Letní kroužkování labutí 2009

Labutí léto 2009 – značení labutích rodin a nehnízdících ptáků

o

Štěnecký rybník. Foto – Natalia Kantecka.

Akce proběhla ve dvou etapách pod záštitou dvou českých kroužkovatelů. Ve dnech 25. – 27. byly kroužkovány labutě na Náchodsku, Broumovsku, Rychnovsku a Trutnovsku. Akci za českou stranu zaštiťoval Tomáš Diviš. Ve dnech 27.8. – 1. 9. probíhá druhá část na Hradecku a v Pardubickém kraji pod záštitou Světlany Vránové. Labutě jsou tentokrát kromě hliníkových značeny i žlutými odečitatelnými plastovými kroužky.

Část první – okres Náchod a okolí
 Ve dnech 25. až 27. 8. 2009 byl skupinou devíti polských ornitologů vedenou Pawłem Dolatou a členy VČ pobočky ČSO při VČ muzeu Pardubice T. Divišem a P. Žďárkem proveden odchyt a kroužkování ptáků. Ptáci byli na levé noze označeni hliníkovým kroužkem NM Praha a na pravé noze žlutým plastovým odečítacím kroužkem s kódem tvořeným dvojčíslím 01 až 46 (čísla 05 a 45 v sérii scházela) a velkými písmeny HC. Retrapům byl na pravou nohu doplněn plastový odečítací kroužek.Tomáš Diviš

20090829_1.jpg

Natalia, Włodek a Tomáš při kroužkování.

x

Zadní řada od leva: Tomáš D., Wlodek K., Natalia K., Dawid N., Janka B., Pavel Ž.; přední řada: Zbyszek H., Wojtek S., Wojtek K., Pawel D. Foto – Jerzy Bartuzi.

w

Pracovní zátiší. Foto – Janina Bartuzi.

 

Část druhá – Hradecko a Pardubický kraj

k

Lázně Bělohrad. Foto – Natalia Kantecka.

Čtvrtek 27. 8. 2009
Dopoledne probíhalo chytání ještě na Náchodsku, ve 13.00 začala jsme druhá fáze akce.
Lázně Bělohrad – na rybníku, který slouží jako místní koupaliště byl pár labutí se 7 mladými. Chytání probíhalo za bedlivé pozornosti diváků hovořících nejen česky, ale též rusky (lázeňští hosté z Petrohradu). Po mnohých střídavě komických, střídavě dramatických momentech se podařilo chytit a okroužkovat 7 z přítomných labutí – bez ozdob na nohou zůstala jen jedna mladá. Místní samec se svými 14,5 kg je absolutním dosavadním rekordmanem ve váze.
Roudnička – pár se 2 mladými. Samice má náš kroužek ze zimního kroužkování v lednu 2008. Obě mláďata i oba rodiče se podařilo chytit. Zpestřením chytání na Roudničce byla návštěva policie. Přijela na nás dvě auta s šesti urostlými příslušníky a po vysvětlení kdo jsme a co děláme honem vysílačkou odvolávali další auto, které bylo rovněž na cestě. Není divu, bylo nás celkem 11 a kdyby nás měli všechny zatýkat, potřebovali by mít přesilu 🙂 Přiznali nám, že přijeli na udání. Na protějším břehu sedělo několik rybářů, tak se některý postaral.
Heřmanův Městec – pár se 2 mladými. Rovněž tady samice nosí náš kroužek, tentokrát z ledna 2009. Chytání probíhalo v klidu kvapem se blížícího večera za romantického houkání puštíka, pod dohledem číhající volavky bílé a okolo procházejících lidí. Skončilo stejně jako na Roudničce lapením obou mláďat i obou rodičů, jen ta policie nedorazila. Posledního ptáka jsme dodělávali už za tmy, svítili jsme si mobilem…

Pátek 28. 8. 2009

a

Mimořádně početná rodina labutí v Zámrsku – 9 mladých. Foto – Světlana Vránová.

Zámrsk – pár s neuvěřitelnými 9 mláďaty, z toho 4 byla bílá. Místní občanka nám prozradila, že 9 mladých zde labutě vychovaly i vloni. Chytání nebyla žádná legrace a výsledek Paweł považuje za neúspěch: z celkového počtu 11 přítomných labutí se po více než hodinovém snažení povedlo chytit pouze 4 mláďata (2 hnědá, 2 immutabilis). Mláďata byla v mimořádně dobré kondici, pěkně vykrmená. Je vidět, že žabincem zarostlý rybník a přikrmování místními lidmi jim svědčí.

f

Malebný rybníček v Domoradicích s labutí rodinkou. Foto – Světlana Vránová.

Domoradice – pár se 6 mladými. Oba rodiče mají naše kroužky z ledna 2009. Podařilo se chytit samici a všechna mláďata. Pán se psem na nás jen o fous nezavolal policii (naštěstí se nejdřív přišel podívat, co že se tam děje), zato paní a děda, pod jejichž okny se akce odehrávala, byli spokojení, že labutě značíme a paní nám vychvalovala dědu, že to on nám je tam odchoval.

j

Štěnec byl jediným místem, kde labutě ochotně vylezly na břeh. Foto – Světlana Vránová

Štěnec – pár se 6 mladými. Jediný rybník, kde labutě snadno a rychle skoro všechny vylezly na břeh. Podařilo se chytit oba rodiče a čtyři mláďata, dvě mláďata odolala. Na protilehlé straně rybníka se koupalo několik lidí a Paweł s Vojtkem – Šakalem věnovali nějaký čas sledování slečen dalekohledem. Kromě slečen jsme měli možnost pozorovat v „komínu“ kroužících 7 kání lesních.
Netřeby – na Malém Netřebském pár se 6 mladými. Zaznamenali jsme totální neúspěch. Labutě odmítaly jít blíže ke břehu, udržovaly si značný odstup. Rybník navíc má břehy takové, že ani nebylo kam labutě zahnat. Takže jsme to vzdali a přesunuli se k nedalekému Velkému Netřebskému, kde bylo 14 nehnízdících ptáků. Zde se podařilo 3 chytit. Jeden byl bez kroužku, jeden s naším kroužkem z ledna 2009 a jeden s cizím kroužkem. Ten „cizí“ byl v prosinci 2008 pozorován Joskou Vránou v Chocni.
Celkem bylo v pátek chyceno 20 labutí.

d

Labutě kromě hliníkového dostávají i odečítací plastové kroužky. Foto – Světlana Vránová.

s

Vypouštění. Foto – Světlana Vránová.

q

Na Štěnci se podařilo chytit oba dospělé ptáky s čtyři ze šesti mláďat. Foto – Světlana Vránová.

 

Sobota 29. 8. 2009
Odpočinkový den. Poláci vyrazili na výlet do Kutné Hory a další turisticky zajímavá místa.
Neděle 30. 8. 2009

a

Na Černém rybníku jsme labutě nalákali do strouhy, kde jsme jim posléze zahradili únikovou cestu do rybníka a všechny bez problému pochytali. Foto – Světlana Vránová.

Na srazu ve Svitavách nás čekalo příjemné překvapení. Místo očekávaných tří kolegů ze Svitav na nás očekávalo hned osm pomocníků! Kuba Vrána dokázal zmobilizovat síly pobočkové i mimopobočkové. Kromě Jakuba byli s námi Luboš Novák (člen VČP ČSO), Vašek Klejch, Honza Richtr, pan Pěnička, Martin Šrajbr a Milan Janoušek (člen VČP ČSO) s Josefem Zedníkem, kteří se k nám připojili až u rybníka Černý.Rybník Černý, Opatovec – pár a čtyři mláďata. Zde se povedla přímo excelentní akce. Velmi rychle se nám podařilo celou labutí rodinu nalákat k lesu a posléze do přítokového kanálu. Když všechny byly v kanálu, několik kolegů jim zahradilo cestu zpět do rybníka a pak se velmi rychle a pokojně podařilo všechny chytit. Celá akce od okamžiku našeho příjezdu do chvíle, kdy všech šest labutí leželo na břehu trvala ne déle, než půl hodiny.

g

Mušlový rybník – ač to zpočátku vypadalo nadějně, labutě na břeh nevyšly. Foto – Světlana Vránová.

Rybník Mušlový, Opatov – samec a šest mláďat, z toho 3 immutabilis. Snažili jsme se labutě dostat k betonové hrázi, odkud se po nich pánové chystali skočit. Labuťák vdovec – samoživitel ale své děti hlídal velmi pečlivě a vždy, když už se zdálo, že nastala správná chvíle, odvolal je zpět. Nastoupil proto plán B. Začali jsme labutě lákat na konec rybníka k lesu, šest kolegovů skočilo do vody a začali labutě tlačit ke břehu. Celá rodina zaplula do rákosového cípu. Chlapi rákosinu obstoupili. Samec utekl. Mláďata se semkla k sobě a nechala se pokojně vytlačit až z vody na kraj lesa. Tam byla všechna mláďata chycena a o chvíli později byl lapen i statečný otec, který je přispěchal bránit. Samec již několik let nosí kroužek našeho kolegy Lubora Urbánka. K Luborově kroužku dostal na druhou nohu ještě kroužek plastový.
Rybník „Kolpíček“, Opatov – pár labutí bez mláďat. Na chleba vůbec nereagovali, takže jsme je nechytli. Ale zato jsme mohli pozorovat hned tři orly mořské, kteří vzlétli od vedlejšího rybníku Hvězda a pak kroužili nad rybníkem Nový.
Dolní rybník, Svitavy – pár a tři mláďata. Snažili jsme se, snažili, ale nepovedlo se chytit ani jednu.Neúspěšným pokusem na Dolním rybníku skončila chytací část pobytu polské výpravy. Společně s Kubou, Lubošem, Vaškem, Honzou a Milanem a jeho ženou Hankou jsme si vypili kávu v hospůdce na svitavském náměstí a polští kolegové spolu s Kubou a Honzou se vypravili ještě na prohlídku Litomyšle. Celkem bylo v neděli chyceno 13 labutí.

p

Chytání celé labutí rodiny najednou na rybníku Černém u Opatova. Foto – Natalia Kantecka.

j

Vypouštění okroužkovaných mláďat na Mušlovém. Foto – Světlana Vránová.

k

Otec samoživitel po okroužkování odvádí všech svých šest dětí do bezpečí. Foto – Světlana Vránová.

Pondělí 31. 8. 2009 Poláci stráví den výletem do Železných hor a Chrudimi, večer navštíví koncert skupiny Čechomor v Chrudimi. Poslední noc na české půdě stráví na AOPK ČR v Pardubicích a v úterý ráno odjedou domů.Shrnutí:
Za celou dobu akce bylo na 17 lokalitách označeno celkem 92 labutí, z toho 56 mláďat, 21 rodičů a 15 nehnízdících ptáků. Někteří z odchycených dospělých ptáků již byli okroužkovaní (v naprosté většině se jednalo o labutě kroužkované na zimovištích v Hradci Králové a v Pardubicích při lednovém kroužkování v letech 2008 a 2009). Těmto ptákům byl na pravou nohu přidán odečítačí plastový kroužek.
Poděkování:
Polskou výpravu tvořili kolegové Paweł T. Dolata, Janina i Jerzy Bartuzi, Natalia Kantecka, Dawid Nedbala, Wojtek Kaźmierczyk, Wojtek „Szakal“ Szukalski, Włodek Kania a Zbyszek Hudzia.
Za českou stranu akci zajišťovali kroužkovatelé Tomáš Diviš a Světlana Vránová, za vydatnou pomoc při chytání děkujeme Pavlu Žďárkovi, Karlovi Bejčkovi, Jakubovi Vránovi, Luboši Novákovi, Václavu Klejchovi, Honzovi Richtrovi, Milanu Janouškovi, Martinovi Šrajbrovi, Jiřímu Pěničkovi a Josefovi Zedníkovi.
Díky náleží ale zejména všem, kdo před akcí zmapovali rybníky a nahlásili výskyt labutích rodin. Bez rozvětvené sítě informátorů by akce neměla šanci na úspěch!
V neposlední řadě je třeba také poděkovat Agentuře ochrany přírody, která poskytla bezplatné ubytování polské výpravě. Většinu nocí Poláci strávili na správě CHKO Železné hory v Nasavrkách, poslední na středisku AOPK v Pardubicích.
Svě

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation