Ornitologické střípky z roku 2013 od Proudnického rybníka

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) patří mezi pravidelně hnízdící druhy. Půdní bloky v okolí polního mokřadu byly vybrány pro připravovaný AE program pro bahňáky hnízdící na orné půdě. Foto L. Kadava

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) patří mezi pravidelně hnízdící druhy. Půdní bloky v okolí polního mokřadu byly vybrány pro připravovaný AE program pro bahňáky hnízdící na orné půdě. Foto L. Kadava

Proudnický rybník je jednou z nejzajímavějších lokalit v bývalém okrese Kolín v blízkosti hranice Královehradeckého kraje. Svojí polohou v migračním koridoru řeky Cidliny, na dohled od Žehuňského rybníka a v neposlední řadě díky rozvinutému litorálu představuje zajímavé místo pro protahující či hnízdící ptáky. Proudnický rybník znají ornitologové či birdwatcheři zejména díky atraktivním koncentracím severských hus v období jarní migrace, či blízkosti polního mokřadu, který je lákavou tahovou zastávkou zejm. pro bahňáky. Jaký byl rok 2013 na těchto lokalitách?

 

Obě vodní plochy dělí vzdálenost cca 200m a ptáci velmi často přeletují. Mokřad v poli poskytuje potravní stanoviště nejen migrantům, ale i ptákum hnízdícím na rybníce či v jeho blízkém okolí (vrubozobí, pěvci). Období března bývá okolí rybníka (vč. polního mokřadu) shromaždištěm hus. Počty shromáždených hus nedosáhly v roce 2013 ani poloviny zaznamenaných maximálních počtů v roce 2012 (viz ZDE), ale zjištěný nejvyšši počet ze dne 19. března 2013, kdy zde bylo pozorováno celkem 3850 ex. hus polnich (Anser fabalis) stále potvrzuje vyjímečnost této oblasti pro severské husy. Hejna hus polních a běločelých (A. fabalis, A. albifrons; v průběhu hnízdní doby pak i hus velkých, Anser anser) byla často pozorována přímo v polním mokřadu či v poli obklopující mokřad.

V průběhu jarní migrace pak byly nejzajímavějšími druhy zjištěnými na polní louži bezesporu bahňáci. Atraktivním pozorováním byly krásné 2 ex. pisily čáponohé (Himantopus himantopus) zastižené dne 16.6.2013. Není bez zajímavosti, že pisila byla na tomto mokřadu pozorována již podruhé. První záznam pocházi z 18. května 2011, kdy zde 1 ex. pozoroval Mirek Jelinek. Lze předpokládat, že se zvyšováním počtu hnízdišť v jižních Čechách a na jižní Moravě se bude zvyšovat počet záznamů i v dalších regionech ČR. Jarní migrace bahňáků je o poznáni slabší než podzimní a tomu odpovídá nejen počet záznamů, ale i počet pozorovaných druhů. Mezi zajímavé migranty patřili na jaře roku 2013 např. jespák šedý (Calidris temminckii), vodouš rudonohý (Tringa totanus) ci kulík zlatý (Pluvialis apricaria). Mimo bahňáky bylo jedním z nejkrásnějších zážitků pozorování 1 ex. ibise hnědého (Plegadis falcinellus) dne 6. června 2013. Pravděpodobně týž jedinec byl pozorován i o zhruba týden později na nedalekém Žehuňském rybníku.

Během podzimní migrace byly pozorováni např. jespák křivozobý (Calidris ferruginea), jespák malý (Calidris minuta), kulík písečny (Charadrius hiaticula), jespák písečný (Crocethia alba) či bekasina větší (Gallinago media).

Proudnický rybník je tak trochu ve stínu Žehuňského rybníka – s menší rozlohou vodní plochy i litorálních porostů se snižuje i početnost druhů na ně vázaných. Lze předpokládat hnízdění chřástala kropenatého (Porzana porzana), který je každoročně zjišťován, v roce 2013 byl však slyšen pouze 21. dubna, taktéz lze předpokládat hnízděni bukáčka maleého (Ixobrychus minutus), který byl opakovaně slyšen v období 15. května – 20. června. V obou případech jde patrně pouze o jednotlivé páry. V posledních letech pravidelně hnízdí husa velká, v roce 2013 byly zjištěny celkem 4 páry vodící mláďata. Mimo vodní a mokřadní druhy ptáku je velmi zajímavým údajem pozorování 2 zpívajících samců strnada zahradního (Emberiza hortulana), které zjistil Mirek Jelínek v blízkém okolí rybníka 15. června. Bohužel se po tomto datu již nepodařilo ptáky v místě znovu potvrdit. Vzhledem k faktu, že v roce 2011 byl na přelomu června a července opakovaně zjišťován zpívající samec po dobu 20 dní, není tak hnízdění jednotlivých páru v širším okolí vyloučeno.

Výčet všech zajímavých setkání s ptáky není samozřejmě kompletní a je omezen na vybrané výsledky z loňské sezóny. Přispěl-li však tento příspěvek k Vaší chuti navštívit tuto zajímavou lokalitu, nezbývá než popřát dobré světlo a špetičku ornitologického štěstíčka.

 

Lukáš Kadava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation