Letní kroužkovací akce Zrcadlo 2018

Kroužkovací základna na Zrcadle. Foto Vladimír Šoltys

Letošní tradiční odchytová akce na Zrcadle se uskutečnila v termínu 10. 8. – 17. 8. 2018. Letošní dlouhodobě extrémně vysoké teploty poněkud komplikovaly organizaci odchytu. Nárazové sítě byly s ohledem na riziko možného přehřátí odchycených ptáků od 11,00 do 18,00 stažené a odchyty probíhaly pouze v ranních a večerních hodinách. I přes tyto podmínky proběhla odchytová akce velmi úspěšně. Bylo okroužkováno 43 ptačích druhů v celkovém počtu 1527 exemplářů.

Tradičně velkých počtů okroužkovaných jedinců bylo u vlaštovek obecných (667 ex.), jejichž nocoviště zasahovalo do rákosin, kde byly nataženy dvě odchytové linie. Díky početnému hejnu vrabců polních v keřových porostech okolo rákosí byl i počet odchycených jedinců nadprůměrný (128 ex.). Potěšily také, stejně jako vloni, vysoké počty odchycených slavíků modráčků (23 ex.) a strnadů rákosních (73 ex.). Např. rákosníků velkých bylo naopak okroužkováno pouhých 7 ex. Odchyceny byly také druhy jako křepelka polní, krutihlav obecný, ledňáček říční nebo strakapoud velký. Do celkového výčtu druhů okroužkovaných za 19 let konání akce přibyly pak dva úplně nové, a to skřivan polní a lejsek malý.

Lejsek malý je novým druhem, odchyceným na Zrcadle. Foto Vladimír Šoltys

Letošního ročníku se zúčastnili kroužkovatelé Markéta Ticháčková, Karel Novotný, Zdenek Valeš, Petr Lumpe, Zbyněk Smolík, Vojta Šťastný, Vladimír Šoltys. Všem patří velký dík, neboť letošní podmínky byly skutečně extrémní. Odchytovou akci navštívilo mnoho dalších hostí z řad ornitologické veřejnosti včetně 10 dětí, z nichž většina zde strávila několik dní. Mohly se proto zúčastnit tradičního a vždy očekávaného vypouštění uzdravených ptačích pacientů ze záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad.

Slavík modráček. Foto Vladimír Šoltys

Ze zajímavých faunistických pozorování jsme zaznamenali např. ostříže lesního lovícího v hejnu vlaštovek, orla mořského pronásledovaného třemi včelojedy lesními, dále byla pozorována koliha velká, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, pisík obecný, luňák červený, moták lužní, racek chechtavý, racek bělohlavý, jeřáb popelavý několik hejn, to největší v počtu 13 ex., husy velké v několika velkých hejnech, největší 120 ex., labuť velká 108 ex., strnad luční 60 ex., špaček obecný 12 500 ex. nebo moudivláček lužní.

Kompletní přehled odchycených ptáků ZDE

Vladimír Šoltys

Tradicí je již vypouštění uzdravených ptáků ze záchranné stanice na Huslíku. Foto Vladimír Šoltys

Ornitologické zázemí. Nic nechybí. Foto Vladimír Šoltys

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation