Druhé pololetí roku 2013 na přehradě Rozkoš – část 2.

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

S určitým zpožděním, způsobeným výpadkem pobočkových webových stránek přináším souhrn nejzajímavějších ornitologických pozorování z přehrady Rozkoš za druhou polovinu roku 2013. V předchozím příspěvku jsem se zaměřil na přehled pozorování nejpečlivěji sledované skupiny ptactva na lokalitě – na bahňáky. Tento příspěvek přináší přehled zajímavých pozorování ostatních skupin ptactva.

Pravidelnými návštěvníky lokality jsou oba běžnější druhy potáplic. Zatímco o pozorování potáplice malé (Gavia stellata) existuje celkem deset záznamů, tak potáplice severní (Gavia arctica) byla pozorována pouze jednou. Ve všech případech se jednalo o jednoho ptáka.

Mladý racek černohlavý – tento druh na Rozkoši v posledních letech pravidelně hnízdí. Foto J. Vaněk

Mladý racek černohlavý – tento druh na Rozkoši v posledních letech pravidelně hnízdí. Foto J. Vaněk

Z potápek stojí za pozornost dlouhodobý pobyt jedné mladé potápky rudokrké (Podiceps grisegena). Poprvé byla pozorována 15.8. a naposledy ještě 8.11. Podstatnou část svého pobytu ochotně pózovala fotografům u dělící hráze. V uvedeném období byl zaznamenán výskyt i jedné potápky žlutorohé (Podiceps auritus) ve dnech 1 – 7.11.

Turpan černý v den jeho prvního pozorování. Na Rozkoši patří mezi vzácněji se vyskytující druh. Foto J. Vaněk

Turpan černý v den jeho prvního pozorování. Na Rozkoši patří mezi vzácněji se vyskytující druh. Foto J. Vaněk

Řád Dlouhokřídlých (Charadriiformes) jsem načal již v předchozím příspěvku podřádem Bahňáků (Charadrii) a na řadu nyní přichází podřád Racci (Lari). Stejně jako bahňáci se jedná o velice pečlivě sledovanou skupinu. Samostatnou kapitolu by mohl tvořit okruh tzv. velkých bělohlavých racků, do kterého řadíme racka bělohlavého (Larus cachinnans), který je zastoupen nejpočetněji, dále racka středomořského (Larus michahellis), který je méně častý a nejméně početného racka stříbřitého (Larus agrentatus). Všechny uvedené druhy byly na lokalitě pozorovány. U racka stříbřitého se jedná o pouhá tři pozorování, u racka středomořského byla zaznamenána zvýšená koncentrace začátkem září, kdy bylo pozorováno až 20 ex. V rozmezí 14.9. – 30.12. byl vícekrát pozorován 1 ex. racka žlutonohého (Larus fuscus). Za pozornost stojí i opakovaná pozorování mladých racků černohlavých (Larus melanocephalus) – maximum 3 ex. Tento druh na lokalitě hnízdí, takže nelze vyloučit, že se jedná o ptáky místního původu. Velmi zajímavý je zimní výskyt racka malého (Hydrocoloeus minutus), který byl pozorován 30.12. V popisovaném období bylo dále pozorováno celkem šest druhů rybáků. Z těch patří z nejzajímavějším 1 ex.  juvenilního rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea), který byl více pozorovateli zaznamenán v časovém rozmezí od 26.10 do 10.11. Za pozornost jistě stojí i pozorování 1 ex. rybáka malého (Sternula albifrons) dne 4.9. a 1ex. rybáka velkozobého (Hydroprogne caspia) 28.8.

Morčák prostřední se na lokalitě vyskytuje každoročně. Toto ilustrační foto pochází z jiné lokality. Foto J. Vaněk

Morčák prostřední se na lokalitě vyskytuje každoročně. Toto ilustrační foto pochází z jiné lokality. Foto J. Vaněk

K vodní hladině samozřejmě patří i ptáci z řádu Vrubozobých (Anseriformes). Se zájmem je vždy očekáván přílet prvních severských hus. V roce 2013 byly první zaznamenány 1.10., kdy bylo pozorováno  29 ex. husy běločelá (Anser albifrons) a 3 ex. husy polní (Anser fabalis). Mezi kachnami nedošlo k žádným velkým překvapením. Ze vzácněji se vyskytujících druhů lze uvést jednoho turpana černého (Melanitta nigra), který se na lokalitě zdržoval od 26.11. a byl průběžně pozorován až do konce roku. K pravidelným návštěvníkům přehrady patří turpan hnědý (Melanitta fusca). Zde stojí za pozornost jejich počet, neboť jich napočítáno až 23 ex. K dalším pravidelně zaznamenávaným druhům patří morčáci prostřední (Mergus serrator) – maximum 4 ex., morčák malý (Mergellus albellus) – 1 ex. zaznamenán celkem 8x, polák kaholka (Aythya marila)– maximum 6 ex.

Poláci kaholky patří na Rozkoši k pravidelným hostům. Na fotografii je samice. Foto J. Vaněk

Poláci kaholky patří na Rozkoši k pravidelným hostům. Na fotografii je samice. Foto J. Vaněk

Z řádu Brodivých (Ciconiiformes) stojí za zmínku pohnízdní výskyt mladých kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax). Dne 5.8. byli pozorováni 4 ex. a dále ve dvou případech 1 ex.

Z dravců byli jako obvykle pozorováni orlovci říční (Pandion haliaetus) – maximum 4 ex., orli mořští (Haliaeetus albicilla) – pár a jeden nedospělý pták, sokol stěhovavý (Falco peregrinus) – pozorován 2x a ostříž lesní (Falco subbuteo) – pozorován rovněž 2x.

Koncem října a začátkem listopadu je vždy očekáván přílet dvou tradičních návštěvníků ze severu – sněhule severní (Plectrophenax nivalis) a konopky žlutozobé (Carduelis flavirostris). V tomto směru je třeba uvést, že jejich počty v posledních letech jsou znatelně nižší, než tomu bývalo ještě nedávno. První sněhule byly zaznamenány 4.11., poté byly do konce roku pozorovány ještě nejméně v osmi případech, ale maximální počet byl pouhé 3 ex. Konopky žlutozobé byly poprvé pozorovány 27.10., a poté byly do konce roku ještě pozorovány nejméně ve dvanácti případech, ale počet nikdy nepřevýšil 4 ex.

Foto z pozdního pozorování vlaštovek (29.10.2013) v obci Spyta u přehrady Rozkoš. Foto J. Vaněk

Foto z pozdního pozorování vlaštovek (29.10.2013) v obci Spyta u přehrady Rozkoš. Foto J. Vaněk

Za zmínku ještě stojí zimování budníčka menšího (Phylloscopus collybita), který byl na témž místě pozorován 12.12. a 30.12. a pozdní výskyt dvou vlaštovek obecných (Hirundo rustica), které byly pozorovány v obci Spyta 29.10. Z pozorovaných pěvců ještě uvádím pozorování jednoho samce sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) z 16.10. Vzhledem k nedostatku rozlehlejších rákosin, bývá tento druh na lokalitě poměrně řídkým jevem.

Tento výčet zajímavých pozorování bych zakončil jedním exotickým uprchlíkem, kdy byl 12.10. nedaleko přehrady v obci Provodov pozorován jeden barnard límcový (Barnardius zonarius).

Při sestavování přehledu byly použita data z faunistické databáze ČSO – Birds/Avif.

Jaroslav Vaněk

Foto samce sýkořice vousaté, která patří na Rozkoši k poměrně vzácným hostům. Foto J. Vaněk

Foto samce sýkořice vousaté, která patří na Rozkoši k poměrně vzácným hostům. Foto J. Vaněk

Barnard límcový v říjnu 2013 nedaleko přehrady Rozkoš. Foto J. Vaněk

Barnard límcový v říjnu 2013 nedaleko přehrady Rozkoš. Foto J. Vaněk

 

Foto zimujícího budníčka menšího z 30.12.2013. Foto J. Vaněk

Foto zimujícího budníčka menšího z 30.12.2013. Foto J. Vaněk

 

První sněhule severní nastávající zimy 2013/2014 ze 4.11.2013. Foto J. Vaněk

První sněhule severní nastávající zimy 2013/2014 ze 4.11.2013. Foto J. Vaněk

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation