Festival ptactva na Josefovských loukách

Vycházka k Libáňským rybníkům

Po stopách chřástala polního na Králickém Sněžníku

Foto: Jan Johanides

Rép rép rép“ ozývá se z nedaleké louky. Kdo mě to v noci vzbudil ze spaní tou řehtačkou? To vás svým zvláštním monotónním voláním lákají na večerní procházku chřástali polní. Pojďme společně vyrazit za noční přírodou horského masivu Králického Sněžníku a zjistit, kolik takových rušitelů nočního klidu napočítáme.

Celý článek →

Pozvánka na VVT 2022: Českotřebovsko

Letošní ročník Víkendového výzkumného tábora proběhne 28. a 29. 5. 2022 v krásné krajině železničního ráje. Okolí České Třebové nabízí řadu zajímavých a neprozkoumaných míst, které jistě přinesou spoustu cenných pozorování. Navíc se, vedle objevování avifauny neprobádaných lokalit, zaměříme také na jeden konkrétní druh. Půjde o lejska malého. Tento drobný pěvec v regionu hnízdí v přírodní rezervaci Psí kuchyně a naším cílem bude zjistit velikost jeho místní populace.

• Ubytování: SŠ technická a dopravní G. Habrmanna
• 300 Kč/noc

Případní zájemci o účast pište na mail kuba.vrana@email.cz.
Těšíme se na viděnou!

Jak je na tom dudek chocholatý ve východních Čechách? Zapojte se do jeho monitoringu

Dudek chocholatý (Upupa eppops) patří mezi výrazné ptačí druhy, avšak i přes své nápadné vzezření je u širší veřejnosti znám spíš dle jména. Nejčastěji se s dudkem potkáme při jarním průtahu začátkem dubna, květnové či červnové hnízdní záznamy jsou o poznání vzácnější. Je to jeden z našich nejpestřejších, a přitom značně velkých ptáků, téměř velikosti hrdličky. Jeho zbarvení je na naši přírodu dosti neobvyklé, celkově světle rezavonohnědé, ale s černobíle kostkovanými a zakulacenými křídly, což je nápadné zejména v letu. Výrazná chocholka, podle které má dudek druhové jméno, není obvykle příliš vidět, pouze v toku nebo v rozčilení ji dudek vztyčuje do podoby vějíře kolem hlavy.

Celý článek →

Pozvánka na Kurz praktické ornitologie na Orlickém Záhoří

Pozvánka na jarní členskou schůzi VČPČSO

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční jarní členskou schůzi Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která se uskuteční v sobotu 19. března 2022 v přednáškovém sále Východočeského muzea na zámku v Pardubicích. Konkrétně se sejdeme v přízemí budovy č. p. 2 na hlavním nádvoří.

 PROGRAM SCHŮZE:

Zahájení9:00

  1. Zprávy z pobočky
  • Aktuální dění
  • Hospodaření pobočky
  • Pozvánka na VVT 2022 Českotřebovsko
  • Vystoupení zástupce ČSO

Přestávka

Pták roku 2022 – dudek chocholatý

  • Báječná léta s dudky (Lukáš Viktora)
  • Ochrana dudka chocholatého na jižní Moravě (Petr Suvorov)
  • Zapojte se do mapování hnízdního rozšíření dudka chocholatého ve Východních Čechách (Libor Praus)
  1. Cestopis
  • Hokkaido (Vladimír Šoltys)

Předpokládané ukončení schůze v cca 13:00.

Foto: Wikipedia Commons

Pozvánka na brigádu na Rozkoš

Dne 9.4.2022 se uskuteční na  Rozkoši brigáda, zaměřená na úklid břehů přehrady od nepořádku, který zde zanechali nepořádní návštěvníci, nebo který na tato místa zanesla voda. Stejně jako v předchozích letech bude součástí této tradiční akce občerstvení u ohýnku a samozřejmě i pozorování ptactva.  Na brigádě bude možno zakoupit i nový Panurus a některé další pobočkové tiskoviny. Svoji účast nahlaste nejpozději do 7.4.2022, aby občerstvení mohla být zajištěno v dostatečné míře. Přihlášky zasílejte na e-mail pobočky: vcpcso@centrum.cz. Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí a nezapomeňte ani na pracovní rukavice a voděodolnou obuv, nejlépe holínky a pozorovací techniku.

Sejdeme se v 8,00 hod. na parkovišti v obci Šeřeč – viz mapka.

Za organizátory Jaroslav Vaněk

Vychází Panurus 30/2021. Bude mít pobočka svůj časopis i do budoucna?

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích vydali s podporou Pardubického kraje 30. číslo ornitologického časopisu Panurus. Nové číslo má rozsah 102 stran textu formátu A5. Obsahuje sedm odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve východočeském regionu. Konkrétně je zde představena avifauna lokality Mendryka na Svitavsku, či zpracováno aktuální rozšíření invazní husice nilské ve východních Čechách. Neméně zajímavé jsou údaje o nových hnízdních nálezech dudka chocholatého na Náchodsku a Trutnovsku, o současném stavu populace slavíka modráčka v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky nebo zpráva z prvního zimování labutě malé na Pardubicku. Díky plnobarevnému tisku jsou otištěny i cenné dokumentární faunistické fotografie z regionu východních Čech.

Celý článek →