Netypické zbarvení kachen dovokých

Milí kolegové,

rádi bychom obrátili vaši pozornost ke stále se rozšiřujícímu fenoménu na našich vodách, jímž jsou netypicky zbarvené kachny divoké.
S takovými jedinci se nejčastěji setkáme v zimním období na městských řekách nebo na rybnících v parcích. Ale např. v Pardubicích se bíle zbarvené samice kachen zdržují celoročně. Mnoho jedinců, které jsem měla příležitost pozorovat, bylo spárovaných, lze tudíž předpokládat, že někde dochází i ke hnízdění.

Tématem netypicky vybarvených kachen ze zabývá polský kolega, prof. Włodzimierz Meissner z univerzity v Gdaňsku. Na základě akce „Kříženec roku 2007“, kterou vyhlásila polská Skupina pro výzkum vodních ptáků KULING (http://www.kuling.org.pl/) se podařilo shromáždit od široké veřejnosti velké množství fotek netypických kachen všemožných vizáží. Kolega Meissner materiál roztřídil do skupin a pokusil se alespoň u některých ptáků určit jejich možný původ.

Jedná se zatím o návrh klasifikace, nikoliv o vědecké pojednání! Nicméně materiál mi připadá nesmírně zajímavý. Sama sbírám fotky netypických březňaček už léta a pár jsem jich nashromáždila. Prakticky všechny se dají zařadit do některé z popisovaných kategorií. Do galerie jsem umístila všechny typy „bastardů“, které jsem dosud shromáždila. Mnoho fotek jsem fotila sama, některé mám od některých z vás a asi u pěti nevím, kdo je jejich autorem (dostaly se ke mně oklikou). Pokud poznáte svou fotku, ozvěte se prosím!

Chtěli bychom vás vyzvat, abyste při svých pozorováních věnovali netypicky zbarveným kachnám divokým pozornost. V minimálním případě prosíme o zaslání zprávy kdy a kde a za jakých okolností byl jedinec pozorován a jak vypadal. V lepším případě je samozřejmě dobré zaslat fotografii. V ideálním případě je dobré sledovat početní (procentuální) zastoupení nenormálních ptáků v populaci (zimující, popř. hnízdní) v daném místě. Zvláště cenné pak by byly případné údaje o hnízdění takových ptáků, doplněné fotografiemi.

Do galerie může přispívat každý. Děkujeme autorům, kteří již své fotografie netypických kachen poskytli. Svá hlášení a fotky prosím zasílejte na adresu webu nebo na mou adresu a uvádějte:
datum a místo pozorování
okolnosti (zda byl pták v páru, sám, v hejnu, hnízdil…)
kdo jej pozoroval / fotil.

Věřím, že shromážděný materiál v budoucnu poslouží jako podklad pro seriozní zpracování a zodpovězení otázky, nakolik jsou tito ptáci hrozbou pro populace našich normálních divokých kachen.

Světlana Vránová

Příloha: Włodzimierz Meissner: NETYPICKY ZBARVENÉ KACHNY DIVOKÉ – NÁVRH KLASIFIKACE

Fotografická příloha: WEBOVÁ GALERIE v sekci Výzkum/Zbarvení kachen divokých

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation