Dávejte pozor na volavky s barevnými kroužky!

20091205gLískovice, rybník Temník – Mezi významné ornitologické lokality na Hořicku se bezesporu řadí rybník Temník. Nachází se v těsné blízkosti obce Lískovice, která leží přibližně pět kilometrů jihozápadně od Hořic. V minulosti se v okolí Lískovic nacházelo zhruba 15 rybníků podobně rozlehlých jako Temník. Do dnešní doby se zachovaly pouze dva. Rybník Temník je na severním břehu lemován litorálem, tvořeným rákosovými, orobincovými a ostřicovými porosty. Ty později přecházejí v mladý osikový lesík, který je ve vlhčích letech z větší části podmáčený. Na osiky poté navazuje rozsáhlý Lískovický a Bašnický les, tvořený převážně dubem letním a zimním.

V litorálech rybníka hnízdí řada vzácných druhů ptáků, například rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), chřástal vodní (Rallus aquaticus), jeřáb popelavý (Grus grus), moták pochop (Circus aeruginosus). Dále zde početně hnízdí potápka roháč (Podiceps cristatus) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis), v hnízdí době můžeme na hladině vidět i čírku obecnou (Anas crecca) a lžičáka pestrého (Anas clypeata). V minulosti sídlila na Temníku i kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus).

Minimálně od devadesátých let se na rybníku nachází kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea). Pár hnízd je umístěno v korunách osik, ale většina párů si staví hnízda v litorálu, většinou v orobincových porostech.

Kolonii volavek popelavých je od roku 2006 věnována zvláštní pozornost v podobě kroužkování mláďat na hnízdech včetně barevného značení. V letech 2006-2008 bylo celkem označeno více jak 100 mláďat. K barevnému značení bylo použito červených plastových kroužků s bílým třímístným kódem písmeno-číslice-číslice. Od roku 2009 používáme oranžové kroužky s černým kódem písmeno-číslice-písmeno. Barevný kroužek jsme dávali ptákům vždy na levou nohu nad patní kloub, hlínikový, příp. ocelový na pravou.

Výsledky barevného značení přišly již v prvních letech projektu. První nálezy pocházejí přímo z Temníku. Například jsme zjistili, že se ptáci vracejí na lokalitu již v druhém roce života, zřejmě ještě jako nehnízdící. V dalších letech jsme zaznamenali hnízdění 3 označených ptáků. Další odečty spadají do doby pohnízdní disperze jak v blízkém, tak i širším okolí. Poslední skupinou jsou hlášení zimujících ptáků převážně ze zahraničí, a to pouze ze západních evropských zemí.

Pokud budete mít štěstí a naleznete volavku s červeným nebo oranžovým kroužkem, pošlete mi prosím zprávu o nálezu na moji adresu – erithac@email.cz. Cenu má jakékoli hlášení, i když se nepovede přesný odečet kódu.

Jan Bartoníček

20091205h20091205i20091205j

0 Thoughts on “Dávejte pozor na volavky s barevnými kroužky!

 1. Administrator on 6.12.2009 at 18:42 píše:

  Ahoj Honzo,
  volavky na Broumovsku pečlivě prohlížím, ale zatím nic. Stejně tak hejno asi 20 ex., které se zdržovalo v srpnu 09 na ryb. Drňák u Dobrušky. Je fajn, že jsi dal na web fotky, jak kroužky vypadají. Jen se chci zeptat, jak jsou kroužky orientovány. Červené se čtou od spodu nahoru a oranžové opačně? J. Vrána

 2. Jan Bartoníček on 14.12.2009 at 13:29 píše:

  Oranžové se čtou shora dolů (první písmeno je vždycky C), volavkám jsem je dával vždy stejně. U červených to je trochu problém, tam se na to nedával moc pozor, ale kód začíná písmenem H a následují 2 číslice. Zpětá hlášení ukazují, že táhnou hlavně západním směrem. Z východního směru nemáme zatím jediné pozorování.
  J. Bartoníček

 3. Anonym on 19.6.2011 at 6:54 píše:

  Dobrý den,
  kolega z Polska viděl Volavku popelavou s červeným kroužkem H75 na rybnících v Leżczoku u Nedza.

 4. Jan Bartoníček on 19.6.2011 at 21:08 píše:

  Bezvadné, děkuji za info. Na níže uvedenou adresu prosím pošlete datum nálezu, přesnou lokalizaci (včetně vojvodství), jméno pozorovatele, případně věk ptáka. Bez těchto údajů nemohu data předat stanici a pozorování by tak bylo bezcenné.

  bartonicek.jan@gmail.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation