Zapojte se do Zimního sčítání kání!

Portrét káně lesní. Foto Lukáš Holásek

Zapojte se do jedné z monitorovacích ornitologických akcí, které v naší republice probíhají. „Zimní sčítání kání“, bylo zahájeno již v roce 1984 a hlavním cílem bylo zjistit skutečnou početnost u nás zimujících kání lesních a snížit tak tehdejší tlaky na její regulaci.

Každoročně dobrovolní sčitatelé třikrát za zimu sčítají všechna káně na 5km dlouhém transektu vedeném pokud možno přímočaře otevřenou krajinou. Konkrétní volba trasy je na sčitateli a jejich rozložení po celém území republiky je dáno tím, kde se najde ochotný spolupracovník. Sčítání se provádí ve třech termínech, které jsou o víkendu nejbližším 15. listopadu, 15. lednu a 15. březnu (přesné termíny jsou dány koordinátorem). Zachycuje tedy sčítání nejen zimní stavy, ale také stavy v pozdním podzimu a na jaře nedlouho před začátkem hnízdění.

Aktuální ochranářský význam sčítání tedy již zřejmě pominul, také snahy o zavedení odstřelu kání aspoň v zimním období již snad patří minulosti. Díky činnosti řady dobrovolných nadšenců byl však získán velmi zajímavý materiál o změnách početnosti našeho nejběžnějšího dravce.

Káně lesní. Foto Lukáš Holásek

Při takto dlouhodobé akci je však bohužel problém udržet dostatečný aktiv spolupracovníků. Proto uvítáme další zájemce o zapojení se do tohoto programu. Tím spíše, že konkrétně v regionu východních Čech je pokrytí velmi nedostatečné. Sčitatel nemusí mít hlubší ornitologické znalostí, určování kání v terénu je snadné a přesné rozlišení káně rousné a lesní není pro účast v akci povinné. Spíše je důležité, aby spolupracovník byl ochoten zajišťovat sčítání po více let za sebou.

Jednoduchou metodiku a kontakty na koordinátora naleznete ZDE

Pavel Řepa

 

V příspěvku byly využity fotografie Lukáše Holáska: http://holasek.sk/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation