Příběh motáků lužních od Třesického rybníka má pokračování…..

Mladí motáci lužní. Foto L. Kadava

Mladí motáci lužní. Foto L. Kadava

Babice, Třesický rybník – V minulém příspěvku (článek  z  1. 7. 09  na webu) jsem vás v kostce seznámil s tím nejzajímavějším, co se v letošní hnízdní době podařilo zaznamenat v okolí Třesického rybníka. Mezi to patří i první nález hnízda motáka lužního (Circus pygargus) nejen v blízkém okolí této lokality, ale i na Novobydžovskou. V článku je uvedeno, že po nálezu hnízda, které bylo nakonec predováno, stále žije naděje, že ptáci zahnízdí podruhé a bude-li hnízdo dohledáno, že snad úspěšně vyhnízdí…. Nuže, nyní dokončím celý příběh.

Letos poprvé byl pozorován jeden samec a jedna samice motáků lužních lovící nad poli u Třesického rybníka 1. května. Oba ptáci byli pozorováni na různých částech lokality nezávisle na sobě.

Hnízdní lokalita. Foto L. Kadava

Hnízdní lokalita. Foto L. Kadava

Dne 27. května byl pozorován jeden samec nad loukou u rybníka a 1. června jsem viděl opět jednoho samce, který letěl od rybníka severovýchodním směrem.Téhož dne byly kontrolovány potenciálně vhodné lokality v tomto směru a nad ječmenovým polem byly spatřeny dvě samice a jeden samec. Chování ptáků (náznaky toku a četné hlasové projevy) nasvědčovalo pravděpodobnému hnízdění na tomto místě. Další kontrola proběhla 3. června, kdy byl pozorován jeden pár a bylo nalezeno hnízdo se dvěma vejci. Hnízdo se nacházelo v porostu ječmene, asi sto metrů od místní komunikace od Babic směrem na Barchov. Bylo označeno slabým proutkem ve vzdálenosti asi 15 m od hnízda. Další kontrola proběhla 9. června, kdy bylo hnízdo bohužel nalezeno predované. Dospělí ptáci se dál zdržovali na stále stejné části pole a jejich chování nasvědčovalo možnému náhradnímu hnízdění. Hledání hnízda bylo pro mě martyriem, neboť samice i samec často usedali do pole na polehaných místech od deště a značně tak ztěžovali lokalizaci hnízda. Stejně tak předávání potravy samici probíhalo vždy jinde a samice s potravou rovněž zalétala na několik různých míst. Doufal jsem, že hnízdo naleznu dříve, než bude pole posekáno, ale toto se nezdařilo.

Mláďata motáka lužního. Foto J. Bartoníček

Mláďata motáka lužního. Foto J. Bartoníček

Pak zasáhla náhoda či vyšší moc – 2. července mi volal Honza Bartoníček a nabídnul mi pomoc při hledání. Následující den jsme se Simčou Vosáhlovou tedy přijeli k poli, abych s hrůzou zjistil, že pole je již z jedné třetiny posekáno. Nazdařbůh jsem vlezl do neposečené části a čirou náhodou nalezl hnízdo se čtyřmi mláďaty ve stáří asi jednoho týdne. Hnízdo se nacházelo asi tři sta metrů jižně od původního.Vzdálenost hnízda od posečené části pole byla asi 20 metrů. Simona zůstala hlídat a já se rozjel do Humburk, abych dohodl se zemědělci ochranu hnízda.

Hnízdo motáka lužního. Foto L. Kadava

Hnízdo motáka lužního. Foto L. Kadava

Nutno podotknout, že spolupráce s Agropodnikem Humburky byla příkladná – vedoucí Agropodniku pan Semerád ihned poskytl kolíky a nutné nářadí a za dvě hodinky bylo hnízdo vykolíkováno (30 x 30 m). Hnízdiště jsem ukázal kombajnérovi, který se chystal ještě toho dne pole dosekat. Ten mi rovněž sdělil, že kdyby předchozí den, kdy pole začal sekat, nezačalo hustě pršet, bylo by již celé pole posečené…. Poté jsem se na lokalitě setkal s Honzou Bartoníčkem, kterému se podařilo odchytit samici a okroužkovat. Honza pak 13. července okroužkoval i všechna čtyři mláďata. Kontrola 19. července ukázala pouze tři již značně opeřená mláďata. Čtvrté viděno nebylo, ani nebylo hledáno. Poslední kontrola proběhla dnes (26. 7.) a jejím výsledkem bylo pozorování všech čtyř již plně vzletných mláďat, která poletovala a posedávala po poli. Celý příběh se tak zdárně uzavírá….
Lukáš Kadava

Mladí motáci lužní 19.7.2009. Foto L. Kadava.

Mladí motáci lužní 19.7.2009. Foto L. Kadava.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation