Stručné vyhodnocení osídlení hnízdních budek pro dutinové pěvce a druhé hnízdní sezony v Orlických horách v roce 2014 . Část I.

Sýkora uhelníček je jedním ze sledovaných druhů hnízdících v budkách. foto J. Bartoš

Sýkora uhelníček je jedním ze sledovaných druhů hnízdících v budkách. foto J. Bartoš

Hnízdní podpora dutinových pěvců v Orlických horách sleduje vedle zvýšení početnosti základních lesních druhů dutinových pěvců zejména utváření vyváženého společenstva v cílových lokalitách. Ustálené společenstvo dutinových pěvců je předpokladem úspěšné prevence při potlačování některých skupin ekonomicky závažného hmyzu jako je ploskohřbetka smrková, pilatky, řada druhů motýlů i podkorního hmyzu včetně kůrovců. Současně jsou posilovány i potravní zdroje pro udržení silnější populace lesních druhů sov.

Stávající systém hnízdní podpory byl v předjarním období tohoto roku rozšířen o dalších 100 ks hnízdních budek v lokalitě nad Skuhrovem. Na sezonu bylo tedy připraveno celkem 402 ks hnízdních budek. Práce spojené s kontrolou a údržbou jsou hrazeny z prostředků Správy lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové (202 ks), Správy Kolowratských lesů (100 ks) a RNDr. J. Porkerta (100 ks).

obr. 1

obr. 1

Druhá hnízdní sezona roku 2014 byla za relativně příznivějších klimatických podmínek daleko úspěšnější než v r. 2013. I když hmyzí společenstva do pozdního jarního období stagnovala, teplejší počátek sezony (duben) se u lesních dutinových pěvců promítl do intenzivnějšího vyhledávání hnízdních teritorií a zahnízdění. Na lokalitách Vrchmezí – Ruské údolí a pod Zakletým vrchem, kde probíhala hnízdní podpora druhým rokem, zahnízdilo v r. 2014 celkem 110 párů dutinových pěvců (22 párů v r. 2013). Meziroční přírůstek dosáhl pětinásobku výchozího stavu. Současně došlo k pozitivní změně ve skladbě budkového společenstva – z původních 3 usazených druhů rozšířila na současných 5 druhů. K významnému posílení budkové populace došlo novou instalací budek nad Skuhrovem, kde bylo podchyceno početnější společenstvo sýkor v nižších polohách smíšených lesních porostů. Celkový přírůstek (obr. 1.) je souhrnem stavu na jednotlivých lokalitách (obr. 2.).

obr. 2

obr. 2

Vedle hnízdících párů byly podchyceny také pobytové stopy po tokajících samcích, kteří intenzivně hájili svá teritoria a v dutinkách zanechali základy hnízd, případně přilákali samičku se kterou stavbu hnízda dokončili, ale nezahnízdili (nedošlo ke snesení vajec). Děje se tak zpravidla v lokalitách s nízkou potravní nabídkou, kde by samec nebyl schopen sedící samičku uživit a úspěšně odchovat mladé. Velikost podílu nehnízdících nebo lichých jedinců v populaci dokresluje celkový obraz o její početnosti. Zjištěný stav dokládá shodný poměr mezi hnízdící a nehnízdící částí populace v prvních dvou sezonách po instalaci budek (obr. 3) a dynamické posílení budkové populace dutinových pěvců jako celku.

obr. 3

obr. 3

Miroslav Dusík

 

 

 

 

 

foto: www.bartosphoto.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation