Zimní kroužkování labutí 2009

Den první
Pátek 2.1.2009, Hradec KrálovéVe 13.00, kdy mělo začít chytání, čekalo na hradeckém nábřeží dvanáct chytání chtivých ornitologů, štáb České televize, redaktorka MF Dnes a řada diváků z řad dvou hradeckých dětských kroužků a okolo jdoucích občanů. Na Labi čekalo 60 labutí…V noci ze čtvrtka na pátek nenadále napadl sníh, a to zkomplikovalo cestu našim polským kolegům. Dorazili proto s hodinovým zpožděním a přítomní Češi v tu dobu byli již značně vymrzlí.Počasí nám tentokrát všeobecně není příznivě nakloněno. Labe v Hradci je zamrzlé, zbytek vody je jen okolo „lodi“ a tam jsou břehy tak strmé, že labutím se po nich obtížně vylézá. Není proto divu, že se jim z vody moc nechtělo…Po dosti dlouhé snaze vylákat je, vylezlo na břeh 6 ptáků, z nichž se podařilo 3 chytit. Všichni to byli samci, jeden letošní hnědý, ostatní 2 a +2 roky. Po prvním odchytu již byly labutě nedůvěřivé a na břeh už nevylezla žádná. Čtvrtou se povedlo chytit ze břehu na vodě, a podobně i později na druhém břehu, kam jsme se přemístili, se podařilo 1 ptáka chytit ze břehu na vodě.Zajímavým zpestřením byla 1 nutrie, která se připlula podívat, co se to tu děje a sedíc na ledové kře, dělala nám docela dlouho společnost. Lidem, kteří litují „ubohé labuťky, pro které to všechno musí být strašný stres“ bych přála vidět, jak dvě svázané labutě na břehu ve chvíli, kdy jim byla měřena délka chodidla, neztrácely čas a ládovaly se kousky rohlíků, které měly v dosahu zobáku.

Poděkování patří všem zúčastněným, kteří navzdory zimě vydrželi, a v neposlední řadě také na místě nepřítomným pracovníkům hradeckého muzea, díky jejichž pomoci jsme mohli zaparkovat auta bezplatně ve dvoře muzea. V Hradci se totiž za parkování všude musí tvrdě platit… Děkuji také panu Borisu Medvěžovovi za pořízení fotodokumentace.

 

 

Den druhý
Sobota 3.1.2009, Pardubice – Bajkal Jestli včerejší chytání v Hradci byla tak trochu nuda, dnes to naopak byl pořádný adrenalin. Ale popořadě.Ráno nás na teploměru čekalo překvapení – bylo -10°C… Bajkal je zamrzlý a zbytek vody, na kterém se tísnilo 33 labutí a asi stovka kachen je na místě, kde strmý břeh prakticky zcela znemožňuje výstup ptáků na břeh. Nicméně na rozdíl od hradeckého Labe, na Bajkale je led pevný (bruslí se na něm). Takže jsme začali labutě lákat z vody ven na rozsáhlou ledovou plochu. Tentokrát byli na místě reportéři z Českého rozhlasu, MFD a deníku AHA, ornitologů bylo přítomných 16.V první fázi vylezly labutě ven vcelku ochotně a na první zátah se podařilo chytit 6 ptáků. Jeden již měl loňský kroužek, tak se brzy vrátil ke zbylým do vody. Ostatní čekala běžná procedura. Zatímco část naší skupiny se věnovala pracím spojeným s kroužkováním, zbytek se snažil dále chytat. Reportéři všechno pečlivě dokumentovali, fotografové a fotografka neváhali lehat si do sněhu a zmrzlého bláta, aby ulovili co nejlepší fotky. Nicméně mráz dělal své, takže po vypuštění poslední z pěti labutí se postupně všichni rozloučili a odešli. To ovšem udělali velikou chybu…Labutím se totiž už se znovu na led nechtělo, držely se v místech, kde se chytat nedalo. A tak vznikl nápad. Pomocí Františkova provázku se celá louže s ptáky přehradila. Dva lidé drželi provázek každý na jednom konci louže a postupně labutě vytlačovali na led, na němž čekali ostatní. Skupinka labutí byla mžiku obklíčena a 15 ptáků najednou chyceno. Pawel držel hned 3 labutě najednou, několik borců ulovilo po dvou ptácích, ostatní se spokojili alespoň s jedním. Začala pořádná mela – vynosit je všechny na břeh, podvázat, donést další, a pak zpracovávat, zpracovávat a zpracovávat. Mezitím část lidí podnikla zátah na zbytek hejna a ještě několik dalších ptáků lapili. Ve výsledku na Bajkale zůstaly pouze 2 neokroužkované labutě (obě immutabilis), které se ani po dlouhém nahánění nepovedlo chytit.

Až do této chvíle nám vůbec nestihla být zima. Teprve při zpracovávání ptáků, které chvíli trvá, jsme si mráz začali pořádně uvědomovat. Každá labuť dostane nejdříve kroužek a je zvážena. Poté je hodnocen zobák – barva podle vzorové škály a hrbol, rovněž podle škály. Dále se měří délka ramenní kosti a délka 4. letky. Následuje určování pohlaví podle kloaky a závěrečné měření chodidla a nohy. Pawel pracuje tak, že bere 1 míru vždy u všech ptáků, pak 2. míru u všech ptáků apod., pěkně postupně. Ostatní už v této fázi příliš práce nemají, tak každý trávil čas jak chtěl. Lidé si většinou povídali – svázané labutě opět, jako včera v Hradci, dychtivě žraly chleba, nasypaný jim pod zobáky.

Pokud jsem to dobře spočítala, okroužkovali jsme dnes na Bajkale 27 labutí, ostatní chycené již měly kroužky. Loňští kroužkovanci byli znovu zváženi a změřeni, jsem zvědavá, jaké rozdíly budou v mírách. Nejtěžší samec dnes vážil 11,74 kg, což je absolutní rekord, ani vloni jsme tak těžkého neměli.

Akce na Bajkale skončila okolo 14. hodiny. Pawel se chtěl hned přemístit k Labi a pokračovat, zbytek skupiny se ale vzbouřil pod záminkou hladu a zimy, a tak tím chytání skončilo. Většina Čechů se rozloučila a odjela, zbytek se spolu s Poláky přemístil poobědvat a vypít čaj. Poláci se po cestě ztratili na pardubických semaforech a dojeli na jiný konec Pardubic, než měli. Rozhodně toho ale nelitovali – na Dukle v ul. B. Němcové pozorovali na 3 smrcích hejnko křivek, což pro ně pochopitelně byl velmi nevšední zážitek.

Než jsme si oddechli, byl přesně čas odjet se podívat na přílet havranů na nocoviště. Musím ale říct, že havrani velmi zklamali – čekali jsme na ně do 17.00 a nepřilítli. Škoda, nevím, co se děje. Takže den skončil poněkud předčasně odchodem celé skupiny na hotel, kde část polské výpravy bydlí.

 


Den třetí
Neděle 4.1.2009, Hradec Králové
Že je chytání v Hradci při zamrzlém Labi obtížné, to nám znovu potvrdil dnešní den. Chytání se zúčastnilo 16 ornitologů, další 2 kolegové se přišli alespoň na chvíli podívat. Média se dnes nedostavila na místo, pouze jsem měla telefonický rozhovor pro Hradecký Deník.Chytání na břehu dnes vůbec nešlo. Labutě sice celkem ochotně lezly na led, ten však pod nohama odvážlivců z řad chytačů nebezpečně pukal, takže ani na ledě to nešlo. Zbylo tak jedině chytání jednotlivých ptáků přímo z vody. Tímto způsobem se postupně povedlo vytáhnout 5 labutí, mezi nimi jednoho pořádného samce (váha 11,4 kg). Pak ale chytání v podstatě skončilo, protože…Od pátku byla na Labi 1 okroužkovaná mladá labuť s křídly zamotanými do provazu. Naším hlavním cílem dnes bylo ji chytit a osvobodit. Běžnými způsoby se chytit nedala, Poláci ji zkoušeli lapit na lanko (chytání do smyčky z lanka, stahující se kolem nohou, je popsané v loňských reportážích z odchytů), ale ani to se nepovedlo. Byl tedy povolán David Číp ze záchranné stanice v Jaroměři, který přijel s pramicí. A pak nastal adrenalin, srovnatelný s včerejším dobrodružstvím na Bajkale.Sotva pramice se 3 ornitology odrazila od břehu, jako první se zdvihly všechny kachny a naráz odletěly. Labutě je následovaly, ovšem pěšky. Všechny vyrazily po ledě směrem po proudu. Některé víceméně důstojně kráčely, jiné se rozeběhly a v běhu si pomáhaly roztaženými křídly, jen minimum jich opravdu vzlétlo a odlétlo pryč směrem k soutoku. Labuť, která byla předmětem našeho zájmu, vyrazila společně s ostatními a dobře s nimi držela krok.

Bylo jasné, že tudy cesta nevede. Přestali jsme je tedy honit a celé hejno se usadilo opodál na ledě. Přišla na řadu varianta dvě, osvědčená z Bajkalu. Špagát, natažený přes celou šířku Labe. Na každém břehu držel konec jeden člověk a pomalu provaz vedli proti labutím. Ty se zvedly a tentokrát se opravdu naštvaly, takže většina jich vzlétla, obletěla nás a po pár metrech přistála na louži v ledu pod mostem u muzea.

„Naše“ labuť ale vzlétnout nemohla, tak začala pěšky před provazem utíkat. Spolu s ní „solidárně“ cupitaly po ledu čtyři další. Po chvíli byly z obou strany odděleny od volného prostoru přes řeku nataženými zábranami. Dva chlapi s provazem postupovali proti nim, další dva z lodi a ze břehu drželi druhý za jejich zády. Prostor mezi špagáty se zužoval. Dvě labutě to přestalo bavit a odlétly. Jedna o něco později usedla na led a nedala se dále vyrušovat. V zužující se pasti zůstávaly dvě mladé – ta „naše“ a její kamarádka, která ji nechtěla opustit.

Napsané to vypadá jednoduše a přečte se to za pár minut. Jak náročné to bylo ve skutečnosti, jak se zejména někteří naběhali ze břehu na břeh, jak někteří riskovali lednovou koupel opakovanými vstupy na led, jak zmáčený byl David, když vylezl z lodě a kolik to stálo „nervů“ – zda se to povede, jestli někdo nespadne do vody…, to vědí jen ti, kteří byli při tom. Celá akce trvala dvě hodiny a jediným flegmoušem, kterému bylo všechno fuk, byla naše stará známá nutrie. Tu vůbec nerozházelo zmizení všech ptáků, nepřekážela jí ani loď. V klidu si tam na ledu sbírala chleba, který zbyl po labutích a jen neochotně uhýbala, když se loď příliš přiblížila.

Labuť – kámoška „naši“ zamotanou opustila až doslova v poslední chvíli. Zamotanou se nakonec pomocí provazů a lodě opravdu podařilo nahnat ke břehu, kde ji Radek hrdinným chvatem lapil. Během chvíle byla zbavena svého trápení a po rychle prohlídce, zda je jinak v pořádku, byla znovu vypuštěna. Když jsme ji viděli, jak si vesele rozcvičuje křídla a krásně jimi mává, všem se nám ulevilo a měli jsme opravdu radost.

Po zdárně ukončené akci se ukázalo, že David kromě pramice přivezl s sebou také dvě labutě, které podstoupily rehabilitaci v jejich záchranné stanici. Jedna z nich byla „naše“, okroužkovaná vloni v rámci projektu v Hradci (nyní nalezená na Rozkoši). Druhá z Broumovska neměla kroužek, tak jej dostala a obě byly vypuštěny na Labe.

Okroužkováním vyléčeného maroda ze záchranné stanice bohužel nečekaně předčasně skončila letošní labutí akce. Jeden manželský pár „našich“ Poláků se musel z rodinných důvodů urychleně vrátit do Polska a ostatní nechtěně museli jet s nimi, neboť by se do druhého auta nevešli. Kroužkování v Pardubicích v pondělí tím pádem odpadá. Je to škoda, na Labi zůstalo dalších asi 30 labutí, které už se kroužků nedočkají.

Celkově tedy letos bylo okroužkováno méně labutí – v Pardubicích 27 a v Hradci 11. Dohromady jich za obě zimy máme 88. Teď nastupuje druhá fáze, která je svým způsobem obtížnější: odečítat kroužky, odečítat kroužky, odečítat kroužky … Prosím vás všechny o pomoc.

 

 

