Početnost některých druhů ptáků

     Kvantitativní výzkumy ptačích druhů jsou jednou z mnoha ornitologických disciplín. Ve své podstatě se zabývají početností ptáků v určitém území (může jít o výzkumy hnízdních populací nebo např. shromažďujících se ptáků na tahových zastávkách, pelichaništích či zimovištích) . Tyto výzkumy se zpravidla vztahují k menším územím, u větších ploch (např. na úrovni zemí) je vždy stanovení početnosti složitější. Proto ornitologie užívá různých odborných metod výzkumů, kde se bohatě využívá mj. statistiky. U větších území jsou však výsledky většinou zatíženy chybou, dá se říci, že jde pouze o odhady.

Toho si můžeme všimnout třeba v atlasech hnízdního rozšíření (např. Evropský atlas hnízdního rozšíření aj.) Nechci zasahovat do odbornějších polemik, neboť k tomu nejsem dostatečně fundovaný, protože mne však uvedená problematika zajímá a rád vyhledávám informace o početnosti jednotlivých druhů, chtěl bych se o některá zjištěná data (týkající se v tomto případě odhadů celosvětové početnosti) rozdělit, neboť si myslím, že jsou zajímavá.

Bez zajímavosti nejsou ani odhady početnosti u jiných druhů, namátkou odhad počtu evropských populací vrabce domácího (130-270 mil. ex.), pěnkavy obecné (270-480 mil.) sýkory koňadry (92-180 mil.) nebo dudka chocholatého (1,8-3,5 mil.).

Některá čísla k neuvěření, že? Na stránkách Birdlife International (http://www.birdlife.org) jsem u vybraných vodních ptáků nalezl následující odhady globální početnosti (vše uvedeno v počtech exemplářů, zdroj Wetlands International 2002):

Potápka roháč 530.000-1.700.000
Polák velký 2.500.000-3.800.000
Potápka černokrká 3.900.000-4.300.000
Polák chocholačka 2.700.000-4.100.000
Potápka rudokrká 150.000-370.000
Polák kaholka 1.100.000-1.400.000
Potápka žlutorohá 160.000-1.200.000
Zrzohlávka rudozobá 350.000-440.000
Pelikán bílý 270.000-290.000
Hohol severní 2.100.000
Volavka stříbřitá 640.000-3.100.000
Hohol islandský 180.000-210.000
Volavka popelavá 710.000-3.600.000
Kopřivka obecná 3.800.000-4.400.000
Volavka červená 270.000-570.000
Morčák velký 450.0001.400.000
Kvakoš noční 430.000-3.600.000
Morčák prostředí 510.000-600.000
Husa polní 800.000-840.000
Lyska černá 7.900.000-8.800.000
Husa běločelá 2.900.000-3.300.000
Jeřáb popelavý 270.000
Husa malá 25.000-30.000
Čejka chocholatá 4.400.000-7.000.00
Husa krátkozobá 280.000
Racek chechtavý 7.300.000-11.000.000
Husa velká 920.000-970.000
Racek bouřní 1.700.000-4.400.000
Husa indická 52.000-60.000
Racek černohlavý 570.000-1.100.000
Ostralka štíhlá 6.100.000-7.500.000
Rybák obecný 1.100.000-4.500.000
Čírka modrá 2.500.000-4.800.000
Rybák bělokřídlý 2.500.000-4.500.000
Lžičák pestrý 5.000.000-6.400.000
Rybák bahenní 240.000-1.300.000
Hvízdák eurasijský 2.800.000-3.300.000
Rybák černý 450.000-1.300.000

Milan Janoušek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation