Registrace významných ornitologických lokalit (VOL)

Cílem tohoto projektu Východočeské pobočky ČSO je vytvořit a postupně doplňovat či upravovat seznam významných ornitologických lokalit (VOL) na území Královehradeckého a Pardubického kraje za účelem zlepšení jejich stavu pro volně žijící druhy ptáků. „Registrace“ každé vybrané lokality spočívá v zjištění základních popisných údajů (název, typ lokality – rybník, močál, slepée říční rameno nebo přehrada, výměra v parcelách podle katastru, příslušnost k obci s rozšířenou působností, vlastník, případně uživatel nebo nájemce), dále v základní avifaunistické inventarizaci tam, kde aktuálni data scházejí a v popisu stávajicích nebo potencionílních zátěží lokality. Mozným prostředkem, jak lze dosáhnout zlepšení, je přihláška pobočky ke správním řízením na celou lokalitu, ale hlavně navázání živého a korektního kontaktu s vlastníkem, uživatelem nebo nájemcem lokality za účelem zajištění šetrného hospodaření na dotčené VOL, to vše na základě trvalého monitoringu lokality.

V první fázi se zaměřujeme zejména na vodní a mokřadní lokality mimo síť ZCHÚ, které na sebe vážou značný počet zvláště chráněných druhů ptáků. Postupně nebo podle sil souběžně chceme do databáze zařadit i lokality lesního, stepního aj. charakteru. Nalevo od tohoto textu může každý zájemce najít aktuálni seznam VOL, kterými se VČP zaobírá, po rozkliknuti každého názvu pak lze získat další údaje. Tento seznam je určen nejen pro informaci, ale předevsší proto, aby se každý mohl zapojit, protože bez pomoci terénních ornitologů v regionech nelze výše deklarovaný cíl naplnit. Vítány jsou jak podněty na doplnění seznamu VOL, tak i zapojení se do jejich konkrétní ochrany a monitoringu. Hlaáit se je možno na e-mailove adrese pobořky (vcpcso(@)centrum.cz).

Za výbor VČP Tomáš Diviš a Martin Fejfar

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation