Poldr Žichlínek

aa   Žichlínek – Žichlínský poldr je zajímavá stavba. Smyslem poldrů je snížení kulminačních průtoků vodních toků. Žichlínský poldr vznikl na toku Moravské Sázavy jako reakce na katastrofální povodně v létě 1997. Stavba je v ČR ojedinělá svým rozsahem. Nachází se v nadmořské výšce 345 m nad mořem, výměra je 166 hektarů (z toho je vodní plocha asi 10 %).

bb

Jaro na poldru v Žichlínku. Foto – Petr Moutelík.

Sympatické je, že zde nebyl pouze k vybudován suchý poldr, ale zároveň došlo i k revitalizaci území, dotčeného v minulosti zemědělskou velkovýrobou, melioracemi a napřímením toků. Vznikla zde nová půvabná koryta Moravské Sázavy a Lukovského potoka s meandry. Byla vybudována členitá jezera, tůně i mokřady. Vody byly vhodně zarybněny. Část poldru byla v minulém roce zalesněna. Spontánně zde vznikly podmáčené louky, které byly bohužel odvoněny stružkami ( to se ale dá velmi snadno napravit ). Pokud budou dodrženy deklarované minimální zásahy do přirozeného vývoje a nepoužívání herbicidů, vznikne zde území, unikátní v rámci celé ČR.

cc

Podzim na poldru v Žichlínku. Foto – Petr Moutelík.

Ptactvo přitahoval poldr již během výstavby. V současné době zde lze pozorovat mnoho zajímavého: např. zdejší koncentrace semenožravých ptáků jsou jinde nevídané. V roce 2008 zde byli pozorováni mimo jiné jeřábi popelaví, sokol stěhovavý a ústřičník velký. Pozorování bahňáků na meandrech Moravské Sázavy má i svou sportovní hodnotu. Pro milovníky přírody jsou návštěvy poldru šancí sledovat, jak rychle se „matka příroda“ vrací na území dříve drasticky změněná člověkem. Žichlínský poldr tak poslouží i ke získání zkušeností, které se stavbami tohoto druhu (včetně revitalizací) ani ještě nemůžeme mít.
Petr Moutelík

dd

Zima na poldru v Žichlínku. Foto – Petr Moutelík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation