Kulíčí stopy na poldru

20091124a Žichlínek – Na rozdíl od většiny ptáků řazených mezi bahňáky (dlouhokřídlí – Charadriiformes), kulík říční (Charadrius dubius) neustupuje před civilizačním tlakem, ale svádí úspěšně svůj „boj o život“ i v prostředí vytvářeném a měněném člověkem. Učebnicovým příkladem může být hnízdění kulíků na nohejbalovém hřišti v Dolní Čermné (Hampl a kol. 2001).

Kulíky jsem na suchém poldru u Žichlínku sledoval již během stavby. Od roku 2008 (dokončení poldru) se na lokalitě dají v jarních měsících pozorovat ve vysokých počtech. V tomto roce lokalita byla čerstvě opuštěným staveništěm, poldr však postupně zarůstá vegetací, a tak se časem změní i prostředí, které pro ně již nebude tak atraktivní.

V roce 2009 se na poldru pokusilo v „první vlně“ vyhnízdit přibližně 20 párů kulíků říčních. Bylo možné například z jednoho místa pozorovat tři čtveřice kulíků bojující o teritoria a kulíků byl doslova plný poldr. Nemají tu však ustláno na růžích. Predace je značná a „vypomáhají“ ještě venčení psi. S těmi páníčci procházejí nejraději hnízdiště čejek a kulíků. Další ohrožení pro kulíčí mládež představují auta, čtyřkolky a motorkáři. Mladí kulíci mají po opuštění hnízda v oblibě černé šotolinové cesty, a to se jim stává osudným. Kulíčí hnízda na jesepech Moravské Sázavy ohrožuje kolísající hladina a část bývá vyplavena.

Po vyhnízdění místní populace kulíků poldr rychle opouští a dají se už pozorovat pouze protahující ptáci. Podmínky na poldru mi umožnily pořídit fotodokumentaci těchto sympatických, tvrdých a skromných ptačích bojovníků.

Kulík říční není ptákem, který by zaujal otrlé lovce rarit ptačí říše. I tak najde své obdivovatele, kteří budou sledovat životní projevy tohoto charismatického ptáčka.

Šel jsem v sychravém podzimním odpoledni pustým poldrem směrem k autu, skládal jsem v duchu slova tohoto článku a uvědomil jsem si, že už se těším, jak se na jaře ozve hlas prvního kulíčího navrátilce!

Petr Moutelík

20091124b20091124c20091124d20091124e20091124f20091124g20091124h

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation