Luňák hnědý a luňák červený pravidelně hnízdí na Novobydžovsku

Luňáci hnědí. Foto J. Peltomäki

Luňáci hnědí. Foto J. Peltomäki

Ještě před několika lety byly oba druhy luňáků (Milvus migrans / Milvus milvus) v západní části bývalého okresu Hradec Králové opravdovou vzácností. Luňák hnědý byl vůbec prvně zjištěn až v roce 2008. Od té doby krajinu Novobydžovska (méně již Chlumecka) vzali oba druhy těchto elegantních druhů dravců za svoji a dnes můžeme směle prohlásit, že se jedná ve zdejší oblasti o pravidelně hnízdící druhy.

Zemědělská krajina na Novobydžovsku. Luňákům postačí k hnízdění drobnější lesíky či remízy. Foto L. Kadava

Zemědělská krajina na Novobydžovsku. Luňákům postačí k hnízdění drobnější lesíky či remízy. Foto L. Kadava

Obsazené hnízdo luňáka červeného v sezóně 2015 na Bydžovsku. Foto L. Kadava

Obsazené hnízdo luňáka červeného v sezóně 2015 na Bydžovsku. Foto L. Kadava

Počty pozorování víceméně odpovídají současným trendům obou druhů – luňák červený je pozorován poněkud častěji a taktéž lze předpokládat hnízdění na více lokalitách. Zatímco v letech 2009 – 2012 bylo spíše předpokládáno hnízdění na Chlumecku a první záznam z hnízdní doby od Chlumce nad Cidlinou pochází z roku 1980 (první obsazené hnízdo mělo být nalezeno již v roce 2007 severovýchodně od Nového Bydžova u obce Lodín), v posledních letech znám tento druh pouze z okolí Nového Bydžova, což může být dáno posunem hnízdiště severním směrem, nebo nedostatečným terénním úsilím na Chlumecku. V letech 2009 – 2015 byly známy celkem 3 lokality s prokázaným hnízděním (Chlumec nad Cidlinou, Smidary, oblast v okolí Nového Bydžova), přičemž třikrát se podařilo zjistit počet vyvedených mláďat (1x 4 juv, 1 x 2 juv., 1x 1 juv.). V jednom případě bylo hnízdění předpokládané na základě pozorování dospělých ptáků nosících potravu, hnízdní okrsky byly zjištěny ve všech letech. Od roku 2012 je pravidelným hnízdištěm západní Novobydžovsko, ačkoli teprve na sklonku roku 2014 se podařilo nalézt hnízdo, které je obsazeno i v probíhající sezóně.

Luňák červený. Foto T. Hartman

Luňák červený. Foto T. Hartman

 

Také krajina na Chlumecku s menšími lesními celky luňákům vyhovuje. Na snímou okolí bažantnice Luhy, předpokládaného hnízdiště v letech 2010 - 2012. Foto L. Kadava

Také krajina na Chlumecku s menšími lesními celky luňákům vyhovuje. Na snímou okolí bažantnice Luhy, předpokládaného hnízdiště v letech 2010 – 2012. Foto L. Kadava

Hnízdění luňáka hnědého bylo prokázáno v roce 2008, poté bylo hnízdění pouze předpokládáno (sezónní opakovaná pozorování) pouze v západní oblasti Novobydžovska, další hnízdění bylo prokázáno až tuto sezónu, kdy bylo dohledáno hnízdo. Předpokládáme, že se ptáci přesunuli na novou lokalitu z důvodu pokácení stromu s hnízdem v rámci těžby dřeva a současné hnízdiště je obsazeno min. od roku 2012. V této oblasti byl luňák hnědý sice zjištěn již v letech 2010 a 2011, vždy se jednalo pouze o jednotlivá pozorování v hnízdní době. Paradoxně se současná hnízdiště obou druhů luňáků nacházejí blízko intravilánu obce, hnízdní biotop má v obou případech charakter měkkého luhu. Mimo hnízdiště na Bydžovsku byl východně od Chlumce nad Cidlinou byl zjištěn tokající pár luňáků hnědých v průběhu dubna 2010 v lužním lesíku u hráze Třesického rybníka u Kosiček. Právě probíhající zpevňování hráze za pomoci těžké techniky byl patrně důvod, proč ptáci lokalitu opustili. Na Chlumecku tak pozorování luňáka hnědého stále patří mezi ta vzácná. U obou druhů luňáků může být Bydžovsko východní výspou širší hnízdní oblasti v Polabí zahrnující Nymbursko a PO Rožďalovické rybníky.

Lukáš Kadava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation