Ornitologické zajímavosti Svitavska v roce 2016

Jeřábi popelaví na Novém rybníku u Opatova. Foto F. Jetmar

V tomto příspěvku jsou hodnocena ornitologická pozorování z oblasti okresu Svitavy za uplynulý kalendářní rok. Pocházejí z autorovy osobní databáze a birds.cz/avif (pozorování ptáků).

Skorec vodní na řece Loučné u Litomyšle. Foto F. Jetmar

Zřejmě nepříliš chladné zimní období způsobilo to, že se na tradičně kontrolovaných úsecích řek Svitavy i Křetínky, vyskytoval v lednu vcelku mimořádně zvýšený počet skorců vodních (Cinclus cinclus). Na sedmikilometrové trase mezi Březovou nad Svitavou a Stvolovou se pohybovalo 12 a na třináctikilometrové trase řeky Křetínky od Hamrů po Horní Poříčí pak 14 jedinců. Na řece Loučné u Litomyšle se zdržovalo rovněž několik skorců, ale zimovala také čírka obecná (Anas crecca) nebo hvízdák eurasijský (Anas penelope). Mezi zajímavější záznamy ze zimního období pak patří výskyt turpana hnědého (Melanitta fusca) na retenční nádrži v Moravské Třebové, moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) nebo bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v prostoru rybníků Nový a Hvězda u Opatova, sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a dřemlíka tundrového (Falco columbarius) na polích u Vendolí nebo sovy pálené (Tyto alba) u Chotovic. V polovině února už bylo možné sledovat nejen přelety hus (Anser sp.), ale třeba i jeřába popelavého (Grus grus). V tu dobu se u rybníků, kromě některých vodních druhů ptáků, objevil ve Svitavách i v Opatově strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).

Na přelomu února a března se na tradiční migrační zastávce v polích u Dolního Újezdu začala ukazovat hejna čejek chocholatých (Vanelus vanellus) s kulíky zlatými (Pluvialis apricaria). V těchto místech byla pozorována s velkou pravděpodobností káně bělochvostá (Buteo rufinus), což ale musí ještě potvrdit Faunistická komise ČSO. V březnu byla spatřena v Opatově i u Svitav neobvykle početná hejna (až 2000 jedinců) drozdů kvíčal (Turdus pilaris), na Dolním rybníku ve Svitavách samec poláka malého (Aythya nyroca) nebo zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) na rybníku Hvězda. Velmi časný záznam vlaštovky obecné (Hirundo rustica) byl registrován v Opatově (Nový rybník) již 19. března.

Volavka červená na Novém rybníku u Opatova. Foto F. Jetmar

V dubnu se opakovaně podařilo zastihnout v prostoru svitavského Lánského rybníka slavíka modráčka (Luscinia svecica), pak dvojici racků černohlavých (Larus melanocephalus), chřástala kropenatého (Porzana porzana), 23 lžičáků pestrých (Anas clypeata), lindušky horské (Anthus spinoletta) a až 19 vodoušů kropenatých (Tringa ochropus). Na Velkém Košíři u Litomyšle byl odchycen slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) a u Trstěnice při jarním průtahu zazpíval v dubnu samec strnada zahradního (Emberiza hortulana). K mimořádným pozorováním jarní sezóny patří jistě i opakované sledování dvou jeřábů popelavých (Grus grus) na Novém rybníku a volavky červené (Ardea purpurea) na sousedním rybníku Hvězda u Opatova, kde 1. května lovilo nad hladinou asi 150 rybáků černých (Chlidonias nigra).

V květnu se v prostoru opatovských rybníků ozýval zpěv slavíka tmavého (Luscinia luscinia) nebo hýla rudého (Carpodacus erythrinus), který zde pobýval i v červnu. V počínajícím létě byl zaznamenán zpěv lejska malého (Ficedula parva) v Opatovském lese. Zřejmě nejzajímavější údaj pokud jde o dravce, pochází od Javorníka u Svitav. Zde se od 12. do 18. června zdržoval orel křiklavý (Aquila pomarina). Stejný druh byl pak spatřen i 1. července u Vranové Lhoty.

Poštolka rudonohá u Hradce nad Svitavou. Foto J. Mach

Z letního období stojí za zmínku výskyt luňáků hnědých (Milvus migrans) a luňáků červených (Milvus milvus) na polích u Dětřichova a Hradce nad Svitavou, kde probíhala sklizeň pícnin. Soustředění těchto dravců při zářijovém průtahu oblastí bylo patrné také u Pomezí a Květné na Poličsku, kde pobývalo minimálně 10 luňáků. Na polích u Sebranic, Horního a Dolního Újezdu, kde se některé druhy dravců v tomto období objevují tradičně, patří mezi záznamy o motácích lužních (Circus pygargus) k zajímavým údajům z tohoto místa i pozorování motáka stepního (Circus macrourus), které však také musí potvrdit Faunistická komise ČSO. Koncem srpna a začátkem září se opět podařilo prokázat třítýdenní výskyt nedospělé poštolky rudonohé (Falco vespertinus) u Kamenné Horky a Svitav.

Další relativně vzácný výskyt káně bělochvosté (Buteo rufinus), registrujeme v druhé polovině září na polích u Radiměře. Mimořádný počet sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) byl sledován v rákosinách svitavského Horního rybníka 20. října. K dalším lokalitám, kde se v průběhu roku (zejména na jaře) dalo s tímto pěvcem setkat, byl Velký Košíř u Litomyšle a Nový rybník u Opatova. Z podzimního období stojí za zmínku záznam racka černohlavého (Larus melanocephalus) na rybníku Velký Košíř nebo jeřábka lesního (Bonasa bonasia) v Opatovském lese. Hladiny rybníků ve Svitavách a v Opatově pak hostily například poláky kaholky (Aythya marila), až 32 volavek bílých (Egretta alba), morčáky bílé (Mergus albellus), morčáky prostřední (Mergus serrator) i morčáky velké (Mergus merganser) nebo potáplici malou (Gavia stellata) a potáplici severní (Gavia arctica).

V prosinci se podařilo zastihnout u opatovských rybníků kalouse pustovku (Asio flammeus) nebo slučku malou (Lymnocryptes minimus).

Je tedy znatelné, že každé roční období může přinášet možnost sledovat v naší oblasti i několik zajímavých druhů ptáků, přičemž jejich pozorovatelé ze zdejšího regionu mají jistě i další ornitologické zážitky i díky druhům běžným a méně vzácnějším.

Jiří Mach

 

V příspěvku byla použita ornitologická pozorování těchto autorů:

Pavel Bergmann, František Buben, Milan Janoušek, Filip Jetmar, Gedeon Kašpar, Jiří Mach, Václav Nájemník, Luboš Novák, Jan Richtr, Vladimír Štorek, Lubor Urbánek, Jakub Vrána, Jiří Vyskočil, Jaroslav Zeman a Leona Zemanová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation