Články k tématu: Semináře A Konference

Ornitologická sekce při Správě KRNAP

prunella1Téměř 40 let působí na ornitologické a občanské scéně Ornitologická sekce při Správě KRNAP. Založil ji 23. ledna 1975 RNDr. Petr Miles a spolu s třicítkou lidí tak položil základy terénní činnosti při pozorování a ochraně ptáků na území národního parku i přilehlého podhůří. V témže roce vyšlo také první číslo zpravodaje Prunella, který byl pojmenován podle významného zástupce krkonošské alpinské avifauny – pěvušky podhorní (Prunella collaris). Dnes má sekce 43 členů a její činnost koordinuje sedmičlenný výbor, který také tvoří redakční radu Prunelly. Ta vychází za podpory Správy KRNAP jednou ročně. Jsou v ní publikovány odborné články s regionálním zaměřením, zajímavá ornitologická pozorování z širší oblasti Krkonoš a přehled ptáků, okroužkovaných v zájmové oblasti. Zajímavým zpestřením je přehled a pozorování zajímavých krkonošských obratlovců.

Celý článek →

Je ornitologie opravdu vědou pro každého?

20101016aPro neznalce je treba vysvetleni otazky v nadpisu. „Ornitologie – veda pro kazdeho“ byl totiz oficialni nazev a zaroven nosne tema celostatni konference Ceske spolecnosti ornitologicke (CSO), ktera behem prvniho rijnoveho vikendu probehla v jihomoravskem Mikulove. A jednim dechem nutno rict, ze cely jeji prubeh daval na zminenou otazku kladnou odpoved. Temer z kazde prednasky, at uz slo o profesionalni ornitology ci amaterske nadsence, bylo patrne, ze bez vzajemne spoluprace si obe strany tezko dovedou ceskou ornitologii tezko predstavit. Nebyt amateru, neni dost dat z terenu. Nejde o zadny prevratny objev, ale mozna si to nekdo neuvedomi v plne sile a vyznamu.

Celý článek →

ORNITOLOGICKÝ PARK JOSEFOVSKÉ LOUKY

a Mezi Jaroměří a Josefovem vzniká první soukromá ptačí rezervace v České republice – Ornitologický park Josefovské louky (OPJL). Česká společnost ornitologická, která vznik parku připravovala, začala s výkupem pozemků v roce 2008. Ačkoli je hlavním důvodem celého záměru ochrana ptactva, rozhodně to neznamená, že by sem veřejnost neměla mít přístup. Právě naopak. Aby si návštěvníci mohli budoucí ornitologický park s jeho zvířecími obyvateli dobře prohlédnout (samozřejmě zadarmo), je plánováno vybudování povalových chodníčků i speciálních ptačích pozorovatelen.

Projekt ornitologického parku připravuje a realizuje několikačlenná pracovní skupina. V území probíhají a nadále budou probíhat různé úpravy, jejichž cílem je co nejvíce zlepšit podmínky pro ptáky. Kromě pravidelné údržby zdejších luk, kterou i nadále budou zajišťovat místní zemědělci, dojde i ke zbudování různých jezírek a tůní nebo k postavení umělých hnízdišť pro ledňáčky a čápy. Pro efektivnější hospodaření s vodou na celém území budoucího parku bude také šetrně zrekonstruován a zprovozněn unikátní závlahový systém. Ten do dnešních dnů jen chátral navzdory tomu, že se jedná o unikátní technickou památku.

Je potěšitelné, že se tento bohulibý projekt zatím setkává s pochopením a podporou všech, kteří s ním měli či mají co do činění. Díky vstřícnosti vlastníků i zde hospodařících zemědělců se daří postupně získávat nejdůležitější pozemky. Přínosná i příkladná zároveň je i spolupráce s městským úřadem Jaroměř, včetně pochopení zastupitelů města i okolních obcí.

V roce se pracovní 2009 se skupině podařilo na realizaci OPJL získat peníze od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ze kterých byla zaplacena Studie odtokových poměrů pro záměr OPJL. Ta je nutná pro obnovu poničeného historického závlahového systému. Lesy České republiky poskytly finanční dar na nákup pozemků a provozní režii. Východočeská pobočka České společnosti ornitologické přispěla na zhotovení letáku o vznikajícím parku. Kromě toho byly na Státní fond životního prostředí prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a zároveň rovněž na německou nadaci DBU připraveny a podány dva projekty. Ty jsou zaměřené na nákup pozemků, vyhloubení tůní, ornitologický, botanický a herpetologický průzkum, zbudování podpůrných prvků pro ptáky (instalace umělé hnízdní podložky pro čápa bílého a umělých hnízdišť pro ledňáčky – typ kontejner), zhotovení filmového dokumentu a provozní režii. Takže prosíme ornitology, aby drželi palce, neboť v případě, že budou tyto projekty podpořeny, bude to mít na další posun k vizi OPJL dost zásadní vliv.

Potěšitelná je rovněž spolupráce s místními organizacemi na ochranu přírody, jako je JARO Jaroměř nebo A-ROCHA – křesťané chrání přírodu, kteří záměr OPJL rovněž podporují a snaží se milovníkům ptactva pomáhat.

V území budoucího OPJL probíhají různé akce na propagaci záměru a získání podpory u široké veřejnosti. V červnu 2008 proběhla akce nazvaná „Noční příroda„, která byla uspořádána v rámci úzké spolupráce s JARO Jaroměř a A-ROCHA – křesťané chrání přírodu. Akce zaměřená na představení myšlenky ornitologického parku, ale i na seznámení účastníků se zdejšími rostlinami, plazy, ptáky, netopýry a nočním hmyzem, který byl lákán na světelný zdroj (s využitím odborných lektorů), se setkala s nebývalým zájmem. Navzdory průtrži mračen, která zuřila ještě asi 15 min. před začátkem programu, dorazilo přes 45 osob! K zajímavostem loňského roku patří i první oficiální návštěva ornitologického parku poslancem parlamentu ČR (Kateřina Jacques).

Zejména díky darům získaných od našich ornitologů a milovníků přírody se podařilo získat peníze na výkup prvních pozemků. ČSO zde proto v tuto chvíli již vlastní téměř tři hektary pozemků a na další jsou již podepsány kupní smlouvy! Další pozemky pro park přibudou v případě, že ornitologové uspějí s dvěma výše zmíněnými projekty. Avšak i v případě, že budou oba projekty podpořeny, je už teď jasné, že se z nich nepodaří vykoupit všechny potřebné pozemky. Začátkem roku 2009 historicky poprvé začaly chybět peníze na nákup pozemků určených pro OPJL. Někteří vlastníci však jsou stále ještě ochotní pozemky prodat. Proto prosíme každého, kdo by chtěl pomoci s realizací prvního ornitologického parku v ČR, aby tak učinil co nejdříve, nejlépe formou finančního příspěvku na nákup pozemků nebo alespoň šířením informace, že tyto prostředky sháníme. Význam má jakákoli částka, neboť čím dříve pozemky získáme, tím dříve budeme moci zrealizovat celý záměr a budeme moci lokalitu skutečně chránit.

Jestliže máte zájem si lokalitu nejprve prohlédnout, může vás zde osobně provést přímo správce rezervace a otec myšlenky OPJL Míla Hromádko (kontakt: cz976159@tiscali.cz, tel. 733 521 691). Další možností je zúčastnit se akcí, které zde v letošním roce budou probíhat. O akcích zde budeme průběžně informovat.

Více informací o všech akcích naleznete na stránkách www.jarojaromer.cz , odkaz Seznam akcí a rovněž na stránkách ČSO www.bidlife.cz pod odkazem Josefovské louky.

 

 

 

Další zajímavé články o Josefovských loukách ZDE a ZDE
David Číp

 

Zajímavosti ze schůze Ochrany dravcov Slovenska

   Varín – Minulou sobotu 15. listopadu 2008 proběhla ve Varíně nedaleko Žiliny pravidelná schůze sdružení Ochrana dravcov na Slovensku (RPS – Raptor Protection of Slovakia). Do místa konání v sídle správy Národního parku Malá Fatra se sjelo okolo 60 ornitologů a ochranářů z celého Slovenska a další necelá desítka z České republiky. Úvodní slovo si vzal jako již tradičně předseda RPSky Jožo Chavko, který shromážděné účastníky mile a s humorem přivítal.

Celý článek →