Dravci a Sokoli Lánského rybníka a okolí

    Svitavy –  Lánský rybník se nachází na jižním okraji města Svitavy (49°45´N 16°28´E). Jde o rozlohou menší rybník (7ha) ležící v nadmořské výšce asi 435 m.n.m. Jeho zřejmě nejcennějšími částmi jsou stále se rozrůstající litorál v západní části rybníka a k němu přiléhající mokřina. Všude kolem něj se rozprostírají pole, která jsou občas přerušena malým lesíkem, větrolamem, polní cestou nebo loukou. Na jihu jdou tyto pole až k obci Hradec nad Svitavou, na západě se potom táhnou k vesnici Vendolí. Vzhledem k tomu, že je rybník na jaře většinou zcela, nebo částečně vypuštěn, stává se v rámci Svitavska důležitou tahovou zastávkou bahňáků (např.: jespák šedý, vodouš tmavý, slučka malá). Okolní pole jsou pak z hlediska regionu významné svou druhovou skladbou dravých ptáků. Celkově zde bylo pozorováno 11 druhů dravců (10 druhů z čeledi krahujcovití, 1 z čeledi orlovcovití) a 4 druhy sokolů.

Luňák červený (Milvus milvus)

Tento dravec byl na lokalitě s jistotou zaznamenán zatím pouze 11.9.2005, kdy M. Janoušek a H. Filipová pozorovali 2 ex. Z poslední doby existuje,ale i několik nepodložených zpráv o jeho výskytu pocházejících většinou od místních myslivců (M. Frank in verb.).

Luňák hnědý (Milvus migrans)

Poprvé byl pozorován 26.8.2005 (1 juv., J. Vrána). O pár dnů později (18.9.2005) tu pozoroval jednoho mladého ptáka také J. Mach.

Moták pochop (Circus aeruginosus)

V letech 1997 a 2001 zahnízdil na rybníku 1 pár. Od té doby jsou v hnízdní době sice pravidelně pozorováni 1-2 ex., k dalšímu hnízdění však zatím nedošlo. Největším dosud zjištěním počtem je 10 ex. pozorovaných 9.9.2007 J. Vránou na loukách ve směru k Hradci nad Svitavou.

Moták pilich (Circus cyaneus)

Bývá na lokalitě nepravidelně pozorován hlavně v době jarního a podzimního tahu. Jednou byl zjištěn i v zimním období (16.1.2005, 1 juv., J. Mach).

Moták lužní (Circus pygargus)

Jediný záznam o tomto druhu pochází od J. Macha, který 30.6.2003 pozoroval na zdejších loukách 1 M.

Káně lesní (Buteo buteo)

Na lokalitě jde o zcela běžného ptáka. 1-2 p. hnízdí v malém lesíku západně od rybníka. Další páry můžeme najít i v lese „U vodárny“.

Káně rousné (Buteo lagopus)

Ze starších dob o ní překvapivě nemáme žádné zprávy. Jediný známý záznam tak pochází z 25.1.1998, kdy J. Mach pozoroval 1 ex.

Včelojed lesní (Pernis apivorus)

První pozorování bylo učiněno 8.8.2007, kdy se na polích západně od rybníka objevili 2 ex. (J. Vrána). 22.8.2008 pozoroval 1 ex. L. Novák.

Jestřáb lesní (Acipiter gentilis)

Pravděpodobně hnízdí v blízkých lesích. Přímo u rybníka bývají pravidelně pozorování jak staří, tak i mladí ptáci.

Krahujec obecný (Acipiter nisus)

Na lokalitě patří, stejně jako v samotných Svitavách, k běžným druhům ptáků.

Orlovec říční (Pandion haliaetus)

Přestože se na blízkých rybnících (svitavský Dolní a Horní rybník, Opatovské rybníky) vyskytuje, zvláště v době jarního tahu, často. Byl na Lánském rybníku zjištěn pouze 2x: 11.4.2007 pozoroval 1 ex. M. Janoušek a 12.6.2008 také 1 ex. L. Novák. Tato skutečnost je nejspíš způsobena malými rozměry rybníku.

Raroh velký (Falco cherrug)

Celou zimu 2005/06 se v blízkosti Vendolí držel 1 ex. uprchlý ze zajetí (Zelený in verb.). Dne 21.2.2007 pozoroval na polích západně od rybníka 1 ad. J. Vrána. Jednalo se patrně o divokého ptáka (neměl žádnou vysílačku, ani poutka).

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)

V roce 1998 byl 1 pár sokolů určený k snížení počtu ve městě hnízdících holubů vysazen na střeše místního kulturního domu, blízko náměstí. Smutný konec této reintrodukce nastal 27.8.2006, kdy J. Mach našel jednoho mrtvého ptáka na poli u Lánského rybníka přímo pod sloupem elektrického vedení. Druhý z dvojice seděl  právě na el. vedení kousek od něj ( J. Mach in litt.).

Ostříž lesní (Falco subbuteo)

Je na lokalitě pozorován pravidelně od konce dubna do začátku září. Krajními daty jsou: 21.4.2004, kdy 1ad. pozoroval M. Janoušek a 9.9.2007 (1 ad., J. Vrána). Celkem 3x byli 1-2 ex. pozorováni i v létě (viz. níže). Hnízdění v širším okolí se nedá vyloučit, důkazy o něm však chybí.

Pozorování v letním období:

21.7.2006 – 1 ex. – M. Janoušek

19.6.2008 – 1 ex. – P. Zobač

19.7.2008 – 1 ex. – L. Novák

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

Hnízdí běžně v intravilánu města. Několik jedinců každodenně zalétá k rybníkům za potravou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation