Výzva členům Východočeské pobočky ČSO

Mezi cíle, které si vytyčil nově zvolený výbor Východočeské pobočky ČSO, patří aktualizace členského seznamu (adresáře) naší pobočky. Z tohoto důvodu vyzývá výbor členy pobočky, u kterých proti současnému seznamu došlo k jakýmkoliv změnám, aby tyto změny v pokud možno nejkratší době nahlásili na e-mailovou adresu pobočky vcpcso@centrum.cz. Současně žádáme členy, kteří dosud pro účely zasílání pošty nesdělili svoji e-mailou adresu, aby tak rovněž učinili, neboť zasílání zásilek prostřednictvím České pošty bude v dohledné době z důvodu neustále rostoucích nákladů na tyto služby  redukováno jen na mimořádné případy.

Dalším z vytyčených cílů je zlepšení platební morálky u členských příspěvků. Vzhledem k tomu, že celá řada členů neuhradila členské příspěvky za více předchozích let, rozhodl se výbor starší nedoplatky prominout a požadovat uhrazení nedoplatků pouze za roky 2013 a 2014. V tomto směru byla každému dlužníkovi individuálně zaslána výzva prostřednictvím elektronické pošty a těm, u kterých není e-mailová adresa známa, byla výzva zaslána v listinné podobě. Na tuto výzvu do současné doby nereagovalo více než 40 členů pobočky, kteří byli vyzváni k úhradě nedoplatků. Z tohoto důvodu činí výbor pobočky touto cestou poslední pokus k oslovení těchto členů, aby splnili tuto svoji základní členskou povinnost. Pokud si někteří z členů nejsou jisti, zda patří mezi ty, kterých se tato výzva týká, mohou vznést mohou vznést dotaz prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu pobočky a bude jim sdělen aktuální stav, tj. zda jsou dlužníky a případná výše nedoplatku.  Nedoplatky je možno uhradit na účet pobočky č. 19-8214740297/0100. Při platbě je třeba uvést do zprávy příjemci jméno plátce a účel platby (např. Josef Novák členské příspěvky 2013, 2014).

 Připomínáme, že pro roky 2013 a 2014 stále platí následující výše členských příspěvků :

do 21 let 25,-Kč,

22-60 let 50,-Kč,

61-70 let 25,-Kč.

Neplatí senioři nad 70 let a čestní členové a členové ČSO (kteří pro daný rok uhradili ČSO členský příspěvek).

Žádáme členy, aby změny pro potřebu nového adresáře nahlásili nejpozději do 30.10.2014, poté bude adresář uzavřen. Ke stejnému datu žádáme členy, kteří dluží členské příspěvky, aby své nedoplatky uhradili nejpozději ke stejnému datu. V případě neuhrazení nedoplatků budou ze seznamu členů Východočeské pobočky ČSO vyškrtnuti a v novém adresáři již nebudou uvedeni.

Za výbor Východočeské pobočky ČSO

Jaroslav Vaněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation