Obsah rubriky: Nezařazené

Přílet sokolů na východ Čech

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus)    Východní Čechy – Druhá únorová dekáda je obdobím, kdy se na svá hnízdiště vracejí velmi vzácní sokoli stěhovaví (Falco peregrinus). Tito ušlechtilí sokolovití dravci přilétají v těchto dnech do alpínského pásma Krkonoš a skalních měst Broumovska a Českého ráje, aby zde vyvedli své nové potomstvo. Jako první se vracejí samci, kteří dlouhé hodiny vysedávají na vyvýšených místech a čekají na partnerky, které přilétají o dva týdny později. Tok páru se odehrává v průběhu měsíce března, na jehož konci sokoli usedají na snůšky.

Celý článek →

První výsledek projektu Labutě 2008

Labuť velká (Cygnus olor)

Labutě velké (Cygnus olor) v Meziměstí – foto: J.Vrána)

Náchodsko – Na vodních plochách Náchodska a okolí bylo v posledních dvou dnech provedeno šetření s cílem zjistit přítomnost značených labutí velkých, které byly v počtu 50 exemplářů okroužkovány při polsko-českém projektu na zimovištích v Hradci Králové a Pardubicích. Ačkoliv se ještě většina ptáků zdržuje v centru obou velkých měst, kde nalézají snadnou obživu, někteří jedinci by se již mohli vydat na svá hnízdiště. Ornitologové zkontrolovali celkem 12 lokalit, na kterých zjistili výskyt 14 labutí (8 dospělých a 6 mladých ptáků). Tři ptáci z tohoto vzorku byli označení kroužky.

Celý článek →

Volavky bílé zastřeleny v NPR Žehuňský rybník


Volavky

Zastřelené volavky s uřezanými zobáky – foto:P. Hůlka

 Žehuň – Další závažný případ ptačí kriminality byl zjištěn na území Žehuňského rybníka, který je Národní přírodní rezervací a Významnou ptačí oblastí Natura 2000. V pátek 8.2.2008 při pozorování ptáků člen České společnosti ornitologické Petr Hůlka nalezl mrtvá těla volavek. Jednalo se o dvě přísně chráněné volavky bílé (zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený) a dále o volavku popelavou, kterou není možné lovit bez souhlasu orgánů ochrany přírody (v tomto případě udělen nebyl). Nalezená torza byla objevena nedaleko ústí řeky Cidliny do rybníka u obce Zbraň a k jejich zastřelení muselo dojít zhruba někdy před měsícem. Všechny tři volavky měly uříznuté hlavy. Tento barbarský čin má na svědomí neznámý pachatel. Kromě zastřelených ptáků je na místě nápadné množství vystřílených patron.

Celý článek →

Labutě v r. 2008

Kroužkování labutí velkých (Cygnus olor) v Hradci Králové a v Pardubicích v lednu 2008 – začátek tříletého společného projektu Východočeské pobočky České společnosti ornitologické a Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

   Ve dnech 23. – 27. ledna 2008 se účastnila sedmičlenná skupina z Południowowielkopolskiej Grupy OTOP na pozvání Východočeské pobočky ČSO první akce společného projektu „Výzkum labutě velké v Hradci Králové a v Pardubicích”.

Celý článek →

Podepsána smlouva o spolupráci

    Pardubice – V době pobytu polské skupiny z PwG OTOP (Jihovelkopolská pobočka polské společnosti na ochranu ptáků) došlo mezi VČP ČSO a PwG OTOP k podepsání smlouvy o vzájemné spolupráci. Za českou stranu smlouvu podepsal předseda VČP ČSO Martin Fejfar, za polskou předseda PwG OTOP Paweł T. Dolata.

   Podpis smlouvy nechceme chápat jakou pouhou formalitu. Byli bychom rádi, aby naše díky labutím navázané přátelství přerostlo v opravdovou spolupráci a hojné vzájemné návštěvy.

 

 

Brzký návrat špačků a čejek

Čejka chocholatá    Východní Čechy – Po posledním oteplení se na několika místech v kraji již objevili první navrátilci z teplých krajin – špačci obecní (Sturnus vulgaris) a čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Ačkoliv obvyklým termínem jejich návratu je přelom února a března, letos někteří z nich přilétli již nyní o 5 týdnů dříve. Podle databáze na serveru ČSO byly desítky špačků pozorovány u Bohuslavic na Náchodsku a další dokonce u vysoko položené Rokytnice v Orlických horách. Čejky chocholaté byly jako první pozorované na Žehuňském rybníku, dále na Pardubicku na dně vypuštěného rybníka Sopřeč a velké hejno čítající 80 jedinců pozoroval L. Urbánek u Cerekvice nad Loučnou na Pardubicku.

Akce Labutě 2008 začala

   Hradec Králové – Akce Labutě 2008 včera začala prvním odchytovým dnem v Hradci Králové. Polská skupina sedmi ornitologů pod vedením Pawla Dolaty dorazila na místo odchytu úderem 13. hodiny. Polské přátele čekala u řeky Labe početná skupina českých ornitologů, která chvílemi čítala až 12 osob. V tuto dobu plavalo na řece hejno asi 40 labutí, mezi kterými se proháněly kachny a dokonce 2 husy běločelé.

Celý článek →

Zimní kroužkování labutí 2008

První den v Hradci Králové.
Akce Labutě 2008 začala velmi úspěšně. Polská skupina (7 osob pod vedením Pawla Dolaty) přijela přesně ve 13.00. Na Labi nás čekalo asi 40 labutí a mezi kachnami se proháněly také 2 husy běločelé. Česká strana byla zastoupena hojně – celkem nás tam v různých chvílích bylo 12!
Chytání začalo rozhazováním chleba na břeh. Labutě vylézaly docela ochotně.

Celý článek →

Nová kniha Ptáci Pardubic

20091027 Pardubice – Kniha Ptáci Pardubic zpracovává výsledky čtyřletého hnízdního a zimního mapování ptáků na území druhého největšího východočeského města. Do společného projektu pardubického střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Východočeské pobočky ČSO se zapojilo celkem 16 ornitologů. Data získaná náročnou prací v terénu zpracovala do knížní podoby trojice autorů – S. Vránová, V. Lemberk a R. Hampl.

Celý článek →