Zimování kalousů ušatých v Hradci Králové v areálu Fakultní nemocnice

b   Hradec Králové – O zimování kalousů ušatých (Asio otus) v areálu Fakulní nemocnice v Hradci Králové v zimě 1996/1997 jsem napsal článek do Panuru č.9.
Fakultní nemocnice leží na levém břehu Labe pod soutokem s Orlicí (kvadrát DFS 5860). Na areál navazují louky s roztroušenou zelení, řadou slepých ramen a pole. V areálu se nachází několik skupin vzrostlých stromů, majících až charakter menších parčíků.

e

Na první pohled nic neprozrazuje, že se v hustých větvích smrků ukrývá několik sov. Foto – Veronika Vokálová.

Kalousi ušatí v roce 1997 své „deniště“ obsadili zřejmě již v lednu (V. Koza ad verb.). Jejich počet kolísal mezi 1 – 6 exempláři. Na deniště se dostavovali po rozednění a za soumraku postupně odlétali na loviště. Vzhledem k mírnějšímu průběhu zimy nebylo toto zimní společenstvo tak početné, jak uvádějí některé literární prameny (MÄRZ 1965).

Dne 21. 2. 1997 byl proveden sběr vývržků a následně jejich rozbor. Vývržky se vlivem povětrnostních podmínek rozpadly, takže nebylo možno přesně určit jejich počet. Bylo nalezeno celkem 39 exemplářů obratlovců (det. Petr Skřivan): rejsek malý (Sorex minutus) 1 ex., norník rudý (Clethrionomys glareolus) 3 ex., hraboš polní (Microtus arvalis) 15 ex., myš domácí (Mus musculus) 1 ex., myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) 14 ex., myška drobná (Micromys minutus) 3 ex. a neurčený pěvec (Passeriformes sp. undet.) 2 ex.

Bříza, na které kalousi přebývali v roce 1997, je již pokácená. V zimě 2007/2008 se přestěhovali „přes ulici“ na skupinu smrků u budovy ústavní lékárny. Dne 20. 2. 2008 byl proveden sběr vývržků, kterých bylo získáno velké množství – několik plných nákupních tašek. Jejich rozbor bude provádět Mgr. Josef Hotový z muzea v Hradci Králové. Dne 20. 2. 2008 bylo na deništi 7 ex. kalousů ušatých. V té době již byly v areálu Fakultní nemocnice zaznamenány projevy toku – tok v letu, teritoriální hlas samců. Ve FN hnízdní pravidelně 1 – 2 páry kalousů ušatých, kteří ke hnízdění využívají stará hnízda straky obecné (Pica pica).
Jiří Zajíc

Citované práce:
Zajíc J., 1998: Zajímavé deniště kalousů ušatých (Asio otus). Panurus, 9: 111-113.
MÄRZ R., 1965 : Zur Überwinterung und Brutverhalten der Waldohreule (Asio otus). Beitr. z. Vogelk., 10:338-348.

dc

s

f

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation