„Vystavení“ ptáci…

20110605a

Sýkora koňadra a vrabec polní jako neveselé exponáty…. Foto – Lukáš Kadava.


Nepolisy
– O tom, že lidská architektura představuje pro ptáky nejeden problém, není třeba dlouze polemizovat. Někteří autoři soudí, že „architektonické pasti“ mohou mít zničující vliv na celé populace druhů (např. sýček obecný) a u řady dalších mohou v součinosti s ostatními negativními faktory představovat potenciální riziko pro početnost ptáků. Nelze asi předpokládat, že u ptáků, kteří jsou s člověkem natolik sžití, jako např. sýkora koňadra (Parus major) či kos černý (Turdus merula), by měly devastující vliv na celé populace, přesto se i tito ptáci nezřídka stávají obětí lidských nástrah. O těch kurióznějších jsou i následující řádky a fotografie.

20110605b

Celkový pohled na skříň s uvězněnými ptáky. Foto – Lukáš Kadava.

V neděli 29. května 2011 jsme náhodně nalezli v obci Nepolisy na Chlumecku jednu z takových pastí. Jednalo se o starší (již nepoužívanou) vývěsní skříň se skleněnými výplněmi, v níž jedinými „exponáty“ byli vrabec polní (Passer montanus) a sýkora koňadra, kteří se dostali dovnitř škvírami mezi rámem a nedovřenými dvířky. Podle nalezeného trusu pod stříškou skříně lze usuzovat, že ptáci zde mají úkryt před nepřízní počasí. Odtud byl patrně již jen kousek k prozkoumávání vývěsky, která se ptákům stala osudnou….

Náprava stavu byla jednoduchá – stačilo pevně dovřít dvířka a tím utěsnit otvory, které ptáky lákají. Člověk si mnohdy ani neuvědomuje, jaká maličkost může mít pro jiné tvory, kteří s námi sdílí životní prostor, fatální důsledky.

Lukáš Kadava a Jan Bartoníček

20110605f

Vrabec polní a sýkora koňadra oběťmi lidských nástrah. Foto – Lukáš Kadava.

 

20110605e

Dle trusu pod stříškou usuzujeme na častou přítomnost ptáků. Foto – Lukáš Kadava.

 

20110605d

Detail otvoru, kterým se ptáci dostali dovnitř. Foto – Lukáš Kadava.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation