Moták lužní – rekordní rok 2020 v okrese Jičín

Mláďata motáka lužního na Jičínsku v roce 2020. Foto: M. Kožuško

Tak jako v přechozích letech, tak i letos se vrátili motáci lužní i na Jičínsko. V okrese Jičín patří moták lužní mezi velmi vzácné dravce, početnost hnízdících párů v předchozích letech byla velmi nízká. První motáci se začali objevovat na Jičínsku již ke konci dubna. Od začátku května byl prováděn intenzivní monitoring v celém okrese, ale pozorování párů i jedinců a zaměření případných hnízdních lokalit bylo velmi málo. Vše nasvědčovalo tomu, že letošní rok bude počet hnízdících párů na Jičínsku cca stejný jako loňský, ne-li horší – v roce 2019 bylo na Jičínsku lokalizováno 10 párů.

Zlom nastal cca až v půlce května, kdy se již v některých oblastech podařilo monitorovat jednotlivé páry, jak při toku, tak předávce potravy. Nárůst počtu lokalizovaných párů byl velmi pozvolný. Se snižující se aktivitou motáků v důsledku začátku hnízdění bylo na konci května lokalizováno pouze 10 párů.

Lokalizovaná hnízda byla oplocena a mláďata okroužkována. Foto: M. Kožuško

Další zásadní změna v počtu párů nastala až v půlce června, kdy se podařilo v oblasti s velkým výskytem lovících samců lokalizovat i samici a následnou předávku potravy. Samice již zalétávala s upravenou potravou přímo na hnízdo v menším poli. Nakonec se v tomto nevelkém pšeničném poli podařilo lokalizovat semikolonii o 4 hnízdících párech a další pár byl v poli sousedním. Celý červen byl také ve znamení deštivého počasí, vyskytly se i velmi prudké přívalové deště, které v některých hnízdních lokalitách značně poválely zemědělské plodiny. V důsledku špatného počasí (nelze ovšem vyloučit i predaci) byl na této lokalitě nakonec neúspěšný pouze jeden z lokalizovaných párů.

Na konci června se již začalo se zabezpečením jednotlivých hnízd pod taktovkou spolku TYTO, který se na Jičínsku zabývá ochranou motáků již několik let. Celkový počet hnízdících motáků lužních v okrese Jičín je pro letošní rok nakonec rekordních 21 párů.

Martin Kožuško a TYTO z.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation