Články autora: Jan Bartoníček

Dávejte pozor na volavky s barevnými kroužky!

20091205gLískovice, rybník Temník – Mezi významné ornitologické lokality na Hořicku se bezesporu řadí rybník Temník. Nachází se v těsné blízkosti obce Lískovice, která leží přibližně pět kilometrů jihozápadně od Hořic. V minulosti se v okolí Lískovic nacházelo zhruba 15 rybníků podobně rozlehlých jako Temník. Do dnešní doby se zachovaly pouze dva. Rybník Temník je na severním břehu lemován litorálem, tvořeným rákosovými, orobincovými a ostřicovými porosty. Ty později přecházejí v mladý osikový lesík, který je ve vlhčích letech z větší části podmáčený. Na osiky poté navazuje rozsáhlý Lískovický a Bašnický les, tvořený převážně dubem letním a zimním.

V litorálech rybníka hnízdí řada vzácných druhů ptáků, například rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), chřástal vodní (Rallus aquaticus), jeřáb popelavý (Grus grus), moták pochop (Circus aeruginosus). Dále zde početně hnízdí potápka roháč (Podiceps cristatus) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis), v hnízdí době můžeme na hladině vidět i čírku obecnou (Anas crecca) a lžičáka pestrého (Anas clypeata). V minulosti sídlila na Temníku i kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus).

Minimálně od devadesátých let se na rybníku nachází kolonie volavek popelavých (Ardea cinerea). Pár hnízd je umístěno v korunách osik, ale většina párů si staví hnízda v litorálu, většinou v orobincových porostech.

Kolonii volavek popelavých je od roku 2006 věnována zvláštní pozornost v podobě kroužkování mláďat na hnízdech včetně barevného značení. V letech 2006-2008 bylo celkem označeno více jak 100 mláďat. K barevnému značení bylo použito červených plastových kroužků s bílým třímístným kódem písmeno-číslice-číslice. Od roku 2009 používáme oranžové kroužky s černým kódem písmeno-číslice-písmeno. Barevný kroužek jsme dávali ptákům vždy na levou nohu nad patní kloub, hlínikový, příp. ocelový na pravou.

Výsledky barevného značení přišly již v prvních letech projektu. První nálezy pocházejí přímo z Temníku. Například jsme zjistili, že se ptáci vracejí na lokalitu již v druhém roce života, zřejmě ještě jako nehnízdící. V dalších letech jsme zaznamenali hnízdění 3 označených ptáků. Další odečty spadají do doby pohnízdní disperze jak v blízkém, tak i širším okolí. Poslední skupinou jsou hlášení zimujících ptáků převážně ze zahraničí, a to pouze ze západních evropských zemí.

Pokud budete mít štěstí a naleznete volavku s červeným nebo oranžovým kroužkem, pošlete mi prosím zprávu o nálezu na moji adresu – erithac@email.cz. Cenu má jakékoli hlášení, i když se nepovede přesný odečet kódu.

Jan Bartoníček

20091205h20091205i20091205j

Třesický rybník – první odchyt v roce 2009

c   Třesický rybník – V loňském roce proběhly během léta a podzimu tři krátké zkušební odchyty ptáků na Třesickém rybníku u Chlumce nad Cidlinou s prvotním cílem zjistit, jaké druhy se na lokalitě vyskytují a pro další sezóny naplánovat odchyty s konstantním úsilím a ucelenou metodikou.

   Díky loňským odchytům jsme se přesvědčili, že význam rybníka je pro ptáky opravdu veliký (viz dřívější aktuality) a že každoroční sledování lokality v podobě chytání v rákosí by určitě stálo za pokus a časem by mohlo přinést i zajímavé výsledky.

   První turnus jsme pro letošní rok a zároveň roky následující naplánovali na začátek dubna. Člověk se však ani nenadál a hned první dny přinesly v síti zajímavosti a rarity.

   Během čtyř dnů bylo odchyceno 64 ptáků. Jednou z příčin tohoto nízkého počtu byl určitě nepříjemný vítr, který panoval po celou dobu odchytu. Potěšitelným výsledkem bylo odchycení 7 českých retrapů. Sledování Třesického rybníka by tak mohlo vyplnit mezeru mezi tradičními odchytovými lokalitami ve východních Čechách, jakými jsou například rybníky Baroch, Bohdanečský, Žehuňský a další. Nejvíce chytaným ptákem byla sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) včetně 1 samičky s hnízdní nažinou. Mezi atraktivní ptáky se pak zařadila kachna divoká (Anas platyrhynchos), slučka malá (Lymnocryptes minimus) a nejvíce překvapil odchyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon), u něhož jde vůbec o první pozorování na této lokalitě.

   Chytání ptáků má rovněž výhodu v tom, že člověk stráví na lokalitě celé dny a zjistí přítomnost druhů, které by jinak snadno unikly jeho pozornosti. Mezi zajímavější pozorování patří například poslech 3 volajících samců chřástala kropenatého, pozorování 1 jeřába popelavého a opakované pozorování 1 luňáka hnědého.

   Na závěr tohoto stručného přehledu musím poděkovat svým kamarádům Lukášovi, Simoně, Romanovi a Martině za jejich velkou pomoc a podporu. Bez nich by se tato akce nikdy neuskutečnila.
Jan Bartoníček

ab

Ornitologický kroužek na Hořicku

a   Hořice – Nápad založit ornitologický kroužek, či skromněji řečeno najít skupinku dětí se zájmem o přírodu, jsem dostal již před lety. Ale teprve po nabrání dostatečného množství zkušeností a znalostí v terénní ornitologii a dvouleté spolupráci s vedoucími jihomoravského ekoklubu jsem se odhodlal nápad zrealizovat. Během školního roku 2007/2008 se mi podařilo dát dohromady skupinku mladých ornitologů, která se postupem času ustálila na 7 dětech. Počet to není nijak závratný, ale představují už opravdu vážnější zájemce.

Celý článek →

Setkání členů Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov v Přerově

sokol stěhovavý    Přerov – V sobotu 24. ledna 2009 proběhlo na Ornitologické stanici v Přerově setkání členů Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov (SOVDS). Cílem tohoto setkání bylo po několikaleté odmlce obnovit fungování skupiny. Téměř zaplněný sál již napověděl, že o znovuobnovení skupiny je ze strany členů zájem. Během setkání, trvajícího přibližně šest hodin, byla přijata řada usnesení a zaznělo mnoho názorů a diskusí, místy i docela bouřlivých.

Celý článek →

Poslední letošní odchyt na „Třesičáku“

pb   Třesický rybník (Chlumec nad Cidlinou) – Minulý víkend 3. – 5. října byl uskutečněn letos již poslední odchyt na Třesickém rybníku nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Jenom pro připomenutí – letos to byla už třetí zdejší odchytová akce. Ta první proběhla v červenci, trvala čtyři dny a bylo během ní odchyceno 500 ptáků, druhá, pouze dvoudenní, se konala na začátku září se 125 chycenými ptáky. Středem našeho zájmu jsou hlavně rákosiny a navazující ostřicové louky.

Celý článek →

Col de Jaman

Ornitologická stanice v Col de Jaman. Foto - Jan Bartoníček

Ornitologická stanice v Col de Jaman. Foto – Jan Bartoníček

Švýcarsko, Col de Jaman – Přenesme se alespoň na chvíli z východních Čech do zahraničí, do místa zvaného Col de Jaman.

Hlavním lákadlem je zde ale ornitologická stanice v tom „pravém švýcarském stylu“, tzn. se špičkovým vybavením a kvalitním zázemím, ale i s příjemnou a pohostinnou společností, jak jsem se přesvědčil na vlastní kůži. Zpátky ale ke stanici a k její pracovní náplni.

Celý článek →

Volavkovití na rybníku Buben

Bukáček malý z rybníku Buben. Foto - Jan Bartoníček.

Bukáček malý z rybníku Buben. Foto – Jan Bartoníček.


Červená Třemešná, rybník Buben
– V nejjižnější části krkonošského podhůří se nachází malý a nenápadný rybník Buben, který však oplývá pro ptáky velmi atraktivním rákosovým a orobincovým porostem. Mimo jiné zde hnízdí všechy čtyři druhy našich rákosníků, cvrčilka slavíková, moudivláček lužní, ale také chřástal vodní a kropenatý a pravidelně 2-3 páry motáka pochopa.

Celý článek →

1. ročník odchytu na Třesickém rybníku

Vodouš kropenatý

Odchycený vodouš kropenatý – Foto: J. Bartoníček

    Třesický rybník (Chlumec nad Cidlinou) – Mezi známými, probádanými a prokroužkovanými lokalitami, jakými jsou Žehuňský a Bohdanečský rybník, se nachází bílé místo na mapě, které bohužel prozatím unikalo pozornosti. Občas sem zavítá jen pár místních ornitologů. Řeč je o Třesickém rybníce, lokalitě nedaleko Chlumce nad Cidlinou, s rozsáhlými porosty rákosu a ostřicových luk.

Celý článek →

Překvapení na Temníku

Jeřáb popelavý - foto: Tomáš Bělka

Jeřáb popelavý – foto: Tomáš Bělka

Lískovice – Když jsme v pátek 9.5.08 společně s Petrem Hůlkou a s Dianou a Josém Vazques vyrazili na rybník Temník kroužkovat první letošní mladé volavky, netušili jsme, jaké grandiózní překvapení na nás čeká…

Celý článek →

Radost na Temníku

Mladé volavky, označené odečítacími kroužky - foto: Jan Bartoníček

Mladé volavky, označené odečítacími kroužky – foto: Jan Bartoníček

Lískovice – V pátek 9.5.08 jsme společně s Petrem Hůlkou a s Dianou a Josém Vazques (přátelé z Kolumbie studující v Praze) podnikli letošní první kroužkování volavek popelavých v rákosové kolonii na rybníku Temník u Lískovic. Čekala nás fantastická podívaná a nespočet zajímavých zážitků. Loni jsme přibližně ve stejnou dobu kroužkovali mláďata volavek na 5 hnízdech. Letos se tento počet zčtyřnásobil! Je to vůbec nejvyšší počet za dobu, co se zde volavky podrobně sledují (od r. 2005).

Celý článek →