Články k tématu: Spolupráce

Slavíci – nový projekt spolupráce VČP ČSO a PwG OTOP

Slavík obecný - foto: Přemysl Vaněk

Slavík obecný – foto: Přemysl Vaněk

Dolní Újezd – Tým vědců z Univerzity Karlovy v Praze, který se zabývá mechanismy speciace u ptáků, navázal v roce 2007 spolupráci s polským ornitologickým sdružením PwG OTOP a s Východočeskou pobočkou ČSO. Jejich projekt studuje genetické pozadí procesu oddělování blízce příbuzných druhů ptáků a zejména se zaměřuje na roli pohlavních chromozomů.

Celý článek →

První výsledek projektu Labutě 2008

Labuť velká (Cygnus olor)

Labutě velké (Cygnus olor) v Meziměstí – foto: J.Vrána)

Náchodsko – Na vodních plochách Náchodska a okolí bylo v posledních dvou dnech provedeno šetření s cílem zjistit přítomnost značených labutí velkých, které byly v počtu 50 exemplářů okroužkovány při polsko-českém projektu na zimovištích v Hradci Králové a Pardubicích. Ačkoliv se ještě většina ptáků zdržuje v centru obou velkých měst, kde nalézají snadnou obživu, někteří jedinci by se již mohli vydat na svá hnízdiště. Ornitologové zkontrolovali celkem 12 lokalit, na kterých zjistili výskyt 14 labutí (8 dospělých a 6 mladých ptáků). Tři ptáci z tohoto vzorku byli označení kroužky.

Celý článek →

Podepsána smlouva o spolupráci

    Pardubice – V době pobytu polské skupiny z PwG OTOP (Jihovelkopolská pobočka polské společnosti na ochranu ptáků) došlo mezi VČP ČSO a PwG OTOP k podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Za českou stranu smlouvu podepsal předseda VČP ČSO Martin Fejfar, za polskou předseda PwG OTOP Paweł T. Dolata.

   Podpis smlouvy nechceme chápat jakou pouhou formalitu. Byli bychom rádi, aby naše díky labutím navázané přátelství přerostlo v opravdovou spolupráci a hojné vzájemné návštěvy.

 

 

Akce Labutě 2008 skončila

   Vykroužkováním posledního z padesátky přidělených kroužků skončila v neděli 27.1.08 po poledni akce Labutě 2008. Za pět uplynulých dnů se podařilo chytit a okroužkovat rovných 50 labutí. V Pardubicích jsme chytali 2x na Bajkale poprvé jsme okroužkovali 19 labutí, podruhé 4. V Hradci Králové na Smetanově nábřeží jsme chytali 3x – první den jsme okroužkovali 17 labutí, druhý 7, třetí 3. Dohromady to v Hradci bylo 27, v Pardubicích 23 ptáků. Podrobné výsledky (míry a váhy jednotlivých ptáků) umístíme na tuto stránku až je dostaneme od polských kolegů.

   Za VČP ČSO se do chytání a kroužkování alespoň na chvíli aktivně zapojilo 16 lidí, řada dalších se zúčastnila alespoň Večera polské přírody. Chtěla bych všem aktivním účastníkům jménem výboru VČP ČSO poděkovat za pomoc. Věříme, že navázaná spolupráce s Poláky nebyla jednorázovou akcí a že budeme mít příležitost nadále se setkávat a vzájemně se obohacovat o své vědomosti. Krátké reportáže a fotografie z jednotlivých dnů kroužkování naleznete na této stránce pod odkazem AKCE ČLENŮ.
Světlana Vránová