Střídání „správců“ čapích hnízd

Mláďata čápa bílého na hnízdě. Foto J. Zajíc

Mláďata čápa bílého na hnízdě. Foto J. Zajíc

Na začátku 70. let 20. století hnízdilo na jihu okresu Náchod celkem osm párů čápa bílého (Ciconia ciconia) – čtyři páry na březích přehrady Rozkoš, tři páry v Dolním Pometují a pár v Rasoškách. Později byla nová hnízdiště založena a obsazena na dalších 10 místech – čtyři v Dolním Pometují, dvě v blízkosti Rozkoše a čtyři na jiných místech. V několika posledních letech jsou ne zcela pravidelně vyváděna mláďata už jen z dvou hnízd v Dolním Pometují, z jednoho hnízda na břehu Rozkoše a dvou hnízd na jiných místech jižní poloviny okresu Náchod (bližší viz Diviš, T., 2011: Čáp bílý v Dolním Pometují – historie a současnost).

Obnova hnízda ve Veselici v dubnu 2010. Foto T. Diviš

Obnova hnízda ve Veselici v dubnu 2010. Foto T. Diviš

V jižní části okresu Náchod jsem se připojil k monitoringu a kroužkování čápa bílého už v roce 1972. V „čapí“ skupině, vedené tehdy kroužkovatelem panem Stanislavem Horákem z Náchoda, pracovali mí vrstevníci Josef Foret a Jiří Hejduk z České Skalice. Zejména Josef F. byl terénním „ohařem“ k neutahání a výborným hledačem ptačích hnízd. Od roku 1977 jsem se stal držitelem kroužkovacího oprávnění a mladé čápy na jihonáchodských hnízdištích jsem začal značit mně přidělenými kroužky.

Až na nepatrné výjimky žije dnes u nás čáp bílý synantropně, uvnitř lidských sídel. Zcela nezbytnou specifikou jeho monitoringu a kroužkování je tedy navázání a udržování dobrých až přátelských vztahů s majiteli pozemků, hnízdních stromů a staveb a zcela samozřejmě pak také povinnost údržby hnízd nebo výstavby náhradních hnízdních podložek za zřícená nebo zřícením ohrožená hnízda. Sběr dat v hnízdech a kroužkování mláďat je pak možno považovat za jakousi odměnu za předchozí péči a práci.

Stavba nové podložky na letišti v Novém Městě nad Metují – Krčíně v březnu 2002. Foto T. Diviš

Stavba nové podložky na letišti v Novém Městě nad Metují – Krčíně v březnu 2002. Foto T. Diviš

Monitoring, údržba hnízd a kroužkování čapích mláďat jsou spojeny s úkony náročnými na fyzickou zdatnost a obratnost a nelze je tedy vykonávat při poklesu výkonnosti v důsledku nemoci nebo pokročilého věku. Předat správu čapích hnízdišť mladšímu kolegovi je lépe o trochu dříve než by bylo nezbytně nutné, než o okamžik později, než je zdrávo. Mám to štěstí, že se čápu bílému v jiných částech regionu intenzivně věnuje výtečný znalec ptáků a zdatný terénní ornitolog Petr Kafka z Červeného Kostelce, a tak jsme společně s mou manželkou Janou a vnukem Matyášem v pátek 3.7.2015 obsazená hnízda navštívili za účelem jejich fyzického předání novému správci, který také hned 4 mláďata ve Slavětíně nad Metují a 3 mláďata ve Veselici okroužkoval. K předaným hnízdištím je třeba doplnit ještě letos neúspěšné hnízdo v Provodově, nedostupné hnízdo na ocelovém komíně v Jaroměři – Cihelnách a pro havarijní stav komína nepřístupné hnízdo v Heřmanicích. Součástí předávek bylo také moje oznámení obecním úřadům, kterým patří pozemky a objekty s hnízdy ve Slavětíně a ve Veselici a privátnímu vlastníkovi pozemku a hnízdní podložky v Provodově.

Petr Kafka na hnízdě ve Veselici 3.7.2015. Foto T. Diviš

Petr Kafka na hnízdě ve Veselici 3.7.2015. Foto T. Diviš

Počínaje výše uvedeným datem je tedy novým správcem hnízdišť, údržbářem hnízd a kroužkovatelem čápa bílého v jižní části okresu Náchod Mgr. Petr Kafka. Ostatní kolegy ornitology a kroužkovatele prosím, aby změnu s respektem vzali na vědomí a svůj případný kontaktní zájem o výše zmíněná i ve spravované oblasti případně nově vzniklá hnízdiště s panem Kafkou dopředu konzultovali.

 Tomáš Diviš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post Navigation