Labutě 2012 – sčítání zimujících labutí ve východních Čechách

20120105a

Labutě na Tiché Orlici v Chocni. Foto – Pawel T. Dolata.

Mezinárodní česko-polský labutí projekt neskončil okroužkováním poslední labutě v lednu 2010. Ba naopak – dlouhá mravenčí práce okroužkováním poslední labutě teprve začala. V letech 2008 – 2010 jsme společně s polskými kolegy označili celkem 286 labutí velkých (Cygnus olor), z toho 150 ptáků dostalo také žluté odečítací kroužky. Labutě jsme nekroužkovali jen tak pro zábavu. Projekt měl hned na začátku vytyčené cíle a odpovědi na položené otázky nyní hledáme pomocí vyhodnocování zpětných hlášení označených ptáků a také pomocí každoročního sčítání labutí na třech hlavních východočeských zimovištích – v Hradci Králové, Pardubicích a Chocni. Cílem sčítání na zimovištích je především stanoveni podílu ptáků mutace immutabilis z celkového počtu zimujících labutí.

Z jihovelkopolské pobočky PwG OTOP tentokrát dorazila pod vedením Pawla Dolaty silná devítičlenná delegace, tvořena šesti dámami a třemi pány; čtyři z nich se labutí akce účastnili poprvé.

Sčítání začalo ve středu 28. 12. 2011 na Eliščině nábřeží na Labi v Hradci Králové. Díky vstřícnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové jsme mohli auta zaparkovat na půdě muzea. Zřejmě díky nezvykle teplé zimě bylo na Labi v Hradci v porovnání s předešlými lety zatím jen velmi málo labutí – celkem 39, z toho 11 letošních mláďat. Nejméně 11 dospělých ptáků mělo kroužky, z toho jich 10 pocházelo z našeho projektu: sedm bylo okroužkováno na zimovištích v letech 2008-2010 a tři v létě 2009: jeden jako pull. na rybníku Starý Ples nedaleko Hradce Králové (kroužkovatel Tomáš Diviš), jeden rovněž jako pull. u Opatova na Svitavsku (Světlana Vránová) a jeden jako adultní samec z rodinou v Broumově – Olivětíně (Tomáš Diviš). Jedna z dospělých labutí měla německý kroužek – jedná se o ptáka, který byl kroužkován v prosinci 2005 v Drážďanech a v Hradci jsme jej kontrolovali již v lednu 2009.

K mutaci immutabilis patřilo zřejmě pět jedinců, což je asi 13 %. Kromě labutí se v úseku mezi Tyršovým mostem a lodí zdržovalo přibližně 70 kachen divokých (Anas platyrhynchos).

Z místních ornitologů nás přišel podpořit Karel Bejček, věrný účastník všech hradeckých labutích akcí. Po skončení sčítání nám Karel dělal zasvěceného průvodce po hradeckém starém městě. Prohlídka města ale začala v muzeu, kde nám Karel nad maketami historické podoby Hradce Králové ukázal, jak kdysi město vypadalo a co se zachovalo do dnešních časů. Karlovi patří naše velké díky za zajímavý výklad! Kromě toho nás svou návštěvou na chvíli poctili také Joska Vrána a Jirka Zajíc.

Po prohlídce Hradce jsme přejeli do Pardubic, kde se polská výprava ubytovala v inspekčním pokoji na Agentuře ochrany přírody a krajiny. Po krátké procházce po večerním starém městě pardubickém jsme strávili večer a část noci v družném rozhovoru na AOPK. Poláci se pak do pokoje dimenzovaného pro 2-3 návštěvníky nějak naskládali po způsobu sardinek a přežili do rána.

20120105b20120105c20120105d20120105e20120105f20120105g

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 29.12. ráno jsme pokračovali v práci na Bajkale v Pardubicích. Zde nás čekalo 29 labutí (z toho čtyři letošní mláďata), které se příliš nechystaly spolupracovat. Na břeh jich vycházela pouze část (samozřejmě stále ty stejné) a ostatní se držely na vodě v takové vzdálenosti od břehu, že bylo opravdu těžké je zkontrolovat. Konečné výsledky z Bajkalu jsou devět okroužkovaných dospělých ptáků (všichni z našeho projektu: sedm místních ze zimovišť v Pardubicích, jeden ze zimoviště na Labi v Hradci Králové, a jeden okroužkovaný jako pull. 28.08.2009 na rybníku Stěnec). Z celého hejna bylo šest jedinců mutace immutabilis, což je 20,7% procent. Kromě labutí bylo na Bajkale také asi 125 kachen divokých a šest racků chechtavých (Larus ridubundus – 1 ad., 5 juv). Na sousedním slepém rameni bylo pozorováno osm slípek zelenonohých (Gallinula chloropus).

Na Bajkal se na nás přišel na chvíli podívat Jirka Česák s vnoučetem a také Radek Hampl se slečnou Danou. Radek s Danou s námi vydrželi celou dobu a ještě nás doprovázeli chvíli i při sčítání na Labi.

Na pardubickém Labi v úseku mezi zdymadlem a železničním mostem u Rosic bylo dohromady jen pět labutí, z toho tři měly kroužky z našeho předešlého zimního kroužkování, k mutaci immutabilis nepatřil žádný pták.

Po obědě v restauraci „U čápa“ jsme navštívili antikvariát na starém městě a pomalou procházkou přes centrum jsme se vrátili k autům u Bajkalu. Tam jsem se s polskými přáteli rozloučila, protože oni odjížděli na zbytek pobytu do Nasavrk, kde měli zajištěné ubytování na správě CHKO Železné hory.

20120105j20120105kk20120105l20120105m

 

 

 

 

V pátek a v sobotu byli na výletu v Železných horách, silvestrovský večer strávili v Nasavrkách v restauraci „Pod lípou“. V neděli po cestě do Chocně se všichni zastavili na návštěvě ve Vejvanovicích u Evy a Honzy Jetenských, letitých přátel, zaměstnanců AOPK v Pardubicích.

Poslední sčítání labutí proběhlo v neděli 1.1.2012 na Orlici v Chocni. I zde byl jen zlomek počtu ptáků, kteří zde byli letech předešlých. Z 23 přítomných labutí měly pouze dvě kroužek – jedna ze zimních akcí, druhá z letní akce, pět bylo tohoročních mladých, tři patřily k mutaci immutabilis (13 %). K Orlici za polskou skupinou přijeli Jirka Zajíc s manželkou, kteří nedaleko trávili Silvestra a nyní se vraceli domů.

20120105n

Degustace cukroví, které do Chocně na rozloučenou přivezli manželé Zajícovi. Foto – Pawel T. Dolata.

 

 

 

 

labuti celkem

1 rok

immutabilis (%)

  Hradec Kralove

39

11

13

  Pardubice Bajkal

29

 4

21

  Pardubice Labe

  5

 0

  0

  Chocen

23

 5

13

  celkem

96

20

14,6

Za polskou stranu se prosincové akce zúčastnili Dominika Dolata, Asia Dziedziak, Ania Jarosz, Beata Olszak, Kamila Walczak, Justyna Wludarkiewicz, Pawel T. Dolata, Mariusz Kepinski a Wojtek Szukalski. Ze členů VČP ČSO se alespoň na chvíli zapojili Karel Bejček, Jiří Česák, Radek Hampl, Josef Vrána, Světlana Vránová a Jiří Zajíc.

Poděkování za poskytnutí parkovacího zázemí v Hradci Králové patří Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Za bezplatné ubytování pro polskou výpravu děkujeme Agentuře ochrany přírody – středisku Pardubice a Správě CHKO Železné hory v Nasavrkách. Pečivo pro krmení labutí opět sponzorsky poskytla pekárna „Kurzawska i Kosiewicz” z Ostrowa Wielkopolskiego.

Světlana Vránová, Pawel T. Dolata

Polskou reportáž Pawla Dolaty o akci si můžete přečíst zde.

20120105o20120105q20120105r20120105s20120105t20120105u20120105v20120105w20120105x20120105y

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation