Výpravy na Českobudějovicko – 1. část

20120818

Samec zrzohlávky rudozobé je ozdobou každého rybníka.Foto J. Vaněk

Uspořádat ornitologickou výpravu do  jižních Čech jsem měl v plánu již několik let, ale stále mě nějak nedařilo tento záměr realizovat. Ten správný čas nastal až na jaře v roce 2011, kdy byla nedaleko Českých Budějovic, v katastru obce Dasný objevena skupinou ornitologů mimořádně vzácná keptuška stepní (Vanellus gregarius). Pták byl objeven dne 9.4.2011 a původně jsem ani neměl v úmyslu za ním vyrazit. Vědom si rychlosti jarního tahu jsem předpokládat, že se keptuška na lokalitě dlouho nezdrží. Když však uplynul týden s keptuška byla stále na místě, navrhl jsem svým přátelům dvoudenní ornitologický výlet na Českobudějovicko, jehož zlatým hřebem měla být pochopitelně keptuška stepní.

20120818d

Vrbenské rybníky jsou jednou z hnízdních lokalit potápky černokrké. Foto: J. Vanek

Dne 15.4.2001 jsme v časných ranních hodinách vyrazili z Jaroměře ve složení Láďa Jasso, Lojza Holub, Aleš Regner a moje maličkost. Krátce před devátou již zastavujeme na polní cestě poblíž místa, kde byl pták  pozorován. První prohlídku terénu provádíme z auta, ale s negativním výsledkem. Vylézáme tedy z auta, vytahujeme své stativové dalekohledy a znovu prohlížíme okolí. Keptušku objevujeme za pár minut. Není na poli ve společnosti čejek chocholatých (Vanellus vanellus), kde byla většinou pozorovatelů uváděna, ale zdržuje se na nedaleké pastvině a je trochu zakrytá vegetací. Užíváme si pozorování vzácného opeřence, když náhle zaregistrujeme nízko letícího jestřába lesního (Accipiter gentilis), směřujícího ke keptušce. S napětím sledujeme co se bude dít. Jestřáb naštěstí provedl jen náznak útoku a pokračoval dál v letu. Tato situace však měla za následek, že keptuška vzlétla a chvíli poletovala v nejbližším okolí. Poté usedla na pole, kde se snažila přidružit k čejkám, které zde měly svá hnízda. Čejky zcela zjevně o společnost keptušky nestály a intenzívně na ni začaly dorážet. Tato situace se s menšími přestávkami opakovala ještě několikrát. Po jedné takové vzdušné honičce s čejkami,  již keptuška na pole neusedla, ale pokračovala v letu, až se nám ztratila z dohledu. Několik minut jsme ještě vyčkali na místě, ale když se keptuška znovu neobjevila, vyrazili jsme za dalšími zážitky na jiné lokality.

V době naší návštěvy byl také velice zajímavou lokalitou pro návštěvu rybník Volešek, který měl sníženou hladinu a ptáci měli k dispozici rozlehlé plochy bahnitého dna. K vidění zde byla pestrá přehlídka bahňáků – koliha velká (Numenius arquata), břehouši černoocasí (Limosa limosa) (10 ex), tenkozobec opačný (Recurvirostra avoseta), jespáci bojovní (Philomachus pugnax) (cca 50 ex), vodouš tmavý (Tringa erythropus), vodouš šedý (Tringa nebularia) a bekasína otavní (Gallinago gallinago). Z dalších druhů stojí určitě za zmínku trojice rybáků velkozobých (Hydroprogne caspia) a přelet orla královského (Aquila heliaca) nedaleko rybníka.

20120818b

Husa velká na Českobudějovicku početně hnízdí. Foto: J. Vaněk

Po Volešku postupně navštěvujeme několik dalších rybníků a na většině z nich nás čekají nějaká zajímavá pozorování, ze kterých jen vybírám : Rybník Dvorský u Sedlece – vodouš kropenatý (Tringa ochropus) (cca 20 ex), vodouš bahenní (Tringa glareola) (2 ex), konipas luční (Motacilla flava) (3 ex). Dolní Novosedelský rybník – kopřivka obecná (Anas strepera) (42 ex), letos naše první pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Rybník Oblanov – letos náš první rybák obecný (Sterna hirundo). Rybník Nová – tenkozobec opačný (Recurvirostra avoseta) (1 ex), husice liščí (Tadorna tadorna) (5 ex). Zlivský rybník –  husa velká (Anser anser) (100 ex), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) (10 ex).

Za návštěvu určitě stojí soustava Vrbenských rybníků, které si sice nacházejí na samém okraji Českých Budějovic, ale tato okolnost nemá žádný negativní vliv na pestrost zdejší avifauny. Důkazem je jednak početná hnízdní kolonie racka chechtavého (Chroicocephalus ridibundus), ale hlavně kolonie kolpíků bílých (Platalea leucorodia), která se nachází na ostrůvku rybníka Nový. V době naší návštěvy, jsme zde na hnízdě pozorovali jednoho kolpíka. Ostatní byla hnízda byla zakrytá hustou vegetací. Samozřejmostí na zdejší lokalitě jsou kvakoši noční, početná je potápka černokrká (Podiceps nigricollis) a pestrá přehlídka mnoha druhů vrubozobých – např. zrzohlávky rudozobé (Netta rufina), lžičáci pestří (Anas clypeata) a další.

Po exkurzi na Vrbenských rybnících se jedeme ubytovat do Hluboké, kde ještě stíháme prohlídku zámeckého parku. Zde na závěr úspěšného dne pozorujeme našeho letos prvního lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca).

20120818a

Fotografie keptušky mají pouze osobní vzpomínkový charakter. Foto: J. Vaněk

Druhý den ráno jedeme ověřit, jaká je situace s keptuškou – zda jen podniknula výlet do okolí, nebo definitivně odletěla. Na místě zjišťujeme, že je zpátky. Znovu se opakují hrátky s čejkami a je zřejmé, že čejky jsou vůči keptušce stále agresívnější. Během jedné z honiček keptuška opět mizí v dáli a jak poději vychází najevo, tak zřejmě nadobro, neboť jsme poslední, kdo ji na lokalitě pozoroval. V této chvíli samozřejmě ještě nemůžeme tušit, že naše setkání s keptuškou ve skutečnosti poslední nebylo  a bude mít svoji reprízu v roce 2012. Návštěva Českobudějovicka v  roce 2012 bude námětem mého dalšího příspěvku.

V průběhu našeho pozorování keptušky jsem se pochopitelně pokoušel o její fotografickou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že jsem se nepokoušel o jakékoliv přiblížení a veškerou dokumentaci jsem prováděl z polní cesty na poměrně velkou vzdálenost, odpovídají výsledky daným podmínkám. V tomto případě však na kvalitě záběrů příliš nesejde, protože jimi není nutno dokládat výskyt druhu, který byl dostatečně doložen předchozími pozorovateli a mají výhradně osobní upomínkovou hodnotu.

Po návštěvě keptušky ještě jednou objíždíme některé rybníky v okolí a do našich zápisníků přibývají tažné druhy, které letos pozorujeme poprvé – např. cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) a rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), jinak se převážně opakují druhy pozorované včera. Odpoledne vyrážíme zpět do východních Čech s tím, že příští rok se na Českobudějovicko určitě vrátíme.

Jaroslav Vaněk

20120818c

Kvakoš noční je rovněž hojným hnízdičem na rybnících Českobudějovicka. Foto: J. Vaněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation