Výsledky pobočkového ptáka roku 2016 – krkavce velkého

Portrét krkavce velkého. Foto Libor Šejna

Již druhým rokem VČP ČSO vyhlásila „svého“ ptáka roku. Důvody jsou ryze praktické. Jedná se o druhy, u nichž pobočce citelně chybí konkrétní data o současném, ale i historickém rozšíření v regionu východních Čech. Fundovaná a odborná role pobočky je tak v případných správních řízení oslabena a omezena. V roce 2016 byl vybrán krkavec velký (Corvus corax), druh, který (nejen) ve východních Čechách zvyšuje svoji početnost. Ruku v ruce s tímto faktem přichází i zvyšování počtu konfliktů mezi ochranou přírody a hospodářským využitím krajiny. Co tedy víme o krkavci v našem regionu?

Jedno z prokázaných hnízdění na Pardubicku v roce 2016. Foto M. Hnízdil

Správní řízení, do nichž pobočka vstupovala a která se týkala krkavců patřila mezi ta významná z hlediska uváděných škod a také byla mediálně sledována (např. ZDE). V  roce 2012 byl na Broumovsku řešen případ hejna o několika desítkách jedinců, kteří měli údajně napadat čerstvě narozená jehňata a působit tak chovateli značné škody.  Během řízení jsme se setkali s nedostatkem terénních informací a znalostí z biologie krkavců. Obdobný případ napadání dospělých ovcí byl zaznamenán také v roce 2013 na Královédvorsku a údaje o škodách způsobených krkavci lze zaznamenat i v jiných regionech.

Výsledky mapování krkavce velkého v roce 2016 (stav k 15.1.2017, zdroj Birds.cz)

Základním předpokladem úspěchu akce je zapojení pobočkových členů, kteří poskytnou své údaje. Vycházíme z teze, že místní pozorovatelé a ornitologové mají nejlepší přehled o situaci v konkrétním území, v němž působí. Celkem byla v roce 2016 získána tato data od dvou členů (Josef Vrána – Broumovsko, Lukáš Kadava – Královehradecko). Jediným relevantním zdrojem dat tak zůstává on-line databáze ČSO, v níž můžeme využít probíhajícího mapování ptáků v České republice.

Výsledky mapování krkavce velkého v roce 2014 – 2016 (stav k 15.1.2017, zdroj Birds.cz)

V roce 2016 bylo v Královehradeckém kraji zadáno hnízdění (kategorie C) 10 párů krkavce velkého (okres Hradec Králové 4x, Trutnov 3x, Rychnov nad Kněžnou 2x, Jičín 1x). V Pardubickém kraji bylo zadáno hnízdění třech párů krkavců (okres Ústí nad Orlicí 2x, Pardubice 1x).Při pohledu na mapu hnízdního rozšíření 2014 – 2016 lze konstatovat, že krkavci byli zjištěni ve většině kvadrátů v regionu. Hnízdní aktivita (kategorie A, B nebo C) byla zatím zaznamenána v 91% kvadrátů, což je lepší výsledek než republikový průměr 88%. Nejvíce prázdných čtverců lze nalézt v převážně bezlesé krajině v okolí Pardubic a Hradce Králové. Pouze možné hnízdění (kategorie A) bylo hlášeno z 22% čtverců (republikový průměr 20%). U 33% kvadrátů je doloženo pravděpodobné hnízdění (kategorie B, republikový průměr 32%). Hnízdění bylo doposud prokázáno v 37% kvadrátů (republikový průměr 36%). Pro statistiku bylo použito 82 čtverců, které významnou částí zasahují do regionu východních Čech. Děkujeme všem, kdo své údaje do databáze zadali a zadávají.

Jan Krejčík a Lukáš Kadava

Krkavci velcí objektivem Libora Šejny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation