. Vránová, F. Bárta).

Zimní kroužkování představuje určitou práci, je to však jen zlomek toho, co celý projekt obnáší. Hlavní část práce následuje teprve potom, kdy je nutné labutě jak v zimě, tak v hnízdním období sledovat a odečítat kroužky. Labuť je pták dlouhověký, dožívající se až 20 let. Ovoce své práce proto budeme moci sklízet velmi dlouho a mohli bychom získat opravdu cenné informace. Jsme vděční za každého, kdo si labutí všímá a posílá nám hlášení o odečtených kroužcích. Bylo by ale dobré, aby se do sledování zapojilo více lidí. Pro potřeby projektu je nutné data dodávat v určité podobě. Vždy je nutno přesně zadat lokalitu (nejlépe souřadnicemi) a vyplnit „okolnosti“, tj. především zda odečtená labuť byla sama, v páru nebo v hejnu, kolik ptáků bylo v hejnu a jaká byla struktura hejna – tedy kolik bylo dospělých a kolik mladých ptáků. Součástí projektu je i sledování zastoupení mutace „immutabilis“ v našich populacích. Ptáky náležející k této mutaci rozpoznáme jednoduše – jedná se o bílá mláďata (mnoho hnízdících párů vodí jak šedá, tak bílá mláďata), která již od narození mají růžové nohy. Růžová barva nohou přetrvává i v dospělosti a je velmi nápadná, zejména pokud jsou labutě na břehu (např. německá labuť v Hradci Králové náleží k této mutaci). V hejnech se proto snažíme také zjistit počet jedinců této mutace (tedy růžovonohých labutí). Zájemcům o pravidelné odečítání labutí zašleme tabulku, kterou je třeba po každém odečtu vyplnit.
Svě

b

Německý kroužek centrály Hiddensee, 2.1.09 Hradec Králové. Foto – Pavel Dolata.

w

Radek a labuť. Foto – Světlana Vránová.

c

Labuť s německým kroužkem v Hradci K. patří k růžovonohé mutaci immutabilis. Foto – Pawel Dolata.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation