Living land – šance pro ptáky zemědělské krajiny

Foto L. Kadava

U nás i v celé Evropě jsou nejvíce ohroženy druhy svázané se zemědělskou krajinou. Jen od roku 1980 jsme přišli o polovinu ptáků. Stejně kritická je situace i u méně nápadných skupin organismů, jako jsou včely nebo například motýli. Současný způsob hospodaření vede k degradaci života na loukách i polích a ke znečištění našeho životního prostředí. Největší podíl na tom všem má Společná zemědělská politika Evropské unie, která je hlavním motorem našeho zemědělství. Pokud nezměníme způsob našeho hospodaření, nezastavíme ani mizení živočišných druhů z naší krajiny, které nám vymírají doslova před očima. A nyní máme unikátní příležitost jednat!

Čejka chocholatá je jedním z druhů, téměř striktně vázaných na zemědělskou půdu. Foto l. Kadava

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Před námi je teď první krok – vyjádřit nespokojenost se současným způsobem hospodaření a požadovat změnu. Dejme Evropské komisi jasně na vědomí, že stojíme o takové zemědělství, které bude spravedlivé k zodpovědně hospodařícím farmářům, bude šetrné k přírodním zdrojům a bude produkovat zdravé potraviny. Je však potřeba jednat rychle, přispět svým hlasem můžete jen do 2. května.

Do konzultace se zapojíte jednoduše – na odkazu: www.cso.cz/index.php?ID=3057 pro vás Česká společnost ornitologická připravila formulář, který vám umožní automaticky zaslat Evropské komisi odpovědi na 5 klíčových otázek o budoucí podobě zemědělské politiky.

Pokud máte více času či hlubší zájem o zemědělskou politiku EU, máte možnost zapojit se do konzultace v jejím plném znění na webu kampaně: www.living-land.org/czech.

Děkujeme za vaši podporu.

Václav Zámečník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation