Signalizují havrani změny v krajině?

Přestěhovali se nymburští havrani na Královéhradecko? Zimní dny v Nymburce se celá desetiletí nesly ve znamení černých ptáků. Havrani polní a v menší míře i kavky obecné přilétali vždy na podzim ze severní Evropy, z Pobaltí a Ruska, aby v okolí středočeského města trávili zimní období. Každoročně zde společně zimovalo na dvacet tisíc ptáků. Do své domoviny odlétali vždy v první půli března. Naopak na Královéhradecku doposud ornitologové žádné nocoviště neevidovali. Letošní zima je však zcela jiná. Je mírná, bez sněhu a v Nymburce bez havranů.

„Na Královéhradecku u Chlumce nad Cidlinou bylo letošní zimu nalezeno nové nocoviště několika tisíc havranů, ale i stovek vran a několika desítek kavek. Havrani na Chlumecku hnízdili ještě v padesátých letech 20. století a patrně zde i nocovali, v novém miléniu jde o úplně první nocoviště havranů v Královéhradeckém kraji. Samozřejmě se nabízí otázka, jestli to není část ptáků z Nymburka. Pokud ano, není vůbec jasné, proč ptáci své dlouholeté nocoviště změnili,“ zamýšlí se Lukáš Kadava z Východočeské pobočky ČSO.

„Nymburské havrany sleduji od roku 1966. Jejich nocoviště se nalézalo za Nymburkem v lese u Babína a každé zimní ráno bylo možno vidět tisícihlavá hejna na stromech v centru Nymburka, než se ptáci rozlétli do okolní krajiny za potravou. Letošní zima je první, kdy zde havrani nejsou,“ říká Jiří Černý, člen České společnosti ornitologické (ČSO).

Havrani patří mezi krkavcovité druhy pěvců a jako všichni krkavcovití se vyznačují vysokou inteligencí či složitými sociálními vazbami. Naši havrani jsou tažní a zimují v západní Evropě. Ještě v polovině dvacátého století hnízdili v remízech či lesích ve volné krajině, odkud však byli všemožně vyháněni a jako škodná hubeni. V současné době se jejich hnízdiště nachází pouze v zastavěných částech měst, kde je však soužití s lidmi opět problematické. Lidem v blízkostech kolonií vadí hluk či trus na automobilech.

V zimě byly stromy v Nymburce doslova obsypány havrany. Foto Lukáš Kadava

„To, že tak náhle a po tak dlouhé době došlo ke změně nocoviště a početnosti havranů, může signalizovat hlubší změny v krajině. Například v případě blízce příbuzných vran byly v posledních letech ornitology zaznamenány změny nocovišť, kdy zanikla zimoviště v západní Evropě a naopak vrány přibývají v severovýchodní a východní Evropě. Zdá se, že havrani budou tento trend následovat. Ptáci tak budou patrně při mírných zimách zůstávat daleko na východě a do České republiky již nedoletí, nebo již ne v takových počtech, na které jsme byli doposud zvyklí,“ říká Lukáš Kadava.

„Že letos havrani v Nymburce nezimují, patrně řada lidí uvítá. Havrani však vždy patřili ke koloritu nymburských zim. Jestli je letošní absence havranů v Nymburce jen výjimka, nebo půjde o trvalou změnu, ukáží až následující roky,“ uzavírá Jiří Černý.

TZ VČPČSO, 20. 1. 2020 / Titulní foto Lukáš Kadava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation