Obsah rubriky: Nezařazené

Zimují mladí černí čápi v Izraeli?

čáp černý

Mladý čáp černý (ciconia nigra) – foto: J.Plšek

Bojanov, Teplice nad
Metují
– Tři mladí čápi černí
původem z východních Čech byli v průběhu uplynulé zimy zastiženi ve státě Izrael na Blízkém východě. Dva sourozenci z hnízda od obce Bojanov na Chrudimsku a jeden pták z hnízdiště v Adršpašsko- teplických skalách na Náchodsku se koncem loňského listopadu a začátkem prosince zdržovali severně od města Nábulus. Posledním pozorováním je pak odečet jednoho bojanovského čápa ze začátku letošního března. Ptáci byli identifikováni podle alfaunumerického kódu plastového kroužku bílé barvy, který nesou společně s kroužkem Národního muzea Praha, a odečetl je německý ornitolog Carsten Rohde.

Celý článek →

Odečty labutí z projektu

Na této stránce budeme informovat o některých odečtech labutí velkých (Cygnus olor), které byly označeny v rámci projektu Labutě 2008 na zimovištích na řece Labi v Hradci Králové (50°12’44″N, 15°49’40″E) a na nádrži Bajkal v Pardubicích (50°02’N 15°47’E).
Případné odečty prosím zasílejte na adresu koordinátorky projektu p. Světlany Vránové.

Celý článek →

Revize hnízdišť racka chechtavého

Racek chechtavý (Larus ridibundus)    Vážení kolegové, nejspíš většina z vás zaznamenala, že jako pták roku byl pro letošek Českou společností ornitologickou vybrán racek chechtavý. Nejde sice o druh zvláště chráněný ve smyslu § 48 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, avšak v posledních letech došlo k zániku některých jeho hnízdišť i současnému poklesu celkového počtu hnízdících párů.

Celý článek →

Čáp bílý v Lípě nad Orlicí již není sám!

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

Čáp bílý (Ciconia ciconia)


Lípa nad Orlicí
– Přes celou letošní zimu se v obci Lípa nad Orlicí na Rychnovsku zdržoval dospělý jedinec čápa bílého (Ciconia ciconia). Pták byl pozorován mnoha občany a ornitology při sběru potravy na polích v okolí obce nebo při odpočinku na místním letitém čapím hnízdě. Na této stavbě nebo na okolních střechách zimující čáp trávil i četné mrazivé noci. Při sněhové pokrývce mu někteří občané obce vylepšovali jídelníček, který se obvykle skládal z ulovených hrabošů. Období migrace, které je u čápů dlouhé skoro 7 měsíců přečkal však v osamění.

Celý článek →

Přílet sokolů na východ Čech

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)    Východní Čechy – Druhá únorová dekáda je obdobím, kdy se na svá hnízdiště vracejí velmi vzácní sokoli stěhovaví (Falco peregrinus). Tito ušlechtilí sokolovití dravci přilétají v těchto dnech do alpínského pásma Krkonoš a skalních měst Broumovska a Českého ráje, aby zde vyvedli své nové potomstvo. Jako první se vracejí samci, kteří dlouhé hodiny vysedávají na vyvýšených místech a čekají na partnerky, které přilétají o dva týdny později. Tok páru se odehrává v průběhu měsíce března, na jehož konci sokoli usedají na snůšky.

Celý článek →

První výsledek projektu Labutě 2008

Labuť velká (Cygnus olor)

Labutě velké (Cygnus olor) v Meziměstí – foto: J.Vrána)

Náchodsko – Na vodních plochách Náchodska a okolí bylo v posledních dvou dnech provedeno šetření s cílem zjistit přítomnost značených labutí velkých, které byly v počtu 50 exemplářů okroužkovány při polsko-českém projektu na zimovištích v Hradci Králové a Pardubicích. Ačkoliv se ještě většina ptáků zdržuje v centru obou velkých měst, kde nalézají snadnou obživu, někteří jedinci by se již mohli vydat na svá hnízdiště. Ornitologové zkontrolovali celkem 12 lokalit, na kterých zjistili výskyt 14 labutí (8 dospělých a 6 mladých ptáků). Tři ptáci z tohoto vzorku byli označení kroužky.

Celý článek →

Volavky bílé zastřeleny v NPR Žehuňský rybník


Volavky

Zastřelené volavky s uřezanými zobáky – foto:P. Hůlka

 Žehuň – Další závažný případ ptačí kriminality byl zjištěn na území Žehuňského rybníka, který je Národní přírodní rezervací a Významnou ptačí oblastí Natura 2000. V pátek 8.2.2008 při pozorování ptáků člen České společnosti ornitologické Petr Hůlka nalezl mrtvá těla volavek. Jednalo se o dvě přísně chráněné volavky bílé (zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený) a dále o volavku popelavou, kterou není možné lovit bez souhlasu orgánů ochrany přírody (v tomto případě udělen nebyl). Nalezená torza byla objevena nedaleko ústí řeky Cidliny do rybníka u obce Zbraň a k jejich zastřelení muselo dojít zhruba někdy před měsícem. Všechny tři volavky měly uříznuté hlavy. Tento barbarský čin má na svědomí neznámý pachatel. Kromě zastřelených ptáků je na místě nápadné množství vystřílených patron.

Celý článek →

Labutě v r. 2008

Kroužkování labutí velkých (Cygnus olor) v Hradci Králové a v Pardubicích v lednu 2008 – začátek tříletého společného projektu Východočeské pobočky České společnosti ornitologické a Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

   Ve dnech 23. – 27. ledna 2008 se účastnila sedmičlenná skupina z Południowowielkopolskiej Grupy OTOP na pozvání Východočeské pobočky ČSO první akce společného projektu „Výzkum labutě velké v Hradci Králové a v Pardubicích”.

Celý článek →

Podepsána smlouva o spolupráci

    Pardubice – V době pobytu polské skupiny z PwG OTOP (Jihovelkopolská pobočka polské společnosti na ochranu ptáků) došlo mezi VČP ČSO a PwG OTOP k podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Za českou stranu smlouvu podepsal předseda VČP ČSO Martin Fejfar, za polskou předseda PwG OTOP Paweł T. Dolata.

   Podpis smlouvy nechceme chápat jakou pouhou formalitu. Byli bychom rádi, aby naše díky labutím navázané přátelství přerostlo v opravdovou spolupráci a hojné vzájemné návštěvy.

 

 

Brzký návrat špačků a čejek

Čejka chocholatá    Východní Čechy – Po posledním oteplení se na několika místech v kraji již objevili první navrátilci z teplých krajin – špačci obecní (Sturnus vulgaris) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Ačkoliv obvyklým termínem jejich návratu je přelom února a března, letos někteří z nich přilétli již nyní o 5 týdnů dříve. Podle databáze na serveru ČSO byly desítky špačků pozorovány u Bohuslavic na Náchodsku a další dokonce u vysoko položené Rokytnice v Orlických horách. Čejky chocholaté byly jako první pozorované na Žehuňském rybníku, dále na Pardubicku na dně vypuštěného rybníka Sopřeč a velké hejno čítající 80 jedinců pozoroval L. Urbánek u Cerekvice nad Loučnou na Pardubicku.