Ornitologická sekce při Správě KRNAP

prunella1Téměř 40 let působí na ornitologické a občanské scéně Ornitologická sekce při Správě KRNAP. Založil ji 23. ledna 1975 RNDr. Petr Miles a spolu s třicítkou lidí tak položil základy terénní činnosti při pozorování a ochraně ptáků na území národního parku i přilehlého podhůří. V témže roce vyšlo také první číslo zpravodaje Prunella, který byl pojmenován podle významného zástupce krkonošské alpinské avifauny – pěvušky podhorní (Prunella collaris). Dnes má sekce 43 členů a její činnost koordinuje sedmičlenný výbor, který také tvoří redakční radu Prunelly. Ta vychází za podpory Správy KRNAP jednou ročně. Jsou v ní publikovány odborné články s regionálním zaměřením, zajímavá ornitologická pozorování z širší oblasti Krkonoš a přehled ptáků, okroužkovaných v zájmové oblasti. Zajímavým zpestřením je přehled a pozorování zajímavých krkonošských obratlovců.

20130124bČlenové ornitologické sekce se podílejí na monitoringu a ochraně ptáků Krkonoš. Vyvíjejí vědeckou činnost a provádějí amatérská pozorování pro závěry regionální, republikové i mezinárodní ornitologie. Spolupracují na sledování naturových druhů ptačí oblasti Krkonoše (čáp černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius), lejsek malý (Ficedula parva), chřástal polní (Crex crex), slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica), sýc rousný (Aegolius funereus) a tetřívek obecný (Tetrao tetrix)) a pečují o umělé hnízdní dutiny pro dravé ptáky, sovy i drobné pěvce.

Velký význam kladou také na osvětovou činnost a práci se širokou veřejností, např. spolupracují s místními školami. Největší akci tohoto druhu je bezesporu „Vítání ptačího zpěvu“. Pro velký zájem veřejnosti probíhá v centru města Vrchlabí i na jeho periferii ve dvou termínech na konci dubna a začátku května.

Oblastní ornitologická sekce při Správě KRNAP je neformální volné sdružení lidí se zájmem o přírodu v našem regionu. Chce-li se někdo připojit k naší činnosti, má u nás dveře otevřené. (kontakt: dusan.vodnarek(@)email.cz)

Dušan Vodnárek, předseda ornitologické sekce

20090223

20130124a

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation