Články autora: Lukáš Kadava

Mapování rozšíření a populační hustoty sýčka obecného v České republice v letech 2015-2016

Sýček obecný na hnízdišti na Královehradecku. Foto L. KadavaSýček obecný (Anthene noctua) patří k druhům, jejichž počty se výrazně snižují ve velké části hnízdního areálu. Také v České republice jde o druh, jehož početnost klesla v minulých letech na kritickou mez. Zdali se nalezne cesta k ochraně této sovičky, napoví již čtvrtý program celorepublikového sčítání sýčka obecného, který organizuje Česká společnost ornitologická ve spolupráci s Ústavem biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Ve východních Čechách patří sýček v řadě oblastí k nezvěstným druhům. Přesto není vyloučeno, že existují lokality, kde sýčci přežívají a unikají pozornosti.

Celý článek →

Jak jsme se prošli po dně Bohdanečského rybníka

Jeřábi popelaví v NPR Bohdanečský rybník. foto L. Kadava

Jeřábi popelaví v NPR Bohdanečský rybník. foto L. Kadava

Projít se po obnaženém dně NPR Bohdanečský rybník se hned tak nepoštěstí. Vidět známou východočeskou rezervaci z míst, kam se běžný návštěvník nedostane – navíc s odborným výkladem Vlastimila Peřiny a Milana Růžičky z AOPK Pardubice a Adolfa Vondrky z místního rybářského podniku. To byla hlavní lákadla „Procházky po dně“ NPR Bohdanečského rybníka, kterou pro VČP ČSO připravila pardubická Agentura ochrany přírody a krajiny v sobotu 14. února 2015. A zajímaví ptáci samozřejmě byli také k vidění!

Celý článek →

Změny v redakci časopisu Panurus

panurus_obrazek

Po vydání Panuru č. 23/2014 ukončil roli vedoucího redaktora po osmi redigovaných číslech Martin Paclík. Za příkladnou péči o vysokou odbornou i technickou kvalitu našeho ornitologického časopisu si zaslouží upřímné poděkování. Od letošního čísla po něm přebírá pozici vedoucího redaktora Libor Praus. Příspěvky do letošního čísla zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu libor.praus@gmail.com a nebo ve výjimečných případech poštou na adresu Východočeské pobočky ČSO při VČM v Pardubicích, Zámek 2, 530 03 Pardubice.

Bude zimovaní jeřába popelavého ve východních Čechách pravidelností?

Jeřábi popelaví v cidlinské nivě v lednu 2015. foto L. Vaněk

Jeřábi popelaví v cidlinské nivě v lednu 2015. foto L. Vaněk

V roce 2007 byl publikován v Panuru příspěvek o prvním úspěšném zimování jeřába popelavého (Grus grus) ve východních Čechách na Jičínsku (a potažmo v celé České republice) v sezóně 2004/2005. Autoři mimo jiné vyslovují tezi, že s přibýváním klimaticky mírnějších zim bude přibývat i případů zimních zástihů jeřábů popelavých. Zatím je zimní období 2014 /2015 na zimní výskyt jeřábů ve východních Čechách velmi bohatý.

Celý článek →

Chráněná území v Evropě zmírňují dopad klimatických změn na distribuci ptáků

Samci morčáka bílého (Mergellus albellus) Foto: Milosz Kowalewski

Morčák bílý (Mergellus albellus) Foto: Milosz Kowalewski

Globální oteplování způsobuje změny v rozšíření mnohých druhů ptáků. Jedním z nich je morčák bílý (Mergellus albellus), vzácný a celoevropsky chráněný druh kachny, jehož zimující populace se v důsledku zmírnění klimatických podmínek posunula v posledních 25 letech do severovýchodní Evropy. Nejnovější studie v časopisu „Diversity and Distributions” devatenácti vědců z šestnácti evropských zemí, založená na výsledcích Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census), dokazuje, že Ptačí oblasti, (Special Protected Areas – SPA), které byly vyhlášeny na základě Směrnice o volně žijících ptácích, přispěly k uvedeným změnám v rozšíření tohoto  zajímavého druhu.

Celý článek →

Vyšel Panurus č.23

20140119Vážení přátelé, vyšlo nové, již 23. číslo ornitologického časopisu Panurus.  V jeho obsahu naleznete celkem 11 příspěvků, mj. shrnutí poznatků o zimování vodních ptáků na nádrži Želivka v letech 2008/2009 – 2013/2014, poznatky o výskytu a hnízdění sýčka obecného (Athene noctua) na Novobydžovsku a Chlumecku, či výsledky barevného značení havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic a další (kompletní obsah ZDE).  Nové číslo je již k prodeji za cenu 120,- Kč, k dostání bude mj. na jarní schůzi VČP ČSO. Veškeré informace o distribuci a objednávkách ZDE.

Celý článek →

Rok 2014 na Proudnici

Severské husy odpočívají na hladině Proudnického rybníka. Foto J. Studecký

Severské husy odpočívají na hladině Proudnického rybníka. Foto J. Studecký

Proudnický rybník je oblíbenou ornitologickou a birdwatcherskou lokalitou. Zejména v předjaří a v době tahu ptáků se lze setkat s atraktivními ptačími hosty. Ovšem i v hnízdní době se vyplatí tuto přírodovědně i esteticky zajímavou lokalitu navštívit. Tento příspěvek si neklade za cíl podat kompletní obraz místní avifauny, ale seznámit čtenáře s tím nejzajímavějším, co ptačí sezóna v roce 2014 přinesla.

Celý článek →

Rozhovor se Zdeňkem Vermouzkem: Ptačí rezervace Josefovské louky

Interview se Zdeňkem Vermouzkem o péči o ptačí rezervaci Josefovské louky. Rozhovor vedl Jan Dušek. Rozhovor vyšel na serveru www.forumochranyprirody.cz

2015 – Rok pobočky pro volavku popelavou

Volavka popelavá (Ardea cinerea). Foto T. Bělka

Volavka popelavá (Ardea cinerea). Foto T. Bělka

Po inspiraci v dalších regionálních pobočkách ČSO jsme dospěli k závěru, že bude dobré vyhlásit vedle Ptáka roku „republikového“ také jeho „regionálního“ zástupce.  Záměrem pobočky je zejm. touto kampaní mezi členskou základnou VČP ČSO získat aktuální data o druzích,  jejichž detailní znalost v rámci regionu umožní získat relevatní data ve správních řízeních a mít tak větší možnost lokální praktické ochrany přírody

Pro rok 2015 byla výborem pobočky vybrána volavka popelavá (Ardea cinerea). Tento druh nebyl vybrán náhodou.

Celý článek →

Láska na první přičichnutí: mohou si ptáci vybírat partnera podle vůně?

Racek tříprstý na hnízdě. Foto Joel WhiteVýběr hnízdního partnera je často nejdůležitějším rozhodnutím v životě zvířat. Vědci z Konrad Lorenz Institute of Ethology našli první důkaz, že ptáci si mohou vybírat svého partnera podle specifického zápachu. Výzkumný tým porovnal chemické složení mazových žláz racka tříprstého (Rissa tridactyla) s geny, které mají význam pro imunitu ptáků. Racci, kteří si vzájemně „voní“ (tj. mají podobný pach) mohou mít i podobné geny pro imunitu. Vzhledem k tomu, že ptáci se raději páří s nepříbuznými jedinci, vědci nyní zjistili, že právě specifický zápach může být pravděpodobným mechanismem, podle kterého si uvědomují příbuznost. Zjištění byla publikována v Scientific Reports.

Celý článek →