Den čtvrtý
Sobota 31.01.2009, Hradec KrálovéV sobotu 31. ledna začalo letošní druhé kolo odchytu a kroužkování labutí na Labi v Hradci Králové a v Pardubicích. V sobotu bylo na programu hradecké Labe na Smetanově nábřeží, kde se labutě nejvíce zdržují. Vše začalo pozdním příjezdem našich polských kolegů, ale brzy jim bylo odpuštěno. Pomocí dalekohledů jsme zjistili přítomnost víc jak 15 okroužkovaných labutí. Většinu z nich tvořili kroužkovanci ze začátku ledna letošního roku a několik i z loňského ročníku. Nechyběly ani dvě labutě s českými, ale cizími kroužky a 1 pták s německým kroužkem, odchycený v Drážďanech. Lákání labutí na chleba šlo snadno. Zakrátko na břeh doklouzalo a doklopýtalo zhruba 15 labutí, některé z nich již byly okroužkované. Na první zátah se nám podařilo chytit 8 ptáků, po vypuštění této skupiny ještě další tři. Pak se celá lapačská skupina přesunula na Elšičino nábřeží k sokolovně, kde jsme dík naší trpělivosti chytili ještě 5 labutí. První den se tedy podařilo odchytit, okroužkovat a změřit 16 labutí i díky pomoci specialistky na labutě, Jindry Mourkové z Kladna. Navíc dnes byla překročena hranice 100 okroužkovaných ptáků v rámci tohoto projektu.
Jan Bartoníček
Den pátý
Neděle 01.02.2009, Pardubice
Ráno nás uvítalo sice chladným, ale slunečným počasím. S asi 30-ti minutovým zpožděním se nás sešlo sedm a postupně se k nám přidávalo ještě několik dalších kolegů, takže nás bylo celkem 10. Nejdříve jsme se pokoušeli o klasickou metodu odchytu vylákáním na břeh pomocí krmení. Takto jsme napoprvé chytili čtyři labutě a dalším se již na břeh nechtělo. Vzhledem k tomu, že bylo nutno vyselektovat hlavně neokroužkované ptáky, začala se zvažovat metoda Františkova provázku z minula. Po odzkoušení pevnosti ledového pokryvu Bajkalu, na návrh Borise byla tato metoda vylepšena o připevnění papírových fáborků na provaz. Tato metoda se osvědčila a při dalších pokusech byly Fáborky ještě zhuštěny. Metoda dostala název „Borisův Patent“ a Boris byl vyznamenán papírovou medajlí. Celkem bylo takto vyselektováno a odchyceno 10 labutí. Nejtěžší labuť vážila 11,7 kg a byl to samec. Boris Medvěžov V neděli 1. února se všichni přesunuli do Pardubic. Původním cílem bylo odchytit a okroužkovat zbylé labutě na Bajkale a poté se zaměřit na pardubické Labe v okolí zimního stadionu. Práce na Bajkale měla zpočátku hladký průběh. Ve skupině asi 30 ptáků bylo odečteno 13 ptáků, mezi nimi i jedna labuť s cizím českým kroužkem. Ptáci ochotně lezli na břeh, kde byli vzápětí polapeni. Na první pokus se podařilo odchytit 5 labutí. Pak ale ptáci začali tušit zradu a na pečivo házené na břeh už odmítali reagovat. Došlo ke změně taktiky a pomocí provázku nataženého přes oko, obklopené pevným ledem, jsme se snažili labutě vyhnat z vody na led, obklíčit je a co nejvíc jich polapit. Několika pokusy se podařilo okroužkovat celou skupinu na Bajkale, ale jedna labuť nás přeci jen přelstila a zůstala nepolapena. Po marných a ke konci již zoufalých pokusech jsme veškeré snažení vzdali a přesunuli se konečně na Labe, kde se v tu dobu zdržovalo kolem 15 labutí. Odečetli jsme i další dvě s kroužky z projektu. Ptáci neprokoukli hrozbu a i přes malý počet lapačů jsme chytli ještě 6 labutí. Tím pátý den skončil, neboť došel chleba a zůstala tak alespoň rezerva na poslední den letošního ročníku odchytu labutí.
Jan Bartoníček
Den šestý
pondělí 2.2.09, Pardubice – Labe
V pondělí byla chytací skupina sice již méně početná, nicméně nikdo z přítomných se pouze nedíval a všichni se aktivně zapojili do práce. Výsledkem bylo 7 odchycených a okroužkovaných labutí. O vzrušující zážitky přitom nebyla nouze, jak je vidět z fotografií.Akce probíhala pod dohledem kamer televize Prima a Regionální televizní agentury (RTA). Zejména slečna Míša z TV Prima se vtiskla do paměti všech zúčastněných. Nebyla si sice zcela jistá, zda se má labutí bát nebo je obdivovat, ale svou práci odváděla velmi dobře. Celkově přístup televize Prima hodnotíme jako velmi poctivý.Během druhé fáze akce bylo okroužkováno celkem 41 labutí. Dohromady jsme během obou letošních akcí okroužkovali 78 labutí, což je jistě výsledek více než výborný. Teď už následuje další kolo práce – odečítání kroužků a zasílání pozorování…Odečtete-li někde labuť, okroužkovanou v rámci našeho projektu, zašlete své hlášení prosím české koordinátore akce S. Vránové, která vyřizuje zpětná hlášení pro kroužkovací stanici.
Svě

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation