Jaká byla letní odchytová akce 2018 na Žehuňském rybníku?

Břehule se do sítí doslova dobývaly. Foto Lubor Urbánek

Horko, sucho a nízká hladina rybníka charakterizovaly letošní dvacátou devátou letní odchytovou akci na Žehuňském rybníku, která  proběhla opět poněkud později ve dnech 4. až 11. srpna 2018 v tradičním kroužkovatelském obsazení a znovu hojného počtu  návštěvníků. Nepřízeň počasí nás pronásledovala jen minimálně, kvůli vysokým teplotám byl odchyt zpravidla v odpoledních hodinách přerušen mimo zastíněná stanoviště v aleji a večer byly chytány vlaštovky na stanovištích A a C. Pršelo jen málo hned první den odchytu v neděli 5.8. dopoledne a v pátek před odjezdem.  Celkem bylo trvale nataženo 217 metrů sítí s oky  16 mm (již tradičně stanoviště H bylo zrušeno pro odstřel divokých prasat) . Dále byla natažena jedna síť pro odchyt dravců, sítě pro nepravidelný odchyt slavíků, které zahájil Pavel Kverek a sítě na křepelky . Vrš pro odchyt chřástalů nebyla instalována pro nízký stav vody.

Kroužkování hojně chytaných vlaštovek a břehulí. Foto Lubor Urbánek

Podařilo odchytit  2 523 kusů v 44 druzích. Z cizích kroužkovanců byla letos chycena jedna břehule říční s rakouským kroužkem. Za zmínku stojí i odchyt protahující cvrčilky říční, odchyt dvou krutihlavů v rákosinách na stanovišti „B“ a kroužkovaný, téměř místní samec motáka lužního. Nejčastěji se chytaly břehule a vlaštovky, které doplnil jako třetí nejhojnější na nocující druh konipas luční. Špačci na chytaniště zavítali naštěstí jen řídce a daleko menších počtech, než v letech předchozích.

Moták lužní kroužkovaný nedalo Žehuně u Senice. Foto Lubor Urbánek

K nejlepším zážitkům z pozorování na rybníku patřil výskyt kormoránů malých. Dne 10.8. viděl 1 ex. Honza Studecký a následujícího dne dokonce 2 ex. Mirek Jelínek. Honza měl vůbec štěstí, 10. 8. viděl rovněž volavku červenou a také první uslyšel volání dvou přeletujících kolih malých.

Na rybníku se pravidelně objevovali volavky bílé, přetahovaly běžné druhy bahňáků (vodouš kropenatý, tmavý, pisík). Pozorovány byly kopřivky, v malých počtech poláci velcí a chocholačky. Mimo pochopy rákosní se objevil i moták lužní, zaletoval i ostříž, krahujci, včelojed a luňák hnědý. Z obory se ozval výr velký, který však zřejmě neměl partnerku.

Křepelky zpestřovaly druhové složení. Foto Lubor Urbánek

 

Na sousedním poli s cibulí  s bohatým porostem merlíků, lebedy a dalších plevelů byli hojní strnadi luční (až 80 ex.), konopky a také se tu mimo konipasů lučních zdržovali bramborníčci černohlaví, vesměs mladí ptáci.

Celkové výsledky přináší tabulka ZDE

Lubor Urbánek

Mladý bramborníček černohlavý. Foto Lubor Urbánek

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation