Smrtící stěna

20110618a

Skleněná stěna u Opatovic nad Labem ohrožuje život ptáků přeletujících nad mostní konstrukcí. Foto – Miroslav Dusík

Opatovice nad Labem – Pokaždé, když projíždím autem novou obří křižovatkou jižně od Opatovic nad Labem ve směru na Prahu, moji pozornost upoutá asi 300 m dlouhá prosklená stěna na severní straně stavby. Ačkoli jsou skleněné tabule vzorně polepeny siluetami letících dravců, mám jisté pochybnosti o účinnosti tohoto opatření. Zvláště když byla tato pro ptáky nebezpečná překážka umístěna podél sjezdu z nadúrovňového kruhového objezdu nejméně 20 m nad okolním terénem na mohutné mostní konstrukci. Vyšetřil jsem trochu času a dne 20. února 2011 jsem zajel kritické místo prohlédnout.

 

Z vnější strany nebezpečné stěny se kupodivu na zoraném poli a navezeném štěrku nacházela jen jediná stopa – zbytky peří po holubovi domácím (Columba livia domestica). Poněvadž ale tento prostor volně přechází v okolní krajinu relativně klidným místem, je občas navštěvován šelmami. Svědčila o tom přítomnost charakteristického trusu lišky obecné (Vulpes vulpes), některé z našich kun (Martes sp.) a také lasice hranostaje (Musela erminea). Je tedy pravděpodobné, že zabité ptáky odtud tito predátoři odklízejí.

20110618b

Nárazu do skla nezabrání ani tmavé siluety dravců. Foto – Miroslav Dusík

Na straně k vozovce však uhynulí jedinci zůstávají ležet, a to nejčastěji v prostoru mezi svodidlem a skleněnou stěnou. V den kontroly zde bylo nalezeno jedenáct kadaverů  různého stáří, některé z nich byly zcela vyschlé. Jednalo se o 1 ks krahujce obecného (Accipiter nisus), 2 ks holuba domácího  (Columba livia domestica), 1 ks holuba hřivnáče (Columba palumbus), 1 ks hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto), 1 ks kavky obecné (Corpus monedula), 1 ks drozda brávníka (Turdus viscivorus), 1 ks pěnice černohlavé (Silvia atricapilla), 1 ks strnada obecného (Emberiza citrinella) a 2 ks vrabce polního (Passer montanus).

Je tedy bez pochyb, že přeletující ptáci na siluety dravců příliš nereagují a nebo je při letu shora proti tmavému pozadí (les, pole, stavby) pravděpodobně vůbec nezaznamenají.

Prostřednictvím firmy NaruraServis s. r. o. bylo o tomto stavu vyrozuměno územní pracoviště ŘSD v Pardubicích s doporučením polepit skleněné plochy tmavými svislými pásy. Věřím, že pracovníci ŘSD tuto záležitost v krátkém čase vyřeší a pomohou omezit  ztráty přeletujících ptáků v této lokalitě.

Miroslav Dusík

20110618d

Čerstvě uhynulá kavka obecná. Foto – Miroslav Dusík

 

20110618c

Při kontrole byly některé kadávery už staršího data. Foto – Miroslav Dusík

 

 

0 Thoughts on “Smrtící stěna

  1. Anonym on 7.4.2011 at 7:15 píše:

    jak se celá věc vyvíjí ?

    došlo již ze strany ŘSD Pardubice k nějaké nápravě ?

  2. Světlana Vránová on 13.4.2011 at 17:47 píše:

    Dnes přišla zpráva od autora článku Miroslava Dusíka:

    Dne 12.4.2011 proběhl v Opatovicích kontrolní den za účasti zhotovitelů, ŘSD, Policie ČR a firmy Ekoservis s.r.o., kde byly mimo jiné projednávány také úhyny ptáků vlivem skleněné stěny. Zástupci ŘSD souhlasí s realizací opatření pro zamezení střetů ptáků a uhradí náklady spojené s polepením skel dobře viditelnými svislými pruhy. Do 30 dnů má být předložena kalkulace, aby bylo možno práce zahrnout do celkového rozpočtu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation