Kolik je tedy u nás labutí?

Členové naší pobočky uskutečnili v letošním roce sčítání labutě velké na svém zájmovém území, tedy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Podnětem byl záměr RNDr. Jana Hory získat data o početnosti tohoto našeho největšího ptačího druhu a srovnat je s posledními výsledky jeho monitoringu z roku 2000.

Podařilo se ustanovit koordinátory a získat sčitatele pro jednotlivé okresy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jako hlavní termín našeho sčítání byl určen víkend 8. a 9. června 2019, ale úpravou metodiky bylo umožněno zpřesňovat nebo doplňovat nálezy rodin s mláďaty až do 20. srpna. Do konce srpna byly výsledky z jednotlivých okresů všemi koordinátory odevzdány a přehled podle krajů a zájmového území naší pobočky obsahují níže připojené tabulky.

Rodina s devíti mláďaty na Velkém rybníku v okrese Jičín. Foto R. Pražák

K nejzajímavějším zjištěním sčítání patří mimořádně vysoký podíl 76 % bílých mláďat formy „immutabilis“ v okrese Jičín, zatímco v ostatních okresech byla bílá mláďata zastoupena jen 2 % až 16 %. Lokality s více jak jedním párem s mláďaty byla také nejvýznamnějšími lesními shromaždišti nehnízdících ptáků – 3 páry s mláďaty a 220 nehnízdících ex. na Bohdanečském rybníku v okrese Pardubice, 2 páry s mláďaty a 63 nehnízdících ex. na Ostruženském rybníku v okrese Jičín, ale 80 nehnízdících ex. ale žádný pár s mláďaty na rybníku Zrcadlo v okrese Jičín. V okresech Jičín a Trutnov bylo zjištěno po jednom páru s devíti mláďaty. Podrobnější zprávu o výsledcích sčítání bychom chtěli připravit k uveřejnění ve sborníku Panurus 29.

Sčítání by se neuskutečnilo bez ochoty okresních koordinátorů zajistit sčitatele a zpracovat výsledky z okresu. Za spolupráci až profesionální děkuji Martinu Fejfarovi, Jiřímu Hlaváčkovi, Lukáši Kadavovi, Petru Kafkovi, Jiřímu Machovi, Milanu Růžičkovi a Vladimíru Šoltysovi, a zároveň koordinátory prosím, aby stejné poděkování vyjádřili i sčitatelům z jednotlivých okresů.

Hnízdo labutě velké na Jičínsku, květen 2019. Foto L. Kadava

Tomáš Diviš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation