Články k tématu: Úrazy A úhyny Ptáků

Nález bukače velkého v Moravské Třebové

    Moravská Třebová – Dne 12.3.2009 mne informoval člen ČSOP v Moravské Třebové Ing. Kamil Sopoušek o nálezu kadáveru většího druhu vodního ptáka, kterého mi později přinesl na ukázku, a kterého jsme posléze určili jako exempláře bukače velkého (Botaurus stellaris). Bukač byl nalezen v porostu na břehu řeky Třebůvky. Vzhledem ke stavu značného rozkladu usuzujeme, že mrtvý jedinec ležel pod sněhovou pokrývkou delší dobu a nalezen byl až po jejím roztání. Na základě vyjádření okolních ornitologů se domníváme, že pták mohl uhynout někdy počátkem měsíce února. Příčinou úmrtí byl nejspíše střet letícího ptáka s dráty elektrického vedení, které v tomto místě křižuje komunikaci a řeku.

   
Bukač velký je v oblasti Svitavska a Moravskotřebovska vůbec vzácným druhem a především o jeho hnízdění v oblasti nejsou spolehlivé doklady. Stejně tak zimování druhu není z oblasti Moravské Třebové a jejího okolí známé, nejbližší zaznamenané a publikované zimování pochází z přelomu let 2000/2001, kdy byl jeden exemplář opakovaně pozorován na Dolním rybníce ve Svitavách (MACH 2002). Na základě zjištěných skutečností můžeme rovněž v tomto článku uvedený výskyt považovat za zimní, ačkoliv se jednalo s největší pravděpodobností o nešťastnou nehodu již migrujícího ptáka.

Literatura: MACH, J., 2002: Zimní výskyt bukače velkého (Botaurus stellaris) ve Svitavách. Panurus, 12: 83-84.

Mohou mokré střechy za problémy táhnoucích vodních ptáků?

a
Kněžmost – Existují důkazy o pomýlení vodních ptáků, kteří během svých tahů (zejména v noci) nedokázali rozpoznat namoklou silnici od vodní hladiny. V případě potápek či potáplic pak mělo takové „přistání“ fatální následky. Pokud se ptáci nezabili přímo, vzlétnout se jim už nepodařilo. Zmrzačení končili mnohdy pouť v nejbližších záchranných stanicích.

Celý článek →

Příběh slavičího kroužku

m

Kroužkovaný slavík obecný zabitý po nárazu do okna. Foto – Pavel Kverek.

Buda (Bakov nad Jizerou), rybník Pátek – Připnutím kroužku na nohu opeřence se začíná psát příběh ptačího života. S přispěním náhody se pak můžeme stát někdy svědky pozoruhodných ptačích výkonů, jindy zase tragédií. Přestože za léta mého výzkumu převládají příběhy s dobrým koncem, ten poslední, o který se chci podělit, patří mezi ty smutné.

Celý článek →

Silně ohrožený čáp černý zahynul při dosednutí na sloup VN

detail odbočovacího sloupu

Detail odbočovacího sloupu smrti u Plasnice – foto: ing. R.Remeš

   Deštné v Orlických h. – V pátek 15. srpna byl Správě CHKO Orlické hory ohlášen nález uhynulého exempláře čápa černého v oblasti Plasnice u Deštného v O.h. Při podvečerní návštěvě byl na udaném místě na nedávno pokosené louce nalezen kadaver čápa uhynulého před několika dny. Na těle nebyly nalezeny žádné viditelné stopy vnějšího poranění ani nemoci. Za vysoce pravděpodobnou příčinu úhynu tak lze považovat zásah proudem z vedení vysokého napětí pod jehož odbočovacím stožárem došlo ke smutnému nálezu.

Celý článek →

Tragický konec života čápa na lince vysokého napětí

čáp bílý

Čáp bílý zabitý na lince VN 110 kV u Dlouhé Vsi


Rychnov nad Kněžnou
– O tom, jak jsou linky vysokého napětí nebezpečné pro velké druhy ptáků, svědčí další nález zabitého čápa bílého, jehož kadaver byl nalezen dne 10. srpna 2008 u obce Dlouhá Ves na Rychnovsku. V době nálezu již několik dnů mrtvý pták ležel na strništi přímo pod vodiči linky VN, která probíhá podél obce do nedaleké rozvodny. Další čáp tak přišel o život nedlouho před odletem do zimovišť. Nález byl fotograficky zdokumentován.

Královédvorský čáp zahynul v Broumově

čáp bílý

Usmrcený čáp bílý (Ciconia ciconia) – foto: J.Vrána

   Broumov – Minulé úterý ráno zahynul na trafostanici čistírny odpadních vod v Broumově mladý čáp bílý, který nesl na levé noze kroužek Národního muzea Praha s kódem Bx 14419. Dosedající pták byl podle externího ohledání zasažen elektrickým proudem, který průchodem přes tělo mezi křídlem a jednou z končetin zvíře usmrtil. Dle údajů pražské kroužkovací centrály byl tento čáp označen koncem měsíce června jako mládě na jednom z hnízd ve Dvoře Králové nad Labem.
Podle informací ornitologa Kamila Čiháka byl usmrcený čáp odchován na hnízdě, které se nachází na rotundě jednoho ze vstupů do dvorské zoologické zahrady. Zdejší čapí pár měl v letošním roce tři mláďata, která však zatím mají krutý osud. První z nich se zamotalo do lanka na konstrukci rotundy a po pádu na zem patrně někde v křoví uhynulo. Druhé z mláďat ukončilo svoji pouť právě v Broumově, když od místa zrození ulétlo pouhých 40 km. Bohužel, takovýto konec života je u mladých a nezkušených čápů poměrně častý, neboť linky VN většinou nemají žádné ochranné prvky, které by usmrcení dosedajících velkých druhů ptáků zamezily.

Vichřice a ptáci

po vichřici... - foto Světlana Vránová

po vichřici… – foto Světlana Vránová


Pardubice
– Zpráva ČTK, 25.6.2008: „Silné bouřky, přívalové deště a vítr zkomplikovaly vpodvečer život lidí zejména v západní, střední a východní části Čech, kde po sobě řádění přírodních živlů zanechalo spadlé stromy, ale i domy bez elektřiny a zatopené domy, garáže a další objekty. České dráhy musely úplně nebo částečně omezit provoz na řadě tratí…
Nějaký ten pátek už na světě jsem a pár pořádných bouřek jsem viděla. To, co se ve středu okolo 20.30 přehnalo Pardubicemi, ale byla bez nadsázky nejhorší bouře, jakou jsem kdy zažila. Vichřice hnala kroupy o průměru 2 cm šílenou rychlostí (prý 34 m/s) v prakticky vodorovném směru. Na co kroupy narazily, to doslova odřízly – listí ze stromů, natě brambor, kytky na záhonech… Rozbíjely okna, dělaly důlky do aut, vítr porážel vzrostlé veliké stromy jak sirky. Trvalo to 20 min. a pak nastal klid.

Celý článek →