Volavkovití na rybníku Buben

Bukáček malý z rybníku Buben. Foto - Jan Bartoníček.

Bukáček malý z rybníku Buben. Foto – Jan Bartoníček.


Červená Třemešná, rybník Buben
– V nejjižnější části krkonošského podhůří se nachází malý a nenápadný rybník Buben, který však oplývá pro ptáky velmi atraktivním rákosovým a orobincovým porostem. Mimo jiné zde hnízdí všechy čtyři druhy našich rákosníků, cvrčilka slavíková, moudivláček lužní, ale také chřástal vodní a kropenatý a pravidelně 2-3 páry motáka pochopa.

Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Je pozorována pravidelně po celý rok. Při vhodných potravních podmínkách se vyskytuje na místní poměry i ve větších počtech.

Volavka bílá (Egretta alba)
První pozorování pochází z 13.8.1983 (Prskavec). A hned šlo o 7 exemplářů. Po desetileté odmlce byla znovu pozorována až v roce 1993 v průběhu srpna a září. Počty se pohybovaly od 1 do 6 ptáků. Od roku 2002 je pozorována opět hlavně v době na přelomu léta a srpna, ale již přibyla dvě jarní pozorování (22.3.2004, 1 ex.; 10.4.2008, 2 ex.)

Volavka stříbřitá (Ergetta garzetta)
Z rybníku Buben pochází pouze jedno ojedinělé pozorování 1 ptáka z 8.5.2001 (Prskavec).

Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
Bezesporu je to nejvzácnější pták, který zde byl kdy pozorován, a to konkrétně 4.6.1988 (Prskavec).

Bukač velký (Botaurus stellaris)
Z lokality je známo prokázané hnízdění 1 páru z roku 1999 (Číp).

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Tento druh zde nebyl nikdy pozorován až teprve minulý týden 17.8.2008, kdy zde byl odchycen 1 juvenilní exemplář. Nejčerstvější pozorování je z 20.8.2008. Pozorován byl opět 1 juvenilní exemplář.

Po zástihu bukáčka malého se seznam volavkovitých opět trochu více zaplnil. Jedinými reálnými druhy volavek, které ještě zbývají, jsou kvakoš noční a volavka červená. Na druhou stranu je třeba říci, že význam lokality netvoří ojedinělé zástihy vzácných druhů, ale spíše prokázaná hnízdění vzácných a ubývajících druhů, k nimž se chřástal kropenatý i bukáček malý určitě řadí. Uvidíme, jak se jim bude dařit příští rok.
Jan Bartoníček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation