Články autora: Josef Vrána

Obnova hnízd černých čápů v CHKO Broumovsko

20091111m Broumovsko – Na konci měsíce října byla na území CHKO Broumovsko obnovena dvě dlouhodobě používaná hnízda čápů černých. Obě stavby se během letošního roku zřítily na zem a hrozilo tak, že čápi hnízdiště opustí. Vzhledem k tomu, že máme s obnovou spadlých čapích hnízd velmi dobré zkušenosti, rozhodli jsme se pro rekonstrukci i v těchto dvou případech.

První z předmětných hnízd se nacházelo v lesním porostu nedaleko městečka Stárkov ve střední části chráněné krajinné oblasti. Čápi zde sídlili až do letošního března na boční větvi silného buku. Hnízdo bylo postaveno na vidlici šikmě rostoucí větve a jeho umístění se jevilo jako stabilní. Každoročním přistavováním však nabylo poměrně velkých rozměrů a hmotnosti. Při letošním jarním tání nasáklo vodou a při přechodu jedné z větrných front se po šikmé větvi smeklo na zem. Čapí pár se na hnízdiště sice koncem března vrátil, ale se stavbou nového hnízda nezačal. Základ nové stavby se nepodařilo najít ani nikde v okolí a asi po měsíci čápi z lokality zmizeli.

20091111c20091111d20091111b20091111a

Druhé postižené hnízdo bylo umístěno v lesním porostu nedaleko obce Zdoňov v severní části CHKO. I toto hnízdo bylo vystavěné na boční větvi buku, avšak od samého počátku se nám jeho umístění nezamlouvalo. Stavba se jevila jako nestabilní a očekávali jsme, že se během letošní zimy zřítí. Nestalo se tak a navíc se na něm usadil po roční pauze kompletní pár. Čápi zahnízdili, avšak vyvedení mláďat se nedočkali. Naše obavy se naplnily při jedné z červnových bouřek, kdy hnízdo spadlo a všechna tři mláďata se zabila.

20091111g20091111f20091111h20091111e

Obě čapí hnízda byla obnovena formou podložky umístěné na stejný strom. Jako základ byla použita kovová konstrukce s roštem, na který byly vyrovnány větve a jako vrchní vrstva drny trávy. Tímto vznikla plošina o průměru asi 120 cm, na které mohou čápi stavět dle svých potřeb. Přeci jen to umějí líp….

Práce s umístěním podložek zabezpečila pracovní skupina okolo ornitologa Oldy Šreibra ze Slatiny nad Zdobnicí za podpory Správy CHKO Broumovsko. Oběma subjektům patří za realizaci velký dík. Zvláštní poděkování bychom pak chtěli vyslovit vlastníkům lesa, bez jejichž souhlasu by nebylo možné akci uskutečnit, a to Lesům města Náchoda a Lesům ČR.

J. Vrána

Znáte sýce rousného?

sýc rousný    Obdivovatelé jarní horské přírody mohou při svých večerních toulkách vzácně zaslechnout zvláštní houkavý zvuk podobný hvizdu lokálky nebo rytmické často se opakující „pu-pu-pu-pu“ . Hlas je dobře slyšitelný i na vzdálenost jednoho kilometru a nejčastěji vychází z nejvyšších stromů v porostu. To sameček sýce rousného obhajuje své teritorium a láká samičku k hnízdění. Již koncem února a začátkem března začne samec krátce po setmění vletovat do předem vyhlédnuté dutiny, odkud se večer co večer ozývá tichým klokotáním, a to tak dlouho, dokud za ním samička nevlétne a dutinu nepřijme.

Celý článek →

Odečty černých čápů v Izraeli

detail kroužku    Izrael – V poslední dekádě měsíce září a v prvních dvou dnech října uskutečnil německý ornitolog Carsten Rohde již několikátou expedici do státu Izrael na Blízký Východ. Náplní expedice bylo odečítání značení černých čápů, kteří tudy protahují z Evropy na africká zimoviště. Na výsledky práce německých kolegů jsme se těšili i my ve východních Čechách, neboť odčítacími kroužky každoročně označíme desítky mladých čápů na hnízdech. Nejdelší regionální tradici má tento způsob kroužkování díky p. Grúzovi v Krkonoších. Nově jsou mladí čápi kroužkováni i na Náchodsku, Jičínsku, Pardubicku a v Orlických horách.

Jaké jsou tedy letošní podzimní výsledky a kolik čápů bylo v Izraeli na přelomu září a října vlastně zastiženo?

Celý článek →

Zajímavosti ze schůze Ochrany dravcov Slovenska

   Varín – Minulou sobotu 15. listopadu 2008 proběhla ve Varíně nedaleko Žiliny pravidelná schůze sdružení Ochrana dravcov na Slovensku (RPS – Raptor Protection of Slovakia). Do místa konání v sídle správy Národního parku Malá Fatra se sjelo okolo 60 ornitologů a ochranářů z celého Slovenska a další necelá desítka z České republiky. Úvodní slovo si vzal jako již tradičně předseda RPSky Jožo Chavko, který shromážděné účastníky mile a s humorem přivítal.

Celý článek →

První výsledek projektu Labutě 2008

Labuť velká (Cygnus olor)

Labutě velké (Cygnus olor) v Meziměstí – foto: J.Vrána)

Náchodsko – Na vodních plochách Náchodska a okolí bylo v posledních dvou dnech provedeno šetření s cílem zjistit přítomnost značených labutí velkých, které byly v počtu 50 exemplářů okroužkovány při polsko-českém projektu na zimovištích v Hradci Králové a Pardubicích. Ačkoliv se ještě většina ptáků zdržuje v centru obou velkých měst, kde nalézají snadnou obživu, někteří jedinci by se již mohli vydat na svá hnízdiště. Ornitologové zkontrolovali celkem 12 lokalit, na kterých zjistili výskyt 14 labutí (8 dospělých a 6 mladých ptáků). Tři ptáci z tohoto vzorku byli označení kroužky.

Celý článek →