Obsah rubriky: Faunistika

Střídání „správců“ čapích hnízd

Mláďata čápa bílého na hnízdě. Foto J. Zajíc

Mláďata čápa bílého na hnízdě. Foto J. Zajíc

Na začátku 70. let 20. století hnízdilo na jihu okresu Náchod celkem osm párů čápa bílého (Ciconia ciconia) – čtyři páry na březích přehrady Rozkoš, tři páry v Dolním Pometují a pár v Rasoškách. Později byla nová hnízdiště založena a obsazena na dalších 10 místech – čtyři v Dolním Pometují, dvě v blízkosti Rozkoše a čtyři na jiných místech. V několika posledních letech jsou ne zcela pravidelně vyváděna mláďata už jen z dvou hnízd v Dolním Pometují, z jednoho hnízda na břehu Rozkoše a dvou hnízd na jiných místech jižní poloviny okresu Náchod (bližší viz Diviš, T., 2011: Čáp bílý v Dolním Pometují – historie a současnost).

Celý článek →

Přírodní památka Pamětník z „ptačí perspektivy“

Moták pochop v PP Pamětník nepravidelně hnízdí. Foto L. Kadava

Moták pochop v PP Pamětník nepravidelně hnízdí. Foto L. Kadava

Říční nivy v přírodě blízkém stavu se v podmínkách České republiky uchovaly jen zřídka. Komplex biotopů zahrnující neregulovaný tok Mlýnské Cidliny a její říční nivy s krajinnými strukturami, mající místy antropogenní původ (tj. zatopené maloplošné pískovny a sečené louky), vytvářejí pestrou a harmonickou krajinu v k.ú. obce Pamětník u Chlumce nad Cidlinou v Královehradeckém kraji, která je od roku 1995 chráněna jako Přírodní památka Pamětník. Dne 1.7. 2015 uplyne 20 let od vyhlášení PP, kterou místní nazývají Kotrdáč. To je jistě důvod k alespoň stručnému vyzdvižení významu, který má lokalita i mimo své hlavní předměty ochrany. Ornitologické poměry byly doposud poněkud stranou zájmu a to zvláště pro nedostatek místních dat. Lokalita také nebyla systematicky a dlouhodobě sledována. Jaká je tedy zdejší současná krajina „z ptačí perspektivy“?

Celý článek →

Kontrola hnízdních budek pro skorce vodního na území CHKO Orlické hory v roce 2014

Skorec vodní. Foto J. Bartoš

Skorec vodní. Foto J. Bartoš

V zimních měsících 2007/2008 bylo instalováno 35 hnízdní polobudek pro skorce vodní (Cinculs cinclus) na tocích říčky Bělé, Zdobnice a Divoké Orlice na území CHKO Orlické hory. Od sezony 2012 byl počet těchto hnízdních příležitostí rozšířen na konečných 72 ks. V počátku hnízdní podpory byly budky instalovány pod mostky přímo na jmenovaných tocích nebo jejich bočních přítocích nejčastěji na stěnu mostů nad vodou. Část budek byla umístěna na kmeny doprovodných dřevin.

Celý článek →

Luňák hnědý a luňák červený pravidelně hnízdí na Novobydžovsku

Luňáci hnědí. Foto J. Peltomäki

Luňáci hnědí. Foto J. Peltomäki

Ještě před několika lety byly oba druhy luňáků (Milvus migrans / Milvus milvus) v západní části bývalého okresu Hradec Králové opravdovou vzácností. Luňák hnědý byl vůbec prvně zjištěn až v roce 2008. Od té doby krajinu Novobydžovska (méně již Chlumecka) vzali oba druhy těchto elegantních druhů dravců za svoji a dnes můžeme směle prohlásit, že se jedná ve zdejší oblasti o pravidelně hnízdící druhy.

Celý článek →

První pololetí roku 2014 na přehradě Rozkoš

Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) – pravidelný zimní host na přehradě. Foto J. Vaněk

Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) – pravidelný zimní host na přehradě. Foto J. Vaněk

V tomto ohlédnutí za ornitologickým děním na přehradě Rozkoš se vrátím do první poloviny roku 2014. Vzhledem k velkému množství dat z této lokality se jedná jen o výběr některých pozorováním, jejichž zajímavost je dána buďto atraktivitou samotného ptačího druhu, mimořádným počtem pozorovaných jedinců, nebo neobvyklou dobou  pozorování. Pro lepší přehlednost jsem použil členění podle jednotlivých řádů.

Celý článek →

Úspěšné orlí anabáze

Portrét vypouštěné orlice na Žehuňském rybníku. Foto L. Kadava

Portrét vypouštěné orlice na Žehuňském rybníku. Foto L. Kadava

I na tak velké ptáky, jako je orel mořský (Halliaeetus albicilla) číhá v přírodě řada nástrah. Nejznámější jsou bohužel zejm. v souvislosti s cílením pokládáním otrávených návnad, kterých jsou orli mořští často obětí. Pokud se však události obrátí správným směrem ke zdárnému konci, je to vždy potěšující příběh. Tím spíše, že v jedné ze dvou níže popsaných událostí hrají důležitou roli lesníci či myslivci.

Celý článek →

Jaká bude letošní sezóna čápů bílých ve východních Čechách?

čápiV loňském roce se ve východních Čechách čápům dařilo. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji bylo zaznamenáno více než 140 obsazených čapích hnízd. Byl to v porovnání s předchozími roky dosud nejvyšší zjištěný počet. Nejvíce párů sídlilo v okrese Ústí nad Orlicí (32 párů), nejméně naopak v okrese Pardubice (9 párů). Tyto počty podporují známý trend, kdy čápi mizí z nížinných oblastí a přibývá jich ve vyšších nadmořských výškách. Největší vliv na tento přesun má zřejmě způsob obhospodařování zemědělské krajiny. Čápům totiž nejvíce vyhovuje pestrá krajina s dostatkem luk a pastvin, kde nachází dostatek potravy. Loňský rok byl i úspěšný počtem odchovaných mláďat. Celkem jich z hnízd vylétlo více než 250.

Celý článek →

Druhé pololetí roku 2013 na přehradě Rozkoš – část 2.

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

Mladá potápka rudokrká se na Rozkoši zdržovala téměř tři měsíce. Foto je z prvního dne jejího pobytu. Foto J. Vaněk

S určitým zpožděním, způsobeným výpadkem pobočkových webových stránek přináším souhrn nejzajímavějších ornitologických pozorování z přehrady Rozkoš za druhou polovinu roku 2013. V předchozím příspěvku jsem se zaměřil na přehled pozorování nejpečlivěji sledované skupiny ptactva na lokalitě – na bahňáky. Tento příspěvek přináší přehled zajímavých pozorování ostatních skupin ptactva.

Celý článek →

Bude zimovaní jeřába popelavého ve východních Čechách pravidelností?

Jeřábi popelaví v cidlinské nivě v lednu 2015. foto L. Vaněk

Jeřábi popelaví v cidlinské nivě v lednu 2015. foto L. Vaněk

V roce 2007 byl publikován v Panuru příspěvek o prvním úspěšném zimování jeřába popelavého (Grus grus) ve východních Čechách na Jičínsku (a potažmo v celé České republice) v sezóně 2004/2005. Autoři mimo jiné vyslovují tezi, že s přibýváním klimaticky mírnějších zim bude přibývat i případů zimních zástihů jeřábů popelavých. Zatím je zimní období 2014 /2015 na zimní výskyt jeřábů ve východních Čechách velmi bohatý.

Celý článek →

Podzim 2013 na přehradě Rozkoš – část. 1 (bahňáci)

Mladý jespák malý. Foto J. Vaněk

Mladý jespák malý. Foto J. Vaněk

Čas podzimního tahu ptactva patří na Rozkoši k ornitologicky  nejatraktivnějším obdobím roku. Množství ptáků táhnoucích na svá zimoviště nachází v podzimním období na Rozkoši vhodné podmínky pro svoji tahovou zastávku. Kromě řady jiných faktorů přispívá k těmto dobrým podmínkám pravidelné snižování hladiny v podzimních měsících a s tím spojené obnažování bahnitých ploch na kterých ptáci hledají potravu.

(Pozn. red.: Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2013 byly na pobočkovém webu technické problémy, vracíme se k doplnění chybějících faunistických údajů z Rozkoše tak, jak jste byli zvyklí. Další příspěvky nás čekají podle toho, co nabídne nadcházející sezóna. Díky za pochopení!)

Celý článek →