Třetí ročník monitoringu čejky chocholaté.

Hnízdo čejky chocholaté na orné půdě. PO Komárov, 2012. Foto L. Kadava

Hnízdo čejky chocholaté na orné půdě. PO Komárov, 2012. Foto L. Kadava

Jistě jste v minulých dvou letech zaznamenali projekt monitoringu čejky chocholaté (Vanellus vanellus), který organizuje ČSO (resp. Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků) ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity pod vedením prof. M. Šálka, a který si klade za cíl aktivně přispět k ochraně tohoto kdysi velmi rozšířeného a hojného druhu bahňáka. Loňský ročník přinesl mj. výstupy v podobě vymezení nejvhodnějších lokalit, které by mohly být zařazeny do nového agro-environmentálního opatření, které už od roku 2015 umožní efektivnější ochranu těch nejvýznamnějších hnízdišť čejek na orné půdě.

Letos tedy probíhá již třetí ročník mapování hnízdišť čejky chocholaté. Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že svoje poslání už projekt naplnil tím, že přispěl k vymezení vhodných hnízdišť, praktických výstupů z databáze je daleko víc. Patří mezi ně např. sledování změn početnosti čejek na tradičních hnízdištích na orné půdě v souvislosti s pěstovanou plodinou, vliv počasí na průběh hnízdění nebo reakce ptáků na výskyt nových vhodných lokalit, mezi které patří i Ptačí park Josefovské louky. Údaje o vývoji početnosti poté budou obzvláště cenné u hnízdišť, u nichž se zemědělci v příštím roce rozhodnou vstoupit do agro-environmentálního opatření. Zajímat nás budou nejen údaje o početnosti z daného hnízdiště, ale i jeho srovnání s jeho okolím. Otázek je celá řada – zvyšuje se počet čejek na plochách, na kterých probíhá opatření? Přispívá opatření k nárůstu početnosti čejek v sousedství chráněného hnízdiště? Nefungují tyto plochy spíše jako ekologická past?

Nutno poznamenat, že východní Čechy jsou jednou z hlavních oblastí, v níž se intenzivně sbírají data pro tyto vědecké účely, v rámci tzv. „Čejkování“. Výzkum probíhal nejčastěji v oblasti PO Komárov, v oblasti jižně od Hradce Králové, v povodí říčky Bystřice východně od Chlumce nad Cidlinou a v širším okolí Nechanic.

Obracíme se na vás s prosbou, abyste i letos svoji pozornost čejce věnovali. Čejky již začínají na některých místech tokat a vypadá to opět na extrémní (tentokrát urychlenou a suchou) sezónu. Proto již nyní vyrážejte do terénu a zadávejte své veškeré záznamy včetně nehnízdících čejek do čejčí databáze, abychom co nejlépe podchytili letošní zajímavý začátek čejčí hnízdní sezóny.

Vstup do databáze i podrobnější metodiku mapování naleznete na stránkách:

www.cso.cz/cejka.html

Václav Zámečník, Lukáš Kadava

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation