Vandalismus

                                                                                                                           20100401a
Dobruška
– Chtěl bych se zmínit o projevech vandalismu v naší přírodě, tak jsem se s tímto moderním fenoménem v posledních několika letech setkal. Onu zmínku bych chtěl dokumentovat na několika případech a přiložených fotografiích.

První případ bych hodnotil jako vandalismus neúmyslný, chyba vznikla spíš na základě mého špatného odhadu. V Dobrušském parku v minulosti hnízdívalo například několik druhů sov – puštík obecný (Strix aluco), sova pálená (Tyto alba), sýček obecný (Athene noctua) a další dříve hojní ptáci z jiných čeledí. Potom byly staré stromy s dutinami vykáceny a u ostatních byl proveden důkladný průklest.

20100401g

Jedna z otrávených kání nalezených v Polánkách nad Dědinou. Foto – Vojtěch Volf.

Považoval jsem proto za vhodné, abych chybějící dutiny nahradil budkami. Vyrobil jsem v první zimě 3 sýkorníky a 1 špačkovník. Při první příležitosti jsem je na jaře vyvěsil a očekával výsledek. Všechny budky byly během dubna ochotně obsazeny a já jsem se upřímně radoval. Má radost však netrvala dlouho. Přišly Prvomájové oslavy a bylo po radosti. Program byl bohatý a hlučný – ozvučený všelijakými petardami, hudbou, šermíři, byl provozován večerní táborák doprovázený opět hudbou, zábavnou pyrotechnikou, řevem opilců atd., atd.

Na 9. května se vše znovu opakovalo, i když v jiné podobě a pořadí negativních vlivů.

Když byly oslavy u konce, tak jsem se příští den připlížil do parku s dalekohledem a žebříkem. Marně jsem hnízdící ptáky vyhlížel. Popadl jsem žebřík a všechny budky zkontroloval. Pro jistotu i další den. Výsledek byl tristní – všechny snůšky byly opuštěny. Abych vyloučil, že šlo jen o sled náhod, budky jsem vyčistil a ponechal jsem je v parku i pro příští hnízdní sezonu. Chtěl jsem původně ještě nějakou budku vyrobit a zde vyvěsit, ale zdrženlivě jsem od tohoto úmyslu prozatím upustil. Netrpělivě jsem čekal na příští rok. Opět byly všechny budky obsazeny a opět nastal čas oslav, ale to bych se opakoval. Znovu přišlo další zklamání v podobě opuštěných snůšek.

20100401k

Igelitová taška plná těl stažených kun. Foto – Vojtěch Volf.

Více jsem hnízdním potenciálem našich pěvců nehodlal plýtvat, a tak jsem budky ihned demontoval. Znovu jsem je natřel, poopravil a vyvěsil v polním lesíku „Kamínek“, který se nalézá mezi Dobruškou a bývalou cihelnou v Pulicích. Jednu budku v této hnízdní sezoně obsadily sršně a ostatní zůstaly prázdné. Nezbylo mi, než se těšit na příští hnízdní sezonu. Dočkal jsem se. Ne však hnízdících ptáků, ale vandalů! Všechny budky jsem našel na zemi a poničené. Krom toho ještě povalili ztrouchnivělou břízu. Je dostatečně známo, že staré stromy mají v přírodě nezastupitelné místo. Z těchto stromů mají profit i ptáci (hmyz, dutiny atd.). A aby z toho měli něco i myslivci, zadupali jim do země zásyp pro bažanty. Toto byl výsledek řádění tlupy pubescentů, kteří se v počtu 15 – 20 jedinců shromažďují o víkendech na různých místech v okolí Dobrušky. Všichni jsou v maskáčích, mají kotlíky, plastové atrapy zbraní, které vyluzují i zvuk střelby, mají batohy s proviantem, baterky, nože, dalekohledy a hrají si na vojáky. Při té příležitosti zničí, co jim přijde pod ruku. Setkal jsem se s nimi několikrát.

20100401f

Stará lednička vhozená do rybníka Broumaru. Foto – Vojtěch Volf.

Park mi však nedal spát, a tak asi za 2 roky poté, co jsem demontoval ptačí budky mne napadlo, že by nebylo špatné, abych po vzoru parků v některých jiných městech zde instalovat vždy na zimu krmítko. Od nápadu k činu nemám daleko, a tak jsem krmítko vyrobil a na podzim před 3 roky v parku vyvěsil. Krmítko plnilo i funkci osvětovou. Do parku chodily i učitelky z mateřských škol a ukazovaly svěřeným dětem ptáčky poletující okolo krmítka. Park navštěvovali i spoluobčané v důchodovém věku, aby se potěšili kouskem přírody uprostřed města. Po dvě zimní sezony bylo vše v pořádku. Jenže loni jednoho listopadového dne jsem přišel ke krmítku abych zakrmil a zůstal jsem jak opařený. Krmítko se urvané válelo na zemi. Tak jsem je sebral, opravil a věnoval jedné mateřské školce. Tam je splněno jedno veledůležité kriterium – je za plotem.

20100401h

Otrávené káně, nalezené v cihelně Pulice. Foto – Vojtěch Volf.

To bylo řádění pubescentů, a teď ještě krátce o vandalech dospěláckých. Na rybníku Broumar je několik ostrovů, z nichž nejviditelnější je ten uprostřed hladiny – ostrov „kormoránů“. Pak jsou blízko přítoku ještě dva další, které při pohledu od hráze splývají s protějším břehem. Za jedním z nich se ve vodě několik roků válela lednička či mrazák!!! Při polní cestě mezi lesním komplexem Chlum a silnicí mezi Dobruškou a Opočnem jsou pod stromkem u polní cesty zase pohozené pneumatiky od aut a umývadlo. Do hliniště u bývalé cihelny v Pulicích se lidé rovněž naučili „ukládat“ komunální odpad včetně televizorů či sporáků. Ve stejné lokalitě byla dne 21. 3. 2006 také nalezena igelitová taška naplněná po okraj staženými těly kun. Na opačném konci hliniště bylo téhož dne nalezeno také újediště a v těsné blízkosti těla dvou mrtvých kání lesních (Buteo buteo). Káně byly zaslány na vyšetření na přítomnost karbofuranu a výsledek byl pozitivní. Případ šetřila Policie ČR, ale nepodařilo se najít viníka a případ byl posléze odložen. Nejde v této lokalitě o první příklad. Dne 14. 5. 2003 byla v hliništi nalezena rovněž těla dvou kání. S trávením nebyly žádné zkušenosti, tak jsem přivezl ony kadavery do Jaroměře na Záchrannou stanici ke kolegovi Davidovi Čípovi a ten kadavery nechal vyšetřit na „ brokyózu“. Výsledek byl negativní, ale když si uvědomím, že oba ptáci měli v pařátech trávu a klacíky, tak nepochybuji, že umírali v křečích a bolestech. To je typické pro otravu a vypovídá to o tom, jak dlouho má tento podlý a protizákonný způsob lovu v této lokalitě tradici. Od té doby jsem se zde s něčím podobným nesetkal. Buď bylo trávení zvěře a ptáků ukončeno, nebo protagonisti po sobě pečlivě zametají stopy a otrávené ptáky ihned uklízejí. O měsíc později (9. 4. 2006) jsme s kolegou Davidem Čípem nalezli další dvě otrávené káně lesní. Bylo to v katastru obce Polánky nad Dědinou (HK). Oba mrtví ptáci byli od sebe tentokrát vzdáleni několik metrů a bylo to čistě náhodou v blízkosti mysliveckého posedu.

20100401d

Zničený bažantí zásyp. Foto – Vojtěch Volf.

Jak vidno, příroda má v řadách příslušníků lidského rodu mnoho škůdců. Říká se tomu decentně negativní synantropní vlivy. Na jednoho ornitologa poměrně masivní porce nechutných zkušeností z poměrně krátkého časového období necelých deseti let. A to jsem uvedl jen to, co jsem měl možnost nafotografovat. Zvláštní emociální náboj má i naslouchání názorům některých spoluobčanů na naši přírodu. A někteří mají i rozhodovací pravomoci! Magnetofon však sebou nenosím, nemohu se podělit, ale věřím, že většina kolegů ze své praxe „ví své“.

Vojtěch Volf

20100401j

Černá skládka v bývalé cihelně v Pulicích. Foto – Vojtěch Volf.

 

20100401i

Staré umývadlo a pneumatiky blízko Chlumu. Foto – Vojtěch Volf.

 

20100401e

Zničené zlámané krmítko v parku. Foto – Vojtěch Volf.

 

20100401c

Pokácená trouchnivá bříza. Foto – Vojtěch Volf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